NK 51 – Magnetiske komponenter og ferrittmaterialer

NK 51 er en norsk komite som speiler den korresponderende komiteen i IEC for internasjonal standardisering og CENELEC for europeisk standardisering. Omfanget av den norske komiteen er derfor identisk med IEC og CENELEC.

IEC TC 51 – Magnetic components, ferrite and magnetic powder materials

CENELEC SR 51 – Magnetic components and ferrite materials