NK 31/204/216 – Elektrisk utstyr for eksplosjonsfarlige områder

Oljeplattform
Foto: Scanpix

NK 31 er en norsk normkomite som behandler nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, til elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder.

Arbeidsområder

Eksempler på standarder som er relevante for komitéens arbeid:

 • EN/IEC 60079-serien – Explosive Atmospheres

I korte trekk dreier disse standardene seg om krav til utstyr og installasjon inkludert design, beskyttelse, valg av utstyr, verifikasjon, vedlikehold og reparasjon. Flere standarder og mer informasjon finnes på linkene under.

Denne komiteen ivaretar arbeidet fra NK 204 og NK 216.

Komiteens nasjonale arbeid

Komiteen er ansvarlig for utarbeidelse og revisjon av følgende nasjonale normer:

NEK 420A Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder

NEK 420 Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder

NEK 420-10TR Elektriske anlegg i underjordiske gruver med gruvegass – Del 10: Krav til elektrisk utstyr og installasjon

NEK TS 420-11-1 Områdeklassifisering der det lagres eller produseres eksplosivt stoff

NEK TS 420-11-2 Elektriske installasjoner i områder der det lagres eller produseres eksplosivt stoff

NEK Guide 420.2 Brukerguide basert på NEK 420:2010 del 2 – Eksplosjonsfarlige områder – Del 2: Elektriske installasjoner i områder med gass og støv

Komiteens internasjonale arbeid

NK 31s intensjon er å ivareta norske interesser ved votering og behandling av dokumenter som utarbeides av IEC TC 31 og CENELEC TC 31, TC 204 og TC 216, inkludert underkomiteer. Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til disse komiteene.

NK 31 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområde til NK 31 inkluderer derfor arbeidsområde til IEC TC 31 og CENELEC TC 31, inkludert alle underkomiteer.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 31 og CENELEC TC 31.

Arbeidsprogram IEC TC 31                                  Arbeidsprogram CENELEC TC 31

Arbeidsprogram IEC SC 31G

Arbeidsprogram IEC SC 31J

Arbeidsprogram IEC SC 31M

Publikasjonsliste IEC TC 31                                  Publikasjonsliste CENELEC TC 31

Publikasjonsliste IEC SC 31G

Publikasjonsliste IEC SC 31J

Publikasjonsliste IEC SC 31M

 

Gå til fagområdet ex-områder

Medlemmer

 • Thore Andersen EXSTRØM TORE ANDERSEN
 • Henning Andresen ELTECO AS
 • Tor Arne Appfjell DNV GL PRESAFE AS
 • Alf Kristoffer Askildsen R. STAHL TRANBERG AS
 • Jan Bakken JB SAFE DIESEL AS
 • Marius Eie Barka IKM ELEKTRO AS
 • Kjetil Birkedal CONOCOPHILLIPS NORGE
 • Stian Bergstå POWERTECH AS
 • Bjørn Eivind Dikkanen BAREL AS
 • Rolf K. Eckhoff UNIVERSITETET I BERGEN
 • Ingulf Egeland EX-TECH GROUP
 • Morten Rosså Eie EXTEK AS
 • Jörgen Eriksson DATA RESPONS R&D SERVICES AS
 • Dag-Ove Fauskanger KVAERNER AS
 • Steinar Grøndal BARTEC TECHNOR AS
 • Torkel Arv Haugen TAH CONSULTING HAUGEN
 • Ole Bjarte Henriksen Hitec Products AS
 • Per Holmen Christensen PROXLL AS
 • Asgeir Holt NEMKO AS
 • Arne Hortman DNV GL PRESAFE AS
 • Stig Indrebø AKER SOLUTIONS AS
 • Tor Arne Iversen IVERSENS ELEKTRO SVALBARD
 • Lennart Jardstål EQUINOR AS
 • Cato Andre Jensen ABB AS Robotics
 • Bård Johnsen PETROLEUMSTILSYNET
 • Bjørn Schjøll Kristoffersen OMEGA HOLTAN AS
 • Frode Kyllingstad DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
 • Trond Liestøl Larsen DSB
 • Ivar Lien AIBEL AS
 • Lars Magne Lund VÅR ENERGI AS
 • Krister Malmin EXTEK AS
 • Lars Morten Nesse ROWAN NORWAY LIMITED
 • Arne Nossum EQUINOR ASA
 • Geir Ottersen EQUINOR AS
 • Rune Ofstad EQUINOR AS
 • Terje Pedersen EX-TECH AS
 • Rita Refvik ENDRESS & HAUSER AS
 • Dag Ivar Roald ADEPTOR AS
 • Trym Rokkones DNV GL PRESAFE AS
 • Arild Røed NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE
 • Kristoffer Røssevold IKM ELEKTRO AS
 • Ståle Sandstad DNV GL PRESAFE AS
 • David Savides BEKAS -BERGEN ELEKTROKOMPETANSE AS
 • Egil Skogland ABB AS, Norway
 • Bjørn Richard Spongsveen DNV GL PRESAFE AS
 • Preben Storås OPTRONICS TECHNOLOGY AS
 • Jostein Stødle NATIONAL OILWELL VARCO NORWAY AS
 • Geir Sylte GLAMOX AS
 • Viggo Systaddal Færøy FRANK MOHN FLATØY AS
 • Ole Petter Sørensen TRAINOR ELSIKKERHET AS
 • Odd Thomassen Odd Thomassen
 • Roy Thorkeldsen HERNIS SCAN SYSTEMS AS
 • Eva Kristin Tvedt KARSTEN MOHOLT A/S
 • Stein Erik Uldalen EQUINOR AS
 • Kees van Wingerden GEXCON AS
 • Thaison Vu TRAINOR ELSIKKERHET AS
 • Jaro Aarseth NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE