NK 51 – Magnetiske komponenter og ferrittmaterialer

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Arbeidsområde

Komiteen er opprettet for å utarbeide standarder knyttet til:

  • deler og komponenter som viser magnetiske egenskaper og er beregnet på elektronikk i et bredt spekter av bruksområder, inkludert telekommunikasjon, datamaskiner, biler, fly, audiovisuelle, digitalkameraer, belysning, sol- og vindkraftsystemer, sveising, induktiv oppvarming, strømkondisjonering (UPS), trådløs lading, RFID og medisinsk;
  • deler knyttet til slike komponenter;
  • målemetoder og tester, og spesifikasjoner for transformatorer og induktorer som bruker slike komponenter;
  • ferritt og magnetiske pulvermaterialer.

Nasjonalt arbeid

Det er for tiden ingen norsk speilkomite som arbeider innen dette temaet (Norge er O-medlem). De internasjonale standardene innen område fastsettes dermed uten norsk påvirkning. Om din virksomhet arbeider innen det aktuelle tema og ønsker å påvirke standardene, bør du ta kontakt med NEK for å drøfte mulighetene for å opprette en norsk speilkomite.

NEK erfarer at norske miljøer, innen ulike spesialfelt, kan arbeide isolert fra andre uten å være klar over hverandres eksistens. Dersom din virksomhet ønsker utveksling av nyttig kunnskap kan komitearbeid være nyttig.

Internasjonalt arbeid

Det henvises til omtale på nettsidene til IEC og CENELEC:

IEC TC 51 – Magnetic components, ferrite and magnetic powder materials

CENELEC SR 51 – Magnetic components and ferrite materials

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Hva betyr?? Electropedia gir svaret.

Dato
06.06.2023

Bli en Young Professional i Kairo!

Dato
13.04.2023

Gratis seminar 15. juni om offentlig regelverk og standarder

Dato
09.06.2022