NK 110 – Flatskjermutstyr

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Foto: Leif Aanensen

Arbeidsområde

Komiteens arbeidsoppgaver er å utarbeide og videreutvikle standarder for flatskjermutstyr.

Nasjonalt arbeid

Komiteen er ansvarlig for utarbeidelse og revisjon av internasjonale normer på området.

Internasjonalt arbeid

NK 110s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 110 og CENELEC SR 110.

NK 110 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 110 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 110 og CENELEC SR 110.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 110 og CENELEC SR 110.

Arbeidsprogram IEC TC 110        Arbeidsprogram CLC SR 110

Publikasjonsliste IEC TC 110        Publikasjonsliste CENELEC SR 110

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Sigmund Jensen

BARCO FREDRIKSTAD AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter
fakta om strøm

Fakta om strøm - NEKs nye nettside!

Dato
04.03.2024

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Eltransportforum har ny leder

Dato
30.11.2023