NK 104 – Miljøforhold, klassifikasjon og prøvingsmetoder

NK 104 er en norsk komite som speiler den korresponderende komiteen i IEC for internasjonal standardisering og CENELEC for europeisk standardisering. Omfanget av den norske komiteen er derfor identisk med IEC og CENELEC.

Arbeidsområde IEC TC 104 – Environmental conditions, classification and methods of test