Arbeidsprogram

Oversikt over spesielle prosjekter / NEK Work Programme

Arbeidsprogram

Vårt arbeidsprogram

Arbeidsprogrammet viser en oppdatert status for arbeidet med nasjonale prosjekter angående utarbeidelse av nye og oppdaterte produkter.

Oversikten viser i hvilket stadium produktet befinner seg, og hvilke IEC/CENELEC publikasjoner/standarder de er basert på.

For mer informasjon om de ulike prosjektene, ta kontakt med fagansvarlig.

 

Arbeidsprogram 2024

Følgende produkter er under utvikling og forventes lansert/relansert i 2024 og påfølgende år:

Sist oppdatert:2024-01-25
Dokumentnummer Tittel Status/stadium SMB Ref. EN / IEC/NEK Ansvarlig Forventet pub dato
NEK VL 185 Communication networks and systems for power utility automation Forslagsfase (10) IEC 61850 Lars Ihler Q3 2024
NEK 320 Lynvernanlegg, Risikovurdering, planlegging og installasjon Forslagsfase (10) X EN 62305 Lars Ihler Q4 2024
NEK 439 B Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer – Del B Forslagsfase (10) X IEC 61439 Del 4, del 5, del 6, del 7, del 8 Gunnar Gjesdal 2025
NEK 499 Tilknytning for el og ekom på høyere spenningsnivåer, ny nasjonal standard Forslagsfase (10) X Lars Jakob Paulsen Q3 2024
NEK 410A Elektriske installasjoner i skip Forslagsfase (10) IEC 60092-serien Jan Sølve Stømer Q4 2024
NEK VL 488 Veileder -gjenbruk av høyenergibatterier Arbeidsfase(20) X Lars Ihler Q3 2024
NEN 252.84 Avskjermingsplater – Innendørs høyspenningsanlegg tom. 36 kV Arbeidsfase(20) X Martin Samset Q3 2024
NEK 439 C Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer – Del C Arbeidsfase(20) X IEC TR 61439-0 Gunnar Gjesdal Q2 2024
NEK EN 50700 Informasjonsteknologi – Lokal kabling for fiberoptisk distribusjon i aksessnett – (FDAN) med høy kapasitet . Oversettelse Arbeidsfase(20) X EN 50700 Sigmund Eng Q2 2024
NEK EN 50310 Utjevningsnett for telekommunikasjon i bygninger og andre anlegg Arbeidsfase(20) X EN 50310 Sigmund Eng 2025
NEK 700 Informasjonsteknologi – Pakke med NEK 701:2020 Felles kablingssystemer – NEK 702:2020 Installasjon av kabling – NEK 703:2020 Anlegg og infrastruktur i datasentre Arbeidsfase (20) X NEK 701, NEK 702, NEK 703 Sigmund Eng Q2 2024
NEK 701 Informasjonsteknologi – Felles kablingssystemer Arbeidsfase (20) X EN 50173-serien Sigmund Eng Q2 2024
NEK 702 Informasjonsteknologi – Installasjon Arbeidsfase(20) X EN 50174 del 1,2 og 3, EN 50700, EN 50310 Sigmund Eng Q2 2024
NEK 703 Informasjonsteknologi – Anlegg og infrastruktur i datasentre Arbeidsfase(20) X EN 50600-Serien Sigmund Eng Q2 2024
NEK EN 50173-20 Informasjonsteknologi – Felles kablingssystemer – Del 20: Alternative kablingskonfigurasjoner (oversettelse) Arbeidsfase (20) X EN 50173-20 Sigmund Eng Q2 2024
NEK 439A Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer Arbeidsfase(20) X IEC 61439-1, del 2 og del 3 Gunnar Gjesdal Q2 2024
NEK 350 Ny metode for ombygging av elektriske anlegg i bygning fra IT til TN Arbeidsfase (20) X Tommy Lundekvam Q1 2024
NEK 595-603 Fordelingskabler med merkespenning 0,6/1 kV Arbeidsfase(20) HD 603 S1 Arild Røed Q4 2024
NEK 595-604 Kraftkabler, 0,6/1 kV, med spesielle brannegenskaper for bruk i kraftstasjoner Arbeidsfase(20) HD 604 S1:1994+A Arild Røed Q4 2024
NEK TS 606 Offshorekabler
Cables for offshore installations – halogen-free and/or mud resistant — Technical specification
Arbeidsfase(20) Arild Røed Q3 2024
NEK 595-620 Kraftkabler med ekstrudert isolasjon med merkespenning fra 3,6/6 (7,2) kV til 28,8/36 (42) kV Arbeidsfase(20) HD 620-10K, HD 620-12K og HD 620- Part 1-N Arild Røed 2025
TBD Oversikt over norske kabeltyper Komitesfase (20) X Arild Røed  Q4 2024
NEK 405 Elkontroll, eltakst og elektrotermografering Arbeidsfase (20) X Tommy Lundekvam 2025
NEK VL 340-0 Håndbok/guide om bruk av standarder innenfor området beskyttelse mot elektostatiske utladninger. Baserer seg i stor grad på SEK Handbok 454. Komitefase (30) X Eirik Sollie Q4 2024
NEK 445 Luftledninger over 1 kV Komitesfase (30) X EN 50341-1, EN 50341-2-16 Lars Jakob Paulsen Q4 2024
NEK 400:2022 part 8-825 Specific rules for low voltage electrical installations – Charging of electrical vessels Komitefase(30) X Tommy Lundekvam Q3 2024
NEK 801 El og ekom for forsvar og beredskap – Mobile systemer Komitefase (30) Kristoffer Gjertsen Q4 2024
NEK 240 Isoleroljer – Kvalitative krav, overvåkning og vedlikehold – Del 2: Kabelanlegg for kraftforsyning Komitefase (30) Lars Jakob Paulsen Q4 2024
NEK 600 El og ekom i vegtrafikksystem Høringsfase (40) Gunnar Gjesdal Q4 2024
NEK 850:2022 Del A Cybersikkerhet for kommunikasjonsprotokolleer og informasjonsutveksling i elkraftsystemet, første halvdel Høringsfase (40) X IEC 62351-serien Lars Ihler Q1 2024
NEK 850:2022 Del B Cybersikkerhet for kommunikasjonsprotokolleer og informasjonsutveksling i elkraftsystemet, andre halvdel Høringsfase (40) X Lars Ihler Q1 2024
NEK 968  Applikasjonsintegrering i elektriske innretninger –
Systemgrensesnitt for distribusjonsledelse – Del 1:
Grensesnittarkitektur og generelle anbefalinger
Høringsfase (40) X EN IEC 61968-1 Lars Ihler Q1 2024
NEK TS 412 Jording i maritime installasjoner Høringsfase (40) Jan Sølve Stømmer Q4 2024

Følgende produkter er under utvikling og forventes lansert/relansert i 2023 og påfølgende år:

Sist oppdatert:2023-01-25
Dokumentnummer Tittel Status/stadium SMB Ref. EN / IEC/NEK Ansvarlig Forventet pub dato
NEK 350 Ny metode for ombygging av elektriske anlegg i bygning fra IT til TN Arbeidsfase (20) X Tommy Lundekvam Q1 2024
NEK 400:2022 part 8-825 Specific rules for low voltage electrical installations – Charging of electrical vessels Komitefase(30) X Tommy Lundekvam 2026
NEK 405-2-3 Kompetanse for kontrollforetak og personell. Del 2-3: Tilstandsvurdering av bolig ved avhending – krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk Høringsfase(40) X Tommy Lundekvam Q2 2023
NEK EN 50110-1 Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg – Del 1: Generelle krav (oversettelse) Forslagsfase (10) X EN 50110-1  Tommy Lundekvam Q3 2023
NEK TS 400 landbruk Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus Forslagsfase (10) X Tommy Lundekvam Q3 2024
NEK FSE Guide Lav Brukerguide for FSE og NEK EN 50110-1 – Lavspenning Forslagsfase (10) X EN 50110-1 Tommy Lundekvam Q1 2024
NEK FSE Guide Høy Brukerguide for FSE og NEK EN 50110-1:2013 – Høyspenning Forslagsfase (10) X EN 50110-1 Tommy Lundekvam Q1 2024
NEK 405 Elkontroll, eltakst og elektrotermografering Forslagsfase (10) X Tommy Lundekvam Q3 2024
NEK 405-4 Kompetanse for kontrollforetak og personell Del 4 Elkontroll – krav til godkjente og sertifiserte kontrollforetak – Krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk Forslagsfase (10) X Tommy Lundekvam Q3 2024
NEK 405-20 Skadetakst, tilstands – eller tredjepartsvurdering av elektriske anlegg (eltakst) Forslagsfase (10) X Tommy Lundekvam Q3 2024
NEK 405-2 Kompetanse for kontrollforetak og personell – Del 2: Brannforebyggende elkontroll bolig – Krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk Forslagsfase (10) X Tommy Lundekvam Q3 2024
NEK 405-10 Elkontroll i kontrollpliktige fiske-, fangst- og lastefartøy med største lengde opp til 24 meter Forslagsfase (10) X Tommy Lundekvam Q3 2024
NEK 405-1 Kompetanse for kontrollforetak og personell – Del 1: Elektrotermografi – Krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk Forslagsfase (10) X Tommy Lundekvam Q3 2024
NEK 405-3-2 Kompetanse for kontrollforetak og personell Del 3-2: Vegtrafikksystemer
Krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk
Forslagsfase (10) X Tommy Lundekvam Q3 2024
NEK 446 Fotovoltaiske solenergisystemer – testing, dokumentasjon og vedlikehold Komitesfase (30) X IEC 62446-1, IEC 62446-2, IEC 62446-3 Kristin Fagerli Q4 2024
NEK 445 Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV Komitesfase (30) X EN 50341-1 Kristin Fagerli Q4 2024
NEK 240-2 Isoleroljer – Kvalitative krav, overvåkning og vedlikehold – Del 2: Kabelanlegg for kraftforsyning Komitesfase (30) X Kristin Fagerli Q3 2023
NEK 595-604 Kraftkabler, 0,6/1 kV, med spesielle brannegenskaper for bruk i kraftstasjoner Forslagsfase (10) X HD 604 S1 Arild Røed Q4 2023
NEK 595-603 Kraftkabler med merkespenning Forslagsfase (10) X HD 603 S1 Arild Røed Q4 2023
NEK TS 583 TBD Komitesfase (30) X IEC 60287 Arild Røed Q2 2024
NEK 595-620 Kraftkabler med ekstrudert isolasjon med merkespenning fra 3,6/6 (7,2) kV til 28,8/36 (42) kV HD 620-10K, HD 620-12K og HD 620- Part 1-N Komitesfase (30) X HD dokumenter i CLC TC20 Arild Røed Q4 2023
TBD Oversikt over norske kabeltyper Komitesfase (30) X Arild Røed 2024
NEK TS 412 Jording i maritime installasjoner Komitesfase (30) X Arild Røed 2024
NEK VEILEDER 80-3 Landstrøm i havbruksnæringen Høringsfase (40) X Arild Røed Q2 2023
NEK VEILEDER 80-4 Landstrøm i fiskerinæringen Høringsfase (40) X Arild Røed Q2 2023
NEK 420B Klassifisering av eksplosjonsfarlige områder Høringsfase (40) X EN IEC 60079-10-1, EN IEC 60079-10-2 Kenneth Narvestad Q1 2023
NEK EN 50173-20 Informasjonsteknologi – Felles kablingssystemer – Del 20: Alternative kablingskonfigurasjoner (oversettelse) Arbeidsfase (20) X EN 50173-20 Sigmund Eng Q2 2024
NEK 700 Informasjonsteknologi – Pakke med NEK 701:2020 Felles kablingssystemer – NEK 702:2020 Installasjon av kabling – NEK 703:2020 Anlegg og infrastruktur i datasentre Arbeidsfase (20) X NEK 701, NEK 702, NEK 703 Sigmund Eng Q2 2024
NEK 701 Informasjonsteknologi – Felles kablingssystemer Arbeidsfase (20) X EN 50173-1, EN 50173-2, EN 50173-3, EN 50173-4, EN 50173-5, EN 50173-6 Sigmund Eng Q2 2024
NEK 702 Informasjonsteknologi – Installasjon Arbeidsfase (20) X EN 50174, EN 50700, EN 50310:2016+A1 Sigmund Eng Q2 2024
NEK EN 50172 Nødlyssystemer for rømningsveier Arbeidsfase (20) X EN 50172 Trond Salater 2024
NEK 850:2022 Del A Cybersikkerhet for kommunikasjonsprotokolleer og informasjonsutveksling i elkraftsystemet, første halvdel Godkjenningsfase (50) X IEC 62351-serien Lars Ihler Q1 2023
NEK 850:2022 Del B Cybersikkerhet for kommunikasjonsprotokolleer og informasjonsutveksling i elkraftsystemet, andre halvdel Godkjenningsfase (50) X IEC 62351-serien Lars Ihler Q1 2023
NEK CIM – Norsk NEK EN IEC 61968-1 Applikasjonsintegrasjon i kraftselskap – Systemgrensesnitt for forvaltning av distribusjonsnettet – Del 1: Grensesnittsarkitektur og generelle anbefalinger Komitesfase (30) X Lars Ihler Q1 2023
NEK 499 Tilknytning for el og ekom på høyere spenningsnivåer, ny nasjonal standard Forslag (10) X Lars Jakob Paulsen Q3 2024
NEK 439:2023 Lavspennings koblings- og kontrolltavler – Del 1: Generelle krav Arbeidsfase(20) X EN 61439-1 Gunnar Gjesdal Q4 2023
NEK EN 81346-1 Industrielle systemer, installasjoner og utstyr og industrielle produkter – Struktureringsprinsipper og referansbetegnelser – Del 1: Generelle Krav Arbeidsfase(20) X EN IEC 81346-1 Kristoffer Gjertsen Q2 2023
NEK 801 El og ekom for forsvar og beredskap – Mobile systemer Arbeidsfase(20) X Kristoffer Gjertsen Q1 2024

Følgende produkter er planlagt lansert/relansert i 2022:

Dokumentnummer Tittel Status/stadium SMB Ref. EN / IEC/NEK NS Ansvarlig
NEK TS 400 landbruk:2022 Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus Planlagt (00) X NEK 400 Tommy Lundekvam
NEK TS 400 Bolig:202X Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger Planlagt (00) X NEK 400 Tommy Lundekvam
NEK 405:202x Elkontroll, eltakst og elektrotermografering Planlagt (00) X ISO/IEC 17024 X Tommy Lundekvam
NEK 405-4:202x  Kompetanse for kontrollforetak og personell – Del 4: Elkontroll – Krav til godkjente og sertifiserte kontrollforetak Planlagt (00) X ISO/IEC 17024 X Tommy Lundekvam
NEK 405-3:202x  Kompetanse for kontrollforetak og personell – Del 3: Elkontroll næring – Krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk Planlagt (00) X ISO/IEC 17024 X Tommy Lundekvam
NEK 405-20:202x  Skadetakst, tilstands – eller tredjepartsvurdering av elektriske anlegg (eltakst) Planlagt (00) X ISO/IEC 17024 X Tommy Lundekvam
NEK 405-2:202x  Kompetanse for kontrollforetak og personell – Del 2: Brannforebyggende elkontroll bolig – Krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk Planlagt (00) X ISO/IEC 17024 X Tommy Lundekvam
NEK 405-10:202x  Elkontroll i kontrollpliktige fiske-, fangst- og lastefartøy med største lengde opp til 24 meter Planlagt (00) X ISO/IEC 17024 X Tommy Lundekvam
NEK 405-1:202x  Kompetanse for kontrollforetak og personell – Del 1: Elektrotermografi – Krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk Planlagt (00) X ISO/IEC 17024 X Tommy Lundekvam
NEK 440:202x Power installation exceeding 1 kV Arbeidsfase (30) X EN 61936-1, EN 50522 X Tommy Lundekvam
NEK 399:2022 Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett Høringsfase (40) X X Tommy Lundekvam
NEK400:2022 Elektriske lavspenningsinstallasjoner Høringsfase (40) X IEC 60364-serien, CLC HD 60364-serien X Tommy Lundekvam
NEK 405-3-2:2022 El kontroll vegtrafikksystemer Godkjenningsfase (50) X ISO/IEC 17024 X Tommy Lundekvam
NEK 240-2:2022 Isoleroljer – Kvalitative krav, overvåkning og vedlikehold – Del 2: Kabelanlegg for kraftforsyning Arbeidsfase (30) X X Kristin Fagerli
NEK 446:2022 Fotovoltaiske solenergisystemer – testing, dokumentasjon og vedlikehold Planlagt (00) X IEC 62446; EN IEC 62446-2 X Kristin Fagerli
NEK 536:2022  1 kV kabler med isolasjon av polyvinylklorid (PVC) eller tverrbundet polyetylen Planlagt (00) X X Arild Røed
NEK 595-603  KRAFTKABLER MED MERKESPENNING 0,6/1 kV Planlagt (00) X Basert på NEK HD 603 N X Arild Røed
NEK 595-604 Kraftkabler, 0,6/1 kV, med spesielle brannegenskaper for bruk i kraftstasjoner Planlagt (00) X Revisjon av NEK HD 604 S1:1994+A1:1997/Tillegg1 X Arild Røed
NEK VEILEDER 80-3 DC Landstrømsinstallasjoner Planlagt (00) X Arild Røed
NEK 420B:201X Klassifisering av eksplosjonsfarlige områder Arbeidsfase (30) X EN/IEC 60079-10-1, EN/IEC 60079-10-2 X Arild Røed
NEK 595-620 Kraftkabler med ekstrudert isolasjon med merkespenning fra 3,6/6 (7,2) kV til 28,8/36 (42) kV Arbeidsfase (30) X HD 620-10K, HD 620-12K og HD 620- Part 1-N X Arild Røed
NEK 583   Kraftkabler – belastningstabeller Arbeidsfase (30) X IEC 60287 X Arild Røed
NEK Jording Jording i maritime anlegg Arbeidsfase (30) X Arild Røed
NEK VEILEDER 80-4 Landstrøm i havbruksnæringen Arbeidsfase (30) X Arild Røed
NEK TR XXX Oversikt over norske kabeltyper Arbeidsfase (30) X Arild Røed
NEK TS 606 – Offshorekabler Cables for offshore installations – halogen-free and/or mud resistant — Technical specification Publisert (60) X IEC 60092-360, IEC 60331, EN 50200, EN 1363-2, IEC 60092-350 Arild Røed
NEK 502 Elektrisk materiell – plugger og stikk Høringsfase (40) X IEC 60884-1 X Trond Salater
NEK 485+AMD 1 CSV Krav til sikkerhet for sekundærbatterier og batteriinstallasjoner – Stasjonære batterier Published (60) X EN IEC 62485-2 X Lars Ihler
NEK 485 AMD1 Amendment 1 – Krav til sikkerhet for sekundærbatterier og batteriinstallasjoner – Stasjonære batterier Published (60) X Lars Ihler
NEK 487 – samling av NEK 485 og NEK 486 Published (60) X EN IEC 62485-2, EN IEC 62485-5 X Lars Ihler
NEK 320:2022 Vern mot lynskader Planlagt (00) X IEC 62305 1-4 X Lars Ihler
NEK VEILEDER 320-1 Lynvern i solcelleanlegg Planlagt (00) X IEC 62305 1-4 Lars Ihler
NEK CIM – Norsk NEK EN IEC 61968-1 CIM Arbeidsfase (30) X EN IEC 61968-1 Lars Ihler
NEK 850 Cybersikkerhet for kommunikasjonsprotokolleer og informasjonsutveksling i elkraftsystemet Planlagt (00) X IEC 62351-serien X Lars Ihler
NEK 900:2022  Elektriske jernbaneinstallasjoner Arbeidsfase (30) X X Gunnar Gjesdal
NEK TS 600:2022  TBD Arbeidsfase (30) X Gunnar Gjesdal
NEK 801:2022 Forsvar og Beredskap Arbeidsfase (00) X X Kristoffer Gjertsen

Følgende prosjekter er planlagt arbeidet i 2021:

Dokumentnummer Tittel Status/stadium SMB Ref. EN / IEC NS
NEK 400:2022 Elektriske lavspenningsinstallasjoner 30.00 -I arbeid X IEC 60364-serien, CLC HD X
NEK 399:2022 Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett 30.00 -I arbeid X X
NEK 405:2020/Tillegg 1 El kontroll vegtrafikksystemer 00.00 -Preliminary, prosjket ikke startet X ISO/IEC 17024
NEK 240-2 Isoleroljer – Kvalitative krav, overvåkning og vedlikehold – Del 2: Kabelanlegg for kraftforsyning 00.00 -Preliminary, prosjket ikke startet X X
NEK JORDING Retningslinjer for jording i Maritime anlegg 30.00 -I arbeid X
NEN 62.75 Kraftkabler – belastningstabeller 00.00 -Preliminary, prosjket ikke startet IEC 60287
NEK HD 603 S1 (Dette er et utdrag av de fullstendige normene og inneholder de kabeltyper som var normert i Norge ved ikraftsettelsen av HD 603 S1, utgave 2) – Kraftkabler med merkespenning 0,6/1 kV 00.00 -Preliminary, prosjket ikke startet X HD 603+A1+A2+A3
NEK HD 604 S1:1994+A1 (Dette er et utdrag av de fullstendige normene og inneholder den kabeltype som var normert i Norge ved ikraftsettelsen av HD 604 S1, utgave 2) – Kraftkabler, 0,6/1 kV, med spesielle brannegenskaper for bruk i kraftstasjoner 00.00 -Preliminary, prosjket ikke startet X HD 604 +A1+A2+A3
NEK HD 626 S1 (Dette er et utdrag av de fullstendige normene og inneholder de kabeltyper som var normert i Norge ved ikraftsettelsen av HD 626 S1 Utg.2) – Isolert hengeledning, merkespenning inntil 1000 V 00.00 -Preliminary, prosjket ikke startet X HD 626
NEK HD 627 S1 (Dette er et utdrag av de fullstendige normene og inneholder de kabeltyper som var normert i Norge ved ikraftsettelsen av HD 627 S1) – Plastisolerte signalkabler for merkespenning 500 og 750 V 00.00 -Preliminary, prosjket ikke startet X HD 627
NEK 535 PVC isolerte kabler med ytre kappe av PVC, merkespenning inntil 500 V 00.00 -Preliminary, prosjket ikke startet X NEK EN 50525
NEK EN 60228
NEK EN 50363
NEK EN50395
NEK EN 60332-1-2 (NY UTGAVE)
NEK EN 60811
X
NEK HD 620 S2 (Dette er et utdrag av de fullstendige normene og inneholder de kabeltyper som var normert i Norge ved ikraftsettelsen av HD 620 S2) Kraftkabler med ekstrudert isolasjon med merkespenning fra 3,6/6 (7,2) kV til 28,8/36 (42) kV  30.00 -I arbeid X EN 60228
EN 60229
EN 60332-1-2
EN 60811 Serie
EN 60885-3
HD 605
HD 632
IEC 60183
IEC 60287 Serie
NEK HD 604 S1:1994+A1:1997/Tillegg1 Kraftkabler, 0,6/1 kV, med spesielle brannegenskaper for bruk i kraftstasjoner 00.00 -Preliminary, prosjket ikke startet X
NEK 87 Kraftkabler – Opphengningsutstyr for PE-isolert hengeledning 00.00 -Preliminary, prosjket ikke startet
NEK 410-2 Elektriske installasjoner ombord i skip og fartøyer – Del 2: Valg og installasjon av kabel, styremaskiner, elektrisk fremdrift, tankskip, skip som fører farlig gods, mindre fartøy, høyspennings landtilkobling og EmC. 30.00 -I arbeid X IEC 60092-serie X
NEK 502 Elektrisk materiell – plugger og stikk 30.00 -I arbeid X IEC 60884-1 X
NEK 630 Samling – Styring av driftssikkerhet 00.00 -Preliminary, prosjket ikke startet X X
NEK 631 Styring av driftssikkerhet – Veiledning til styring og anvendelse 00.00 -Preliminary, prosjket ikke startet X EN 60300-1 X
NEK 633 Styring av driftssikkerhet – Veiledning i bruk – Estimering av livssykluskostnader 00.00 -Preliminary, prosjket ikke startet X EN 60300-3-3 X
NEK 486 Sikkerhetskrav for sekundære batterier og batteri-installasjoner – Del 2: Sikker drift av stasjonære litium-ion batterier 00.00 -Preliminary, prosjket ikke startet X en 62485-5 X

Følgende produkter er planlagt lansert/relansert i 2020:

Dokumentnummer Tittel Status/stadium SMB Ref. EN / IEC NS
NEK 405-1 Kompetanse for personell — Del 1: Elektrotermografi – Krav til personell og sertifiseringsordning 60.00 – Publisert ISO/IEC 17024 X
NEK 405-4 Kompetanse for kontrollforetak og personell — Del 4: Kontroll av elektriske installasjoner og elektrisk utstyr – krav til sertifiserte kontrollforetak 60.00 – Publisert ISO/IEC 17024 X
NEK 405-2-1 Kompetanse for kontrollforetak og personell — Del 2-1: Brannforebyggende elkontroll – bolig – krav til personell, eksamensbevis og organisering av sertifiseringsordning ISO/IEC 17024 X
NEK 405-2-2 Kompetanse for kontrollforetak og personell — Del 2-2: Brannforebyggende elkontroll – bolig – krav til utførelse og krav til kontrollforetak ISO/IEC 17024 X
NEK TS 400 landbruk:2020 Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus 60.00 – Publisert
NEK 405-3 Kompetanse for kontrollforetak og personell — Del 3: Kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr – næring – krav til personell, sertifiseringsordning og metode 60.00 – Publisert ISO/IEC 17024 X
NEK 405-3:2014/Tillegg B Normativt Tillegg – Elkontroll i driftsbygninger i landbruk og veksthusnæringen ISO/IEC 17024 X
NEK 405:2020 Elkontroll og termografering 60.00 – Publisert ISO/IEC 17024 X
NEK HD 603 S1 (Dette er et utdrag av de fullstendige normene og inneholder de kabeltyper som var normert i Norge ved ikraftsettelsen av HD 603 S1, utgave 2) – Kraftkabler med merkespenning 0,6/1 kV 30.00 – I arbeid HD 603+A1+A2+A3 X
NEK HD 604 (Dette er et utdrag av de fullstendige normene og inneholder den kabeltype som var normert i Norge ved ikraftsettelsen av HD 604 S1, utgave 2) – Kraftkabler, 0,6/1 kV, med spesielle brannegenskaper for bruk i kraftstasjoner 30.00 -I arbeid HD 604 +A1+A2+A3 X
NEK HD 626 (Dette er et utdrag av de fullstendige normene og inneholder de kabeltyper som var normert i Norge ved ikraftsettelsen av HD 626 S1 Utg.2) – Isolert hengeledning, merkespenning inntil 1000 V 30.00 -I arbeid X
NEK HD 627 (Dette er et utdrag av de fullstendige normene og inneholder de kabeltyper som var normert i Norge ved ikraftsettelsen av HD 627 S1) – Plastisolerte signalkabler for merkespenning 500 og 750 V 30.00 – I arbeid X
NEK 535 PVC isolerte kabler med ytre kappe av PVC, merkespenning inntil 500 V 30.00 – I arbeid NEK EN 50525
NEK EN 60228
NEK EN 50363
NEK EN50395
NEK EN 60332-1-2 (ny utgave)
NEK EN 60811
X
NEK 410-1 Elektriske installasjoner ombord i skip og fartøyer – Del 1: Design, utstyr, installasjon, verifikasjon og testing 30.00 – I arbeid
NEK HD 620 (Dette er et utdrag av de fullstendige normene og inneholder de kabeltyper som var normert i Norge ved ikraftsettelsen av HD 620 S2) Kraftkabler med ekstrudert isolasjon med merkespenning fra 3,6/6 (7,2) kV til 28,8/36 (42) kV 30.00 – I arbeid X
NEK HD 604 Kraftkabler, 0,6/1 kV, med spesielle brannegenskaper for bruk i kraftstasjoner 30.00 – I arbeid X
NEK420C Eksplosive stoff og varer – Områdeklassifisering og elektriske installasjoner 60.00 – Publisert IEC 60092 SERIE
NEK 700 Informasjonsteknologi – Pakke med NEK 701:2016 Felles kablingssystemer – NEK 702:2016 Installasjon av kabling – NEK 703:2016 Anlegg og infrastruktur i datasentre 60.00 – Publisert EN 50173
EN 50174
EN 50700
EN 50310
EN 50600
NEK 701 Informasjonsteknologi – Felles kablingssystemer 60.00 – Publisert EN 50173
NEK 702 Informasjonsteknologi – Installasjon av kabling 60.00 – Publisert EN 50174
EN 50700
EN 50310
EN 50600
NEK EN 50173-1 Informasjonsteknologi – Felles kablingssystemer — Del 2: Generelle krav 60.00 – Publisert EN 50173
NEK EN 50173-2 Informasjonsteknologi – Felles kablingssystemer — Del 2: Kontorbygninger 60.00 – Publisert EN 50173
NEK EN 50173-3 Informasjonsteknologi – Felles kablingssystemer — Del 3: Industrivirksomhet 60.00 – Publisert EN 50173
NEK EN 50173-4 Informasjonsteknologi – Felles kablingssystemer — Del 4: Boliger 60.00 – Publisert EN 50173
NEK EN 50173-5 Informasjonsteknologi – Felles kablingssystemer — Del 5: Datasentre 60.00 – Publisert EN 50173
NEK EN 50173-6 Informasjonsteknologi – Felles kablingssystemer – Del 6: Distribuerte bygningstjenester 60.00 – Publisert EN 50173
NEK EN 50174-1 Informasjonsteknologi – Installasjon av kabling — Del 1: Spesifikasjon av installasjoner og kvalitetssikring 60.00 – Publisert EN 50174
NEK EN 50174-2 Informasjonsteknologi – Installasjon av kabling — Del 2: Planlegging og utførelse av installasjoner i bygninger 60.00 – Publisert EN 50174
EN 50174
NEK 600 El og ekom i vegtrafikksystem 60.00 – Publisert X
NEK 485:2020 Krav til sikkerhet for sekundærbatterier og batteriinstallasjoner – Stasjonære batterier 60.00 – Publisert EN 50272-2
NEK EN 60300-1 Styring av driftssikkerhet – Veiledning til styring og anvendelse 30.00 – I arbeid EN 60300-1
NEK EN 60300-3-3 Styring av driftssikkerhet – Veiledning i bruk – Estimering av livssykluskostnader 30.00 – I arbeid EN 60300-3-3

Følgende produkter er planlagt lansert/relansert i 2019:

Dokumentnummer Tittel Neste utg. Status Stadium SMB Ref. EN / IEC
NEK 405-20 Eltaks Elkontroll og termografering Q3 Published 60.60 X
NEK420D Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, Guide Q4 Final draft 60.60
NEK 591 Halogenfrie og brannbestandige kabler Q2 Published 60.60 EN 50525, EN 50363
NEK TS 400 Bolig NEK 400 bolig – teknisk spesifikasjon Q3 Published 60.60 X NEK 400
NEK 400 Landbruk NEK 400 landbruk – teknisk spesifikasjon Q1 2020 Forslag 00.60 X NEK 400

Følgende produkter er planlagt lansert/relansert i 2018:

Dokumentnummer Tittel Neste utg. Status Stadium Ref. EN / IEC
NEK 399 Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett Feb 2018 Publisert 65.51
NEK 400 Elektriske lavspenningsanlegg Jun 2018 Publisert 65.51 IEC 60364-serien, CLC HD 60364-serien
NEK 320 Lynveranlegg -Risikovurdering, planlegging og installasjon Jul 2018 Publisert 65.51 EN 63305-serien
NEK 400 (engelsk) Electrical low voltage installations Nov 2018 Publisert 65.51 IEC 60364-serien, CLC HD 60364-serien
NEK 405 (samlet utg.) Elkontroll i bolig og næringsbygg Mar 2018 Publisert 65.51
NEK EN 60204-1 Maskinsikkerhet maskiners elektriske utrusting – Generelle krav Okt 2018 Publisert 65.51 EN 60204-1, IEC 60204-1, HD 60364-serien
NEK 420D Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder – Guide Q1 2019 Final draft 60.55
NEK EN 60300-1 Styring av påregnelighet/driftssikkerhet – Veiledning til styring og anvendelse Q1 2019 Final draft 60.55
NEK 591 Styring av påregnelighet/driftssikkerhet – Veiledning til styring og anvendelse Halogenfrie og brannbestandige kabler Q3 2019 På høring 40.20 EN 50525, EN 50363
NEK 405-20 Skadetakst, tilstands- eller tredjepartsvurdering av elektriske anlegg (eltakst) Q2 2019 På høring 40.20