NK CERT – Produktsertifisering

NK CERT Produktsertifisering er, som det ligger i navnet, en komite som arbeider med produktsertifisering i elektroteknisk sektor. Arbeidet består hovedsakelig i aktiv deltakelse i de tre internasjonale sertifiseringsordningene som er organisert gjennom IEC. Disse er IECEE, IECEx og IECQ.

Arbeidsområde IECEE – IEC System of Conformity Assessment Schemes for Electrotechnical Equipment and Components
Arbeidsområde IECEx – International Electrotechnical Commission Systems for Certification to Standards  relating to Equipment for use in Explosive Atmospheres (IECEx SYSTEM)

Medlemmer

  • Morten Andersen NEMKO AS
  • Geir Larsen TRAINOR AS
  • Judith Rossebø ABB AS
  • Arild Røed NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE
  • Trond Sollie NEMKO AS
  • Bjørn Richard Spongsveen DNV PRODUCT ASSURANCE AS
  • Einar Thorén EXERT CERTIFICATION AS