NK 104 – Miljøforhold, klassifikasjon og prøvingsmetoder

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Arbeidsområder

1. Standardisering av miljøtilstandsklasser som representerer betingelsene som produkter mest sannsynlig vil bli utsatt for, samtidig som de er: transportert,
 lagret, installert og brukt. Klassifiseringen skal bruke validerte miljøparametere og gi veiledning i valg og bruk av disse klassene beregnet for utarbeidelse av relevante spesifikasjoner.
2. Standardisering av miljøtestmetoder beregnet for utarbeidelse av relevante spesifikasjoner og for å gi veiledning i valg og bruk av disse metodene.
3. Korrelasjon og transformasjon av miljøtilstandsklasser til miljøtester.

Nasjonalt arbeid

Det er for tiden ingen norsk speilkomite som arbeider innen dette temaet . De internasjonale standardene innen område fastsettes dermed uten norsk påvirkning. Om din virksomhet arbeider innen det aktuelle tema og ønsker å påvirke standardene, bør du ta kontakt med NEK for å drøfte mulighetene for å opprette en norsk speilkomite.

NEK erfarer at norske miljøer, innen ulike spesialfelt, kan arbeide isolert fra andre uten å være klar over hverandres eksistens. Dersom din virksomhet ønsker utveksling av nyttig kunnskap kan komitearbeid være nyttig. Under finner du kontaktinformasjon til vår fagansvarlige kollega.

Internasjonalt arbeid

Det henvises til omtale på nettsidene til IEC og CENELEC:

Arbeidsområde IEC TC 104 – Environmental conditions, classification and methods of test

 

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Relaterte artikler

Se alle nyheter
fakta om strøm

Fakta om strøm - NEKs nye nettside!

Dato
04.03.2024

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Eltransportforum har ny leder

Dato
30.11.2023