NK 110 – Flatskjermutstyr

NK 110 er en norsk normkomite som behandler nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til flatskjermutstyr.

Arbeidsområder

Komiteens arbeidsoppgaver er å utarbeide og videreutvikle standarder for flatskjermutstyr.

Komiteens nasjonale arbeid

Komiteen er ansvarlig for utarbeidelse og revisjon av internasjonale normer på området.

Komiteens internasjonale arbeid

NK 110s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 110 og CENELEC SR 110.

NK 110 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 110 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 110 og CENELEC SR 110.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 110 og CENELEC SR 110.

Arbeidsprogram IEC TC 110

Publikasjonsliste IEC TC 110        Publikasjonsliste CENELEC SR 110

 

Gå til fagområdet elektrisk utstyr 

Medlemmer

  • Sigmund Jensen BARCO FREDRIKSTAD AS
  • Dag Inge Larsen EPSON
  • Arne Norum CLC AS
  • Trond Salater NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE -NEK
  • Daniel Wormnæs PHOENIX AUDIOVISUAL AS