NK 44 – Sikkerhet i maskiner – elektrotekniske aspekter

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Foto: IEC

Arbeidsområde

Eksempler på standarder som er relevant for komitéens arbeid:

  • IEC/EN 60204-serien – Maskinsikkerhet, Elektrisk utstyr på maskiner
  • IEC/EN 61310-serien – Maskinsikkerhet – Indikering, merking og aktivering
  • IEC/EN 61496-serien – Maskinsikkerhet –  Elektrosensitivt verneutstyr
  • IEC/EN  TR  63074 – Maskinsikkerhet – Sikkerhetsaspekter knyttet til funksjonssikkerhet av sikkerhetsrelaterte kontrollsystemer

Nasjonalt arbeid

Komiteen er ansvarlig for utarbeidelse og revisjon av følgende nasjonale norm:

NEK EN 60204-1  Maskinsikkerhet – Elektrisk utstyr på maskiner – Del 1: Generelle krav.

NK 44 intesjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 44 og CENELEC TC 44X.

Internasjonalt arbeid

NK 44 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 44 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 44 og CENELEC TC 44X.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 44 og CENELEC TC 44X.

Arbeidsprogram IEC TC 44         Arbeidsprogram CLC TC 44X

Publikasjonsliste IEC TC 44        Publikasjonsliste CLC TC 44X

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Eirik Selvik

EIRIK SELVIK ELEKTRO

Geir-Olaf Nerlien

STATENS VEGVESEN, REGION ØST

Kjetil Lande

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

Håvard Bondahl Line

LTS AS

Michael Fredriksen

EATON ELECTRIC

Terje Guttormsen

FLEKKERØY ELEKTRO AS

Bård Johnsen

HAVINDUSTRITILSYNET

Jan Olav Ljosland

SIEMENS ENERGY AS

Jan Arthur Kristiansen

GOODTECH

Kristoffer Bugten Pettersen

MOSS ELEKTRO AS

Rune Vormestrand Saua

MHWIRTH AS

Egil Skogland

ABB AS

Trond Salater

NEK

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024
Bærekraftig industri

Standarder er sentralt for Grønt industriløft

Dato
17.01.2024

Cybersikkerhet i forbrukerutstyr og tingenes internett - IoT/IIoT

Dato
10.11.2023