Maritime elinstallasjoner

I maritime miljøer er det tilleggskrav til elanlegg

Maritim elinstallasjon

Om maritime elinstallasjoner

Norge er en hav- og kystnasjon med et stort omfang av elektriske installasjoner og utstyr.

Ombord på skip, på faste- eller flyttbare offshoreinnretninger og langs kysten utfordrer røffe omgivelser både personell og utstyr.

Elektriske anlegg ombord på skip skal tilfredsstille regelverk fastsatt av nasjonale og internasjonale myndigheter.

Sjøfartsdirektoratet (SD) og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) er myndigheter relatert til henholdsvis Skipssikkerhetsloven og el-tilsynsloven.

Fagområdet

Standardene for maritime elinstallasjoner utarbeides av IECs tekniske komite TC 18. Det er Norge, gjennom  NEK, som  har det adiminstrative ansvaret for TC 18 gjennom sin sekretariats funksjon.

Nasjonal Komite NK 18 speiler IEC TC 18. NK 18 består av norske eksperter fra industri, myndigheter og organisasjoner.

NEK drifter også Landstrømsforum, som arbeider for å elektrifisere skipsfarten.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024
fakta om strøm

Fakta om strøm - NEKs nye nettside!

Dato
04.03.2024

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Relaterte produkter

Se alle produkter

Relevante komiteer