NK 123 – Standardisering av nettforvaltningen i elkraftsystemet

NK 123 er en norsk komite som speiler den korresponderende komiteen i IEC for internasjonal standardisering. Omfanget av den norske komiteen er derfor identisk med IEC.

Arbeidsområder

NK 123 intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling av dokumenter som utarbeides av IEC TC 123.

IEC-white paper på asset managment i kraftforsyningen.

 

Medlemmer

  • Eivind Gramme LEDE AS
  • Frode Kyllingstad DSB
  • Espen Masvik (sekretær) NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE
  • Øyvind Slethei REN AS
  • Arne Smisethjell STATNETT SF
  • Terje Taraldsen AGDER ENERGI NETT AS
  • Helge Topp HT ELEKTRO
  • Kristian Vassbotten SFE NETT AS