NK 37 – Overspenningsavledere

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Foto: NEK

Arbeidsområder

Komiteen arbeider med å utarbeide standarder knyttet til:

  • Spesifikasjoner for overspenningsavledere og andre overspenningsvernenheter (SPDs)
  • Valget av avledere for å gi tilstrekkelig beskyttelse av systemet med tilfredsstillende pålitelighet, og definisjonene av bruksbetingelser som gjør det mulig å oppnå dette resultatet

Nasjonalt arbeid

Komiteen er ansvarlig for norsk deltakelse i utarbeidelse og revisjon av internasjonale normer på området.

Internasjonalt arbeid

NK 37s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 37 og CENELEC SR 37.

NK 37 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 37 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 37 og CENELEC SR 37.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 37 og CENELEC SR 37.

Arbeidsprogram IEC TC 37   Arbeidsprogram CLC TC 37

Publikasjonsliste IEC TC 37   Publikasjonsliste CLE TC 37

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Kim Ove Asklund

ELVIA AS

Trond Magne Ohnstad

STATNETT

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Digitalisering - nødvendig for å lykkes med havvind

Dato
17.10.2023