NK 123 – Standardisering av nettforvaltningen i elkraftsystemet

NK 123 er en norsk komite som speiler den korresponderende komiteen i IEC for internasjonal standardisering. Omfanget av den norske komiteen er derfor identisk med IEC.

Arbeidsområder

NK 123 intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling av dokumenter som utarbeides av IEC TC 123.

Arbeidet i denne komiteen er ivaretatt av NK 8.