NK 215 – Sammenkobling av IT-utstyr

Datahall

NK 215 er en norsk normkomite som behandler nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til sammenkobling av IT-utstyr.

Arbeidsområder

Kabling for informasjonsteknologi og kommunikasjonssystemer for tele, data og TV (jf. ekom i norske forskrifter) er viktig for at et moderne samfunn fungerer. Dette reflekteres også i forskrifter og regler fra myndighetene.

Ubegrenset tilgang til internettbasert informasjon etterspurt av samfunnet medfører økte krav til kapasitet og kvalitet i alle deler i en moderne infrastruktur. Dette gjelder både det fiberoptiske aksessnettet og kabling i alle typer bygg slik at alle nye «internett of things» komponenter, TV, PC, styringsenheter for miljø, alarmanlegg etc. kan kommunisere.

NK 215 består av eksperter fra hele bransjen innen følgende fagområder:

 • Felles kabling for informasjonsteknologi
 • Installasjon av kabling
 • Anlegg og infrastruktur i datasentre
 • Moderne styringssystemer for bygg
 • Aksessnett
 • Anlegg for TV

Komiteens nasjonale arbeid

NK 215 gir ut og forvalter NEK 700 serien. NEK 700:2020 Informasjonsteknologi er en serie bestående av 3 bøker:

 

Komiteens internasjonale arbeid

NK 215 sin intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av ISO/IEC JTC 1/SC 25/WG 3, og CENELEC TC 205, TC 215 og TC 219.

Arbeidsområdet til NK 215 inkluderer derfor arbeidsområdet til ISO/IEC JTC 1/SC 25, CENELEC TC 205, TC 215 og TC 219.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til ISO/IEC JTC 1/SC 25, CENELEC TC 205, TC 215 og TC 219.

ISO/IEC JTC 1/SC 25:         CENELEC TC 205:        CENELEC TC 215:          CENELEC TC 219:
Arbeidsprogram                  Arbeidsprogram                Arbeidsprogram            Arbeidsprogram
Publikasjonsliste                 Publikasjonsliste               Publikasjonsliste           Publikasjonsliste
Voteringer                            Voteringer                          Voteringer                       Voteringer

 

Gå til fagområdet ekom

Medlemmer

 • Morten Andersen NEMKO AS
 • Thomas Ertresvåg BREDENGEN AS
 • Bjørn Fossum FOSSUM KURS OG KOMPETANSE
 • Trond Halleraker IKN AS
 • Torgeir Hammerstad KROKEIDE VGS
 • Jon-Steinar S. Hanstad NELFO
 • Kaare Jørgen Holmefjord JØRGEN HOLMEFJORD AS
 • Bjørn Huseby ALCADON AS
 • Svein Roar Jonsmyr NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET
 • Stein Klevan SINTEL AS
 • Tor Johnny Knutsen NEXANS NORWAY AS
 • Ståle Killie COWI AS
 • Per Klepsland BANE NOR SF
 • Terje Knag RACKIT AS
 • Kurt-Even Kristensen COWI AS
 • Vidar Luth-Hanssen VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE
 • Asbjørn Olsen SOHOME AS
 • Ragnar Quistgaard PRYSMIAN GROUP NORGE AS
 • Tor Ribland BULK DATA CENTERS AS
 • Frank Rostad STANSEFABRIKKEN PRODUCTS AS
 • Andreas Sandvik CBK DISTRIBUSJON AS
 • Per Schulhus SOHOME AS
 • Christer Varan NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE
 • Espen Øien LANSE AS