Maritime elinstallasjoner

I maritime miljøer er det tilleggskrav til elanlegg.

Maritim elinstallasjon

Om maritime elinstallasjoner

Norge er en hav- og kystnasjon som har et forholdsmessig stort omfang av elektriske installasjoner og utstyr i disse omgivelsene. Ombord på skip, på faste- eller flyttbare offshoreinnretninger, eller langs kysten utfordrer omgivelsene personell og utstyr. Et godt internasjonalt regelverk er avgjørende for sikkerheten til personer og materielle verdier, samt produksjon og lønnsomhet.

Elektriske anlegg ombord i skip skal tilfredsstille regelverk fastsatt av nasjonale og internasjonale myndigheter. I Norge er Sjøfartsdirektoratet (SD) og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) myndighet relatert til Skipssikkerhetsloven og el-tilsynsloven henholdsvis.

Fagområdet

Standardene for maritime elinstallasjoner utarbeides av IECs tekniske komite nr. 18 (TC 18). Det er Norge, gjennom  NEK, som  har det adiminstrative ansvaret for TC 18 gjennom sin sekretariats funksjon.

Nasjonal Komite 18 (NK 18) speiler IEC TC18. NK18 består av norske eksperter fra industri, myndigheter og organisasjoner.

NEK drifter også Landstrømsforum, som arbeider for å elektrifisere skipsfarten.

Relaterte artikler

Se alle nyheter
Mann som foretar måling i et elanlegg

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023

Norsk skipsfart får klimakvote krav

Dato
22.06.2023

Hva betyr?? Electropedia gir svaret.

Dato
06.06.2023

Relaterte produkter

Se alle produkter

Komiteer