NK 4 – Vannturbiner

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Foto: Statkraft

Nasjonale arbeid

Komité NK 4 er sammensatt av kompetente fagfolk fra organisasjoner og bedrifter som arbeider innen elektroteknikken og søker å ha bredest mulig representasjon for å ha et best mulig grunnlag for de beslutninger som tas.

Det finnes ingen nasjonale standarder eller normsamlinger innenfor dette området, men norske interesser ivaretas gjennom aktivt komitéarbeid i IECs arbeidsgrupper. Flere av medlemmene i NK 4 er medlemmer i de internasjonale arbeidsgruppene.

Internasjonale arbeid

NK 4s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 4 og CENELEC SR 4.

NK 4 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 4 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 4 og CENELEC SR 4.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 4 og CENELEC SR 4.

Arbeidsprogram IEC TC 4

Publikasjonsliste IEC TC 4

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Bjarne Børresen

MULTICONSULT NORGE AS

Ole G. Dahlhaug

NTNU

Harald Hulaas

NORCONSULT AS

Igor Iliev

AKER SOLUTIONS HYDROPOWER AS

Morten Kjeldsen

FLOW DESIGN BUREAU AS

Sverre Dahl Knutsen

STATKRAFT ENERGI AS

Torbjørn K. Nielsen

NTNU

Bjørnar Svingen

AKER SOLUTIONS HYDROPOWER AS

Anders Wedmark

AKER SOLUTIONS HYDROPOWER AS

Erik Jacques Wiborg

STATKRAFT ENERGI AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Standard for maritime brenselceller

Dato
19.10.2023

Digitalisering - nødvendig for å lykkes med havvind

Dato
17.10.2023