NK 31/204/216 – Elektrisk utstyr for eksplosjonsfarlige områder

Oljeplattform
Foto: Scanpix

NK 31 er en norsk normkomite som behandler nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, til elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder.

Arbeidsområder

Eksempler på standarder som er relevante for komitéens arbeid:

 • EN/IEC 60079-serien – Explosive Atmospheres

I korte trekk dreier disse standardene seg om krav til utstyr og installasjon inkludert design, beskyttelse, valg av utstyr, verifikasjon, vedlikehold og reparasjon. Flere standarder og mer informasjon finnes på linkene under.

Komiteens nasjonale arbeid

Komiteen er ansvarlig for utarbeidelse og revisjon av følgende nasjonale normer:

NEK 420A Installasjon, vedlikehold og reparasjon

NEK 420B Klassifisering av eksplosjonsfarlige områder

NEK 420C Eksplosive stoff og varer

NEK 420D Guide til NEK 420A

Komiteens internasjonale arbeid

NK 31s ivaretar norske interesser ved votering og behandling av dokumenter som utarbeides av IEC TC 31 og CENELEC TC 31, TC 204 og TC 216, inkludert underkomiteer. Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til disse komiteene.

NK 31 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområde til NK 31 inkluderer derfor arbeidsområde til IEC TC 31 og CENELEC TC 31, inkludert alle underkomiteer.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 31 og CLC TC 31, CLC TC 204 og CLC TC 216.

Arbeidsprogram IEC TC 31            Publikasjonsliste IEC TC 31

Arbeidsprogram IEC SC 31G         Publikasjonsliste IEC SC 31G

Arbeidsprogram IEC SC 31J          Publikasjonsliste IEC SC 31J

Arbeidsprogram IEC SC 31M         Publikasjonsliste IEC SC 31M

 

Gå til fagområdet ex-områder

Medlemmer

 • Thore Andersen EXSTRØM TORE ANDERSEN
 • Henning Andresen ELTECO AS
 • Tor Arne Appfjell ELCOR AS
 • Alf Kristoffer Askildsen R. STAHL TRANBERG AS
 • Jan Bakken JB SAFE DIESEL AS
 • Marius Eie Barka IKM ELEKTRO AS
 • Kjetil Birkedal CONOCOPHILLIPS NORGE
 • Stian Bergstå POWERTECH AS
 • Bjørn Eivind Dikkanen BAREL AS
 • Rolf K. Eckhoff UNIVERSITETET I BERGEN
 • Ingulf Egeland EX-TECH GROUP
 • Morten Rosså Eie EXTEK AS
 • Jörgen Eriksson DATA RESPONS R&D SERVICES AS
 • Dag-Ove Fauskanger KVAERNER AS
 • Kristoffer Gjertsen NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE (NEK)
 • Steinar Grøndal BARTEC TECHNOR AS
 • Torkel Arv Haugen TAH CONSULTING HAUGEN
 • Ole Bjarte Henriksen Hitec Products AS
 • Per Holmen Christensen PROXLL AS
 • Asgeir Holt NEMKO AS
 • Arne Hortman DNV PRODUCT ASSURANCE AS
 • Stig Indrebø AKER SOLUTIONS AS
 • Tor Arne Iversen IVERSENS ELEKTRO SVALBARD
 • Lennart Jardstål EQUINOR AS
 • Cato Andre Jensen ABB AS Robotics
 • Bård Johnsen PETROLEUMSTILSYNET
 • Bjørn Schjøll Kristoffersen OMEGA HOLTAN AS
 • Frode Kyllingstad DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
 • Trond Liestøl Larsen DSB
 • Ivar Lien AIBEL AS
 • Lars Magne Lund VÅR ENERGI AS
 • Krister Malmin EXTEK AS
 • Lars Morten Nesse MACRO OFFSHORE MANAGEMENT AS
 • Arne Nossum EQUINOR ASA
 • Geir Ottersen EQUINOR AS
 • Rune Ofstad EQUINOR AS
 • Terje Pedersen DNV AS
 • Rita Refvik ENDRESS & HAUSER AS
 • Dag Ivar Roald ADEPTOR AS
 • Trym Rokkones DNV PRODUCT ASSURANCE AS
 • Arild Røed NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE
 • Kristoffer Røssevold IKM ELEKTRO AS
 • Ståle Sandstad DNV PRODUCT ASSURANCE AS
 • David Savides BEKAS -BERGEN ELEKTROKOMPETANSE AS
 • Egil Skogland ABB AS, Norway
 • Bjørn Richard Spongsveen DNV PRODUCT ASSURANCE AS
 • Preben Storås OPTRONICS TECHNOLOGY AS
 • Jostein Stødle NATIONAL OILWELL VARCO NORWAY AS
 • Geir Sylte GLAMOX AS
 • Viggo Systaddal Færøy FRANK MOHN FLATØY AS
 • Ole Petter Sørensen TRAINOR ELSIKKERHET AS
 • Ronny Sørlie SIEMENS ENERGY AS
 • Odd Thomassen Odd Thomassen
 • Roy Thorkeldsen HERNIS SCAN SYSTEMS AS
 • Eva Kristin Tvedt KARSTEN MOHOLT A/S
 • Stein Erik Uldalen EQUINOR AS
 • Kees van Wingerden GEXCON AS
 • Thaison Vu THAISON VU AS
 • Jaro Aarseth NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE (NEK)