NK 44 – Sikkerhet i maskiner – elektrotekniske aspekter

NK 44 er en norsk normkomite som behandler nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til maskiner.

 

Komiteens nasjonale og internasjonale arbeid

Komiteen er ansvarlig for utarbeidelse og revisjon av følgende nasjonale norm:

NEK EN 60204-1  Maskinsikkerhet – Elektrisk utstyr på maskiner – Del 1: Generelle krav.

NK 44 intesjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 44 og CENELEC TC 44X.

NK 44 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 44 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 44 og CENELEC TC 44X.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 44 og CENELEC TC 44X.

Arbeidsprogram IEC TC 44         Arbeidsprogram CENELEC TC 44X

Publikasjonsliste IEC TC 44        Publikasjonsliste CENELEC TC 44X

Gå til fagområdet industri og automatisering

Medlemmer

  • Jostein Ween Grav DSB
  • Eirik Selvik Eirik Selvik Elektro
  • Geir-Olaf Nerlien Statens Vegvesen, region øst.
  • Kjetil Lande Trainor Elsikkerhet AS
  • Michael Fredriksen Eaton Electric AS
  • Jan Olav Ljosland Siemens AS
  • Trond Salater Norsk Elektroteknisk Komite