NK 25/205/215 – Sammenkobling av IT-utstyr

Datahall

NK 25/205/215 er en norsk normkomite som behandler nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til sammenkobling av IT-utstyr.

Arbeidsområder

Kabling for informasjonsteknologi og kommunikasjonssystemer for tele, data og TV (jf. ekom i norske forskrifter) er viktig for at et moderne samfunn fungerer. Dette reflekteres også i forskrifter og regler fra myndighetene.

Ubegrenset tilgang til internettbasert informasjon etterspurt av samfunnet medfører økte krav til kapasitet og kvalitet i alle deler i en moderne infrastruktur. Dette gjelder både det fiberoptiske aksessnettet og kabling i alle typer bygg slik at alle nye «internett of things» komponenter, TV, PC, styringsenheter for miljø, alarmanlegg etc kan kommunisere.

NK 25/205/215 består av eksperter fra hele bransjen innen følgende fagområder:

 • Felles kabling for informasjonsteknologi
 • Installasjon av kabling
 • Anlegg og infrastruktur i datasentre
 • Moderne styringssystemer for bygg
 • Aksessnett
 • Anlegg for TV

Komiteens nasjonale arbeid

NK 25/205/215 gir ut og forvalter NEK 700 serien.

Komiteens internasjonale arbeid

Arbeidsområdet ivaretas av NK 25/205/215.

NK 25/205/215s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av ISO/IEC JTC 1/SC 25/WG 3, og CENELEC TC 205 og TC 215.

Arbeidsområdet til NK 25/205/215 inkluderer derfor arbeidsområdet til ISO/IEC JTC 1/SC 25 og CENELEC TC 205 og TC 215.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til ISO/IEC JTC 1/SC 25 og CENELEC TC 205 og TC 215.

Arbeidsprogram ISO/IEC JTC 1/SC 25          Publikasjonsliste ISO/IEC JTC 1/SC 25
Arbeidsprogram CENELEC TC 205                 Publikasjonsliste CENELEC  TC 205
Arbeidsprogram CENELEC TC 215                 Publikasjonsliste CENELEC TC 215

 

Gå til fagområdet ekom

Medlemmer

 • Morten Andersen NEMKO AS
 • Marius Bakaas MIDT TELEMARK ELEKTRO AS
 • Tårn Hovda Døskeland
 • Bjørn Fossum FOSSUM KURS OG KOMPETANSE
 • Trond Halleraker IKN AS
 • Torgeir Hammerstad KROKEIDE VGS
 • Jon-Steinar S. Hanstad NELFO
 • Jørgen Holmefjord JØRGEN HOLMEFJORD AS
 • Kaare Jørgen Holmefjord JØRGEN HOLMEFJORD AS
 • Stein Klevan SINTEL AS
 • Tor Johnny Knutsen NEXANS NORWAY AS
 • Svein Roar Jonsmyr NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET
 • Ståle Killie COWI AS
 • Per Klepsland BANE NOR SF
 • Kurt-Even Kristensen COWI AS
 • Bjørn Larsen ADWANS AS
 • Vidar Luth-Hanssen VESTFOLD FYLKESKOMMUNE UTDANNINGSSEKTOREN
 • Asbjørn Olsen SOHOME AS
 • Ragnar Quistgaard DRAKA NORSK KABEL AS
 • Tor Ribland DATA CENTER TECHNOLOGY AS
 • Frank Rostad STANSEFABRIKKEN PRODUCTS AS
 • Per Schulhus SOHOME AS
 • Christer Varan NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE
 • Espen Øien LANSE 3-PLAY AS
 • Andreas Sandvik CBK DISTRIBUSJON AS