NK 51 – Magnetiske komponenter og ferrittmaterialer

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Arbeidsområde

Komiteen er opprettet for å utarbeide standarder knyttet til:

  • deler og komponenter som viser magnetiske egenskaper og er beregnet på elektronikk i et bredt spekter av bruksområder, inkludert telekommunikasjon, datamaskiner, biler, fly, audiovisuelle, digitalkameraer, belysning, sol- og vindkraftsystemer, sveising, induktiv oppvarming, strømkondisjonering (UPS), trådløs lading, RFID og medisinsk;
  • deler knyttet til slike komponenter;
  • målemetoder og tester, og spesifikasjoner for transformatorer og induktorer som bruker slike komponenter;
  • ferritt og magnetiske pulvermaterialer.

Nasjonalt arbeid

Det er for tiden ingen norsk speilkomite som arbeider innen dette temaet (Norge er O-medlem). De internasjonale standardene innen område fastsettes dermed uten norsk påvirkning. Om din virksomhet arbeider innen det aktuelle tema og ønsker å påvirke standardene, bør du ta kontakt med NEK for å drøfte mulighetene for å opprette en norsk speilkomite.

NEK erfarer at norske miljøer, innen ulike spesialfelt, kan arbeide isolert fra andre uten å være klar over hverandres eksistens. Dersom din virksomhet ønsker utveksling av nyttig kunnskap kan komitearbeid være nyttig.

Internasjonalt arbeid

Det henvises til omtale på nettsidene til IEC og CENELEC:

IEC TC 51 – Magnetic components, ferrite and magnetic powder materials

CENELEC SR 51 – Magnetic components and ferrite materials

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Eltransportforum har ny leder

Dato
30.11.2023

Hva er en tolkning av standarder?

Dato
18.10.2023

Hva betyr?? Electropedia gir svaret.

Dato
06.06.2023