NK IECQ-CECC – Komponentsertifisering

NK IECQ-CECC – Komponentsertifisering, som det ligger i navnet, en komite som arbeider med komponentsertifisering i elektroteknisk sektor. Arbeidet består hovedsakelig i aktiv deltakelse i de internasjonale sertifiseringsordningene som er organisert gjennom IEC. Dette er IECQ.

Arbeidsområde IECQ – International Electrotechnical Commission Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ)