NK 110 – Flatskjermutstyr

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Foto: Leif Aanensen

Arbeidsområde

Komiteens arbeidsoppgaver er å utarbeide og videreutvikle standarder for flatskjermutstyr.

Nasjonalt arbeid

Komiteen er ansvarlig for utarbeidelse og revisjon av internasjonale normer på området.

Internasjonalt arbeid

NK 110s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 110 og CENELEC SR 110.

NK 110 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 110 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 110 og CENELEC SR 110.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 110 og CENELEC SR 110.

Arbeidsprogram IEC TC 110        Arbeidsprogram CLC SR 110

Publikasjonsliste IEC TC 110        Publikasjonsliste CENELEC SR 110

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Sigmund Jensen

BARCO FREDRIKSTAD AS

Arne Norum

CLC AS

Trond Salater

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE -NEK

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Hva betyr?? Electropedia gir svaret.

Dato
06.06.2023

Bli en Young Professional i Kairo!

Dato
13.04.2023

Gratis seminar 15. juni om offentlig regelverk og standarder

Dato
09.06.2022