NK 4 – Vannturbiner

Foto: Statkraft

NK 4 er en norsk normkomite som behandler nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til vannturbiner.

Arbeidsområder

Denne komiteen er en gammel komité med oppgave å bearbeide internasjonale normer og utredninger for hydraulisk roterende maskineri og assosiert utstyr alliert med utvikling av energi fra vann. Hovedområdet har vært og er på energi fra elver og oppdemmede magasiner.

Komiteens nasjonale arbeid

Komité NK 4 er sammensatt av kompetente fagfolk fra organisasjoner og bedrifter som arbeider innen elektroteknikken og søker å ha bredest mulig representasjon for å ha et best mulig grunnlag for de beslutninger som tas.

Det finnes ingen nasjonale standarder eller normsamlinger innenfor dette området, men norske interesser ivaretas gjennom aktivt komitéarbeid i IECs arbeidsgrupper. Flere av medlemmene i NK 4 er medlemmer i de internasjonale arbeidsgruppene.

Komiteens internasjonale arbeid

NK 4s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 4 og CENELEC SR 4.

NK 4 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 4 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 4 og CENELEC SR 4.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 4 og CENELEC SR 4.

Arbeidsprogram IEC TC 4

Publikasjonsliste IEC TC 4

 

Gå til fagområdet elproduksjon

Medlemmer

 • Bjarne Børresen MULTICONSULT NORGE AS
 • Ole G. Dahlhaug NTNU
 • Harald Hulaas NORCONSULT AS
 • Morten Kjeldsen FLOW DESIGN BUREAU AS
 • Torbjørn K. Nielsen NTNU
 • Stian Andre Olsen RAINPOWER TECHNOLOGY AS
 • Bjørnar Svingen RAINPOWER NORGE AS
 • Fredrik Thoresen NORCONSULT AS
 • Chirag Trivedi NTNU
 • Anders Wedmark RAINPOWER NORGE AS
 • Erik Jacques Wiborg STATKRAFT ENERGI AS