NK 31/204/216 – Eksplosjonsfarlige områder

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Oljeplattform
Scanpix

Arbeidsområder

Eksempler på standarder som er relevante for komitéens arbeid:

  • EN/IEC 60079-serien – Explosive Atmospheres

I korte trekk dreier disse standardene seg om krav til utstyr og installasjon inkludert design, beskyttelse, valg av utstyr, verifikasjon, vedlikehold og reparasjon.

Nasjonalt arbeid

Komiteen er ansvarlig for utarbeidelse og revisjon av følgende nasjonale normer:

NEK 420A Installasjon, vedlikehold og reparasjon

NEK 420B Klassifisering av eksplosjonsfarlige områder

NEK 420C Eksplosive stoff og varer

NEK 420D Guide til NEK 420A

Internasjonalt arbeid

NK 31s ivaretar norske interesser ved votering og behandling av dokumenter som utarbeides av IEC TC 31 og CENELEC TC 31, TC 204 og TC 216, inkludert underkomiteer. Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til disse komiteene.

NK 31 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområde til NK 31 inkluderer derfor arbeidsområde til IEC TC 31 og CENELEC TC 31, inkludert alle underkomiteer.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 31 og CLC TC 31, CLC TC 204 og CLC TC 216.

Arbeidsprogram IEC TC 31            Publikasjonsliste IEC TC 31

Arbeidsprogram IEC SC 31G         Publikasjonsliste IEC SC 31G

Arbeidsprogram IEC SC 31J          Publikasjonsliste IEC SC 31J

Arbeidsprogram IEC SC 31M         Publikasjonsliste IEC SC 31M

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Thore Andersen

EXSTRØM TORE ANDERSEN

Tor Arne Appfjell

R. STAHL TRANBERG AS

Jan Bakken

JB SAFE DIESEL AS

Marius Eie Barka

IKM ELEKTRO AS

Stian Barka

TRAINOR ELSIKKERHET AS

Ole Gunnar Bang

CHEMRING NOBEL AS

Kjetil Birkedal

CONOCOPHILLIPS NORGE

Stian Bergstå

POWERTECH AS

Marthe Hove Bjørnæs

NORSK ENERGI

Ingulf Egeland

EX-TECH GROUP

Morten Rosså Eie

EXTEK AS

Dag-Ove Fauskanger

AKER SOLUTIONS AS

Steinar Grøndal

BARTEC AS

Torkel Arv Haugen

TAH CONSULTING HAUGEN

Ole Bjarte Henriksen

Hitec Products AS

Per Holmen Christensen

PROXLL AS

Asgeir Holt

NEMKO AS

Arne Hortman

DNV PRODUCT ASSURANCE AS

Stig Indrebø

AKER SOLUTIONS AS

Sverre Isaksen

TRAINOR ELSIKKERHET AS

Lennart Jardstål

EQUINOR AS

Bård Johnsen

HAVINDUSTRITILSYNET

Frode Kyllingstad

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)

Trond Liestøl Larsen

DSB

Bjørn André Lia

AKER BP ASA

Ingvild Lid

GEXCON CERTIFICATION AS

Ivar Lien

AIBEL AS

Lars Magne Lund

VÅR ENERGI AS

Lars Morten Nesse

MACRO OFFSHORE MANAGEMENT AS

Eric Nilsen

CLAMPON AS

Arne Nossum

EQUINOR ASA

Rune Ofstad

EQUINOR ASA

Geir Ottersen

EQUINOR ASA

Terje Pedersen

DNV PRODUCT ASSURANCE AS

Rita Refvik

ENDRESS & HAUSER AS

Dag Ivar Roald

ADEPTOR AS

Adelkis Carolina Rodriguez Bolivar

EQUINOR ASA

Trym Rokkones

TRYM ROKKONES

Kristoffer Røssevold

IKM ELEKTRO AS

Robert Samdal

AKER SOLUTIONS AS

Ståle Sandstad

DNV PRODUCT ASSURANCE AS

David Savides

BEKAS -BERGEN ELEKTROKOMPETANSE AS

Egil Skogland

ABB AS, Norway

Bjørn Richard Spongsveen (Sekretær)

DNV PRODUCT ASSURANCE AS

Oscar Emil Stenheim

ELCOR AS

Preben Storås

OPTRONICS TECHNOLOGY AS

Bjørn Strande

NAMMO RAUFOSS AS

Jostein Stødle

IKM ELEKTRO AS

Steinar Sørlie

NAMMO RAUFOSS AS

Geir Sylte

GLAMOX AS

Viggo Systaddal Færøy

FRANK MOHN FLATØY AS

Ole Petter Sørensen

TRAINOR ELSIKKERHET AS

Ronny Sørlie

SIEMENS ENERGY AS

Odd Thomassen

Odd Thomassen

Roy Thorkeldsen

HERNIS SCAN SYSTEMS AS

Eva Kristin Tvedt

KARSTEN MOHOLT A/S

Kees van Wingerden

VYSUS GROUP

Tore Vikingstad

EQUINOR ASA

Thaison Vu

THAISON VU AS

Morten Yttervik

SWIRE ENERGY SERVICES AS

Tomas Aasgård

AKER SOLUTIONS AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Gratis veileder om ikke-elektriske tennkilder i Ex-områder

Dato
07.06.2024

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023

Elsikkerhetskonferansen 31. oktober og 1. november

Dato
27.09.2023