NK 37 – Overspenningsavledere

NK 37 er en norsk komite som speiler den korresponderende komiteen i IEC for internasjonal standardisering og CENELEC for europeisk standardisering. Omfanget av den norske komiteen er derfor identisk med IEC og CENELEC.

Arbeidsområder

Komiteen arbeider med overspenningsledere

Komiteens nasjonale arbeid

Komiteen er ansvarlig for norsk deltakelse i utarbeidelse og revisjon av internasjonale normer på området.

Komiteens internasjonale arbeid

NK 37s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 37 og CENELEC SR 37.

NK 37 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 37 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 37 og CENELEC SR 37.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 37 og CENELEC SR 37.

Arbeidsprogram IEC TC 37   Arbeidsprogram CLC TC 37

Publikasjonsliste IEC TC 37   Publikasjonsliste CLE TC 37

 

Gå til fagområdet overføring og distribusjon

 

Medlemmer

  • Trond Magne Ohnstad Statnett