NK 37 – Overspenningsavledere

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Foto: NEK

Arbeidsområder

Komiteen arbeider med å utarbeide standarder knyttet til:

  • Spesifikasjoner for overspenningsavledere og andre overspenningsvernenheter (SPDs)
  • Valget av avledere for å gi tilstrekkelig beskyttelse av systemet med tilfredsstillende pålitelighet, og definisjonene av bruksbetingelser som gjør det mulig å oppnå dette resultatet

Nasjonalt arbeid

Komiteen er ansvarlig for norsk deltakelse i utarbeidelse og revisjon av internasjonale normer på området.

Internasjonalt arbeid

NK 37s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 37 og CENELEC SR 37.

NK 37 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 37 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 37 og CENELEC SR 37.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 37 og CENELEC SR 37.

Arbeidsprogram IEC TC 37   Arbeidsprogram CLC TC 37

Publikasjonsliste IEC TC 37   Publikasjonsliste CLE TC 37

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Trond Magne Ohnstad

STATNETT

Lars Jakob Paulsen

NOESK ELEKTROTEKNISK KOMITE (NEK)

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Utarbeidelsen av 81346-standardene

Dato
21.03.2023
IEC

Storfint besøk i Nydalen

Dato
17.02.2023

Vår elektriske fremtid

Dato
28.11.2022