Arbeidsprogram

Oversikt over spesielle prosjekter / NEK Work Programme

Arbeidsprogram

Vårt arbeidsprogram

Arbeidsprogrammet viser en oppdatert status for arbeidet med nasjonale prosjekter angående utarbeidelse av nye og oppdaterte produkter.

Oversikten viser i hvilket stadium produktet befinner seg, og hvilke IEC/CENELEC publikasjoner/standarder de er basert på.

For mer informasjon om de ulike prosjektene, ta kontakt med fagansvarlig.

 

Arbeidsprogram 2023

Følgende produkter er under utvikling og forventes lansert/relansert i 2023 og påfølgende år:

Sist oppdatert:2023-01-25
Dokumentnummer Tittel Status/stadium SMB Ref. EN / IEC/NEK Ansvarlig Forventet pub dato
NEK 350 Ny metode for ombygging av elektriske anlegg i bygning fra IT til TN Arbeidsfase (20) X Tommy Lundekvam Q1 2024
NEK 400:2022 part 8-825 Specific rules for low voltage electrical installations – Charging of electrical vessels Komitefase(30) X Tommy Lundekvam 2026
NEK 405-2-3 Kompetanse for kontrollforetak og personell. Del 2-3: Tilstandsvurdering av bolig ved avhending – krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk Høringsfase(40) X Tommy Lundekvam Q2 2023
NEK EN 50110-1 Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg – Del 1: Generelle krav (oversettelse) Forslagsfase (10) X EN 50110-1  Tommy Lundekvam Q3 2023
NEK TS 400 landbruk Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus Forslagsfase (10) X Tommy Lundekvam Q3 2024
NEK FSE Guide Lav Brukerguide for FSE og NEK EN 50110-1 – Lavspenning Forslagsfase (10) X EN 50110-1 Tommy Lundekvam Q1 2024
NEK FSE Guide Høy Brukerguide for FSE og NEK EN 50110-1:2013 – Høyspenning Forslagsfase (10) X EN 50110-1 Tommy Lundekvam Q1 2024
NEK 405 Elkontroll, eltakst og elektrotermografering Forslagsfase (10) X Tommy Lundekvam Q3 2024
NEK 405-4 Kompetanse for kontrollforetak og personell Del 4 Elkontroll – krav til godkjente og sertifiserte kontrollforetak – Krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk Forslagsfase (10) X Tommy Lundekvam Q3 2024
NEK 405-20 Skadetakst, tilstands – eller tredjepartsvurdering av elektriske anlegg (eltakst) Forslagsfase (10) X Tommy Lundekvam Q3 2024
NEK 405-2 Kompetanse for kontrollforetak og personell – Del 2: Brannforebyggende elkontroll bolig – Krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk Forslagsfase (10) X Tommy Lundekvam Q3 2024
NEK 405-10 Elkontroll i kontrollpliktige fiske-, fangst- og lastefartøy med største lengde opp til 24 meter Forslagsfase (10) X Tommy Lundekvam Q3 2024
NEK 405-1 Kompetanse for kontrollforetak og personell – Del 1: Elektrotermografi – Krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk Forslagsfase (10) X Tommy Lundekvam Q3 2024
NEK 405-3-2 Kompetanse for kontrollforetak og personell Del 3-2: Vegtrafikksystemer
Krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk
Forslagsfase (10) X Tommy Lundekvam Q3 2024
NEK 446 Fotovoltaiske solenergisystemer – testing, dokumentasjon og vedlikehold Komitesfase (30) X IEC 62446-1, IEC 62446-2, IEC 62446-3 Kristin Fagerli Q4 2024
NEK 445 Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV Komitesfase (30) X EN 50341-1 Kristin Fagerli Q4 2024
NEK 240-2 Isoleroljer – Kvalitative krav, overvåkning og vedlikehold – Del 2: Kabelanlegg for kraftforsyning Komitesfase (30) X Kristin Fagerli Q3 2023
NEK 595-604 Kraftkabler, 0,6/1 kV, med spesielle brannegenskaper for bruk i kraftstasjoner Forslagsfase (10) X HD 604 S1 Arild Røed Q4 2023
NEK 595-603 Kraftkabler med merkespenning Forslagsfase (10) X HD 603 S1 Arild Røed Q4 2023
NEK TS 583 TBD Komitesfase (30) X IEC 60287 Arild Røed Q2 2024
NEK 595-620 Kraftkabler med ekstrudert isolasjon med merkespenning fra 3,6/6 (7,2) kV til 28,8/36 (42) kV HD 620-10K, HD 620-12K og HD 620- Part 1-N Komitesfase (30) X HD dokumenter i CLC TC20 Arild Røed Q4 2023
TBD Oversikt over norske kabeltyper Komitesfase (30) X Arild Røed 2024
NEK TS 412 Jording i maritime installasjoner Komitesfase (30) X Arild Røed 2024
NEK VEILEDER 80-3 Landstrøm i havbruksnæringen Høringsfase (40) X Arild Røed Q2 2023
NEK VEILEDER 80-4 Landstrøm i fiskerinæringen Høringsfase (40) X Arild Røed Q2 2023
NEK 420B Klassifisering av eksplosjonsfarlige områder Høringsfase (40) X EN IEC 60079-10-1, EN IEC 60079-10-2 Kenneth Narvestad Q1 2023
NEK EN 50173-20 Informasjonsteknologi – Felles kablingssystemer – Del 20: Alternative kablingskonfigurasjoner (oversettelse) Arbeidsfase (20) X EN 50173-20 Sigmund Eng Q2 2024
NEK 700 Informasjonsteknologi – Pakke med NEK 701:2020 Felles kablingssystemer – NEK 702:2020 Installasjon av kabling – NEK 703:2020 Anlegg og infrastruktur i datasentre Arbeidsfase (20) X NEK 701, NEK 702, NEK 703 Sigmund Eng Q2 2024
NEK 701 Informasjonsteknologi – Felles kablingssystemer Arbeidsfase (20) X EN 50173-1, EN 50173-2, EN 50173-3, EN 50173-4, EN 50173-5, EN 50173-6 Sigmund Eng Q2 2024
NEK 702 Informasjonsteknologi – Installasjon Arbeidsfase (20) X EN 50174, EN 50700, EN 50310:2016+A1 Sigmund Eng Q2 2024
NEK EN 50172 Nødlyssystemer for rømningsveier Arbeidsfase (20) X EN 50172 Trond Salater 2024
NEK 850:2022 Del A Cybersikkerhet for kommunikasjonsprotokolleer og informasjonsutveksling i elkraftsystemet, første halvdel Godkjenningsfase (50) X IEC 62351-serien Lars Ihler Q1 2023
NEK 850:2022 Del B Cybersikkerhet for kommunikasjonsprotokolleer og informasjonsutveksling i elkraftsystemet, andre halvdel Godkjenningsfase (50) X IEC 62351-serien Lars Ihler Q1 2023
NEK CIM – Norsk NEK EN IEC 61968-1 Applikasjonsintegrasjon i kraftselskap – Systemgrensesnitt for forvaltning av distribusjonsnettet – Del 1: Grensesnittsarkitektur og generelle anbefalinger Komitesfase (30) X Lars Ihler Q1 2023
NEK 499 Tilknytning for el og ekom på høyere spenningsnivåer, ny nasjonal standard Forslag (10) X Lars Jakob Paulsen Q3 2024
NEK 439:2023 Lavspennings koblings- og kontrolltavler – Del 1: Generelle krav Arbeidsfase(20) X EN 61439-1 Gunnar Gjesdal Q4 2023
NEK EN 81346-1 Industrielle systemer, installasjoner og utstyr og industrielle produkter – Struktureringsprinsipper og referansbetegnelser – Del 1: Generelle Krav Arbeidsfase(20) X EN IEC 81346-1 Kristoffer Gjertsen Q2 2023
NEK 801 El og ekom for forsvar og beredskap – Mobile systemer Arbeidsfase(20) X Kristoffer Gjertsen Q1 2024

Følgende produkter er planlagt lansert/relansert i 2022:

Dokumentnummer Tittel Status/stadium SMB Ref. EN / IEC/NEK NS Ansvarlig
NEK TS 400 landbruk:2022 Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus Planlagt (00) X NEK 400 Tommy Lundekvam
NEK TS 400 Bolig:202X Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger Planlagt (00) X NEK 400 Tommy Lundekvam
NEK 405:202x Elkontroll, eltakst og elektrotermografering Planlagt (00) X ISO/IEC 17024 X Tommy Lundekvam
NEK 405-4:202x  Kompetanse for kontrollforetak og personell – Del 4: Elkontroll – Krav til godkjente og sertifiserte kontrollforetak Planlagt (00) X ISO/IEC 17024 X Tommy Lundekvam
NEK 405-3:202x  Kompetanse for kontrollforetak og personell – Del 3: Elkontroll næring – Krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk Planlagt (00) X ISO/IEC 17024 X Tommy Lundekvam
NEK 405-20:202x  Skadetakst, tilstands – eller tredjepartsvurdering av elektriske anlegg (eltakst) Planlagt (00) X ISO/IEC 17024 X Tommy Lundekvam
NEK 405-2:202x  Kompetanse for kontrollforetak og personell – Del 2: Brannforebyggende elkontroll bolig – Krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk Planlagt (00) X ISO/IEC 17024 X Tommy Lundekvam
NEK 405-10:202x  Elkontroll i kontrollpliktige fiske-, fangst- og lastefartøy med største lengde opp til 24 meter Planlagt (00) X ISO/IEC 17024 X Tommy Lundekvam
NEK 405-1:202x  Kompetanse for kontrollforetak og personell – Del 1: Elektrotermografi – Krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk Planlagt (00) X ISO/IEC 17024 X Tommy Lundekvam
NEK 440:202x Power installation exceeding 1 kV Arbeidsfase (30) X EN 61936-1, EN 50522 X Tommy Lundekvam
NEK 399:2022 Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett Høringsfase (40) X X Tommy Lundekvam
NEK400:2022 Elektriske lavspenningsinstallasjoner Høringsfase (40) X IEC 60364-serien, CLC HD 60364-serien X Tommy Lundekvam
NEK 405-3-2:2022 El kontroll vegtrafikksystemer Godkjenningsfase (50) X ISO/IEC 17024 X Tommy Lundekvam
NEK 240-2:2022 Isoleroljer – Kvalitative krav, overvåkning og vedlikehold – Del 2: Kabelanlegg for kraftforsyning Arbeidsfase (30) X X Kristin Fagerli
NEK 446:2022 Fotovoltaiske solenergisystemer – testing, dokumentasjon og vedlikehold Planlagt (00) X IEC 62446; EN IEC 62446-2 X Kristin Fagerli
NEK 536:2022  1 kV kabler med isolasjon av polyvinylklorid (PVC) eller tverrbundet polyetylen Planlagt (00) X X Arild Røed
NEK 595-603  KRAFTKABLER MED MERKESPENNING 0,6/1 kV Planlagt (00) X Basert på NEK HD 603 N X Arild Røed
NEK 595-604 Kraftkabler, 0,6/1 kV, med spesielle brannegenskaper for bruk i kraftstasjoner Planlagt (00) X Revisjon av NEK HD 604 S1:1994+A1:1997/Tillegg1 X Arild Røed
NEK VEILEDER 80-3 DC Landstrømsinstallasjoner Planlagt (00) X Arild Røed
NEK 420B:201X Klassifisering av eksplosjonsfarlige områder Arbeidsfase (30) X EN/IEC 60079-10-1, EN/IEC 60079-10-2 X Arild Røed
NEK 595-620 Kraftkabler med ekstrudert isolasjon med merkespenning fra 3,6/6 (7,2) kV til 28,8/36 (42) kV Arbeidsfase (30) X HD 620-10K, HD 620-12K og HD 620- Part 1-N X Arild Røed
NEK 583   Kraftkabler – belastningstabeller Arbeidsfase (30) X IEC 60287 X Arild Røed
NEK Jording Jording i maritime anlegg Arbeidsfase (30) X Arild Røed
NEK VEILEDER 80-4 Landstrøm i havbruksnæringen Arbeidsfase (30) X Arild Røed
NEK TR XXX Oversikt over norske kabeltyper Arbeidsfase (30) X Arild Røed
NEK TS 606 – Offshorekabler Cables for offshore installations – halogen-free and/or mud resistant — Technical specification Publisert (60) X IEC 60092-360, IEC 60331, EN 50200, EN 1363-2, IEC 60092-350 Arild Røed
NEK 502 Elektrisk materiell – plugger og stikk Høringsfase (40) X IEC 60884-1 X Trond Salater
NEK 485+AMD 1 CSV Krav til sikkerhet for sekundærbatterier og batteriinstallasjoner – Stasjonære batterier Published (60) X EN IEC 62485-2 X Lars Ihler
NEK 485 AMD1 Amendment 1 – Krav til sikkerhet for sekundærbatterier og batteriinstallasjoner – Stasjonære batterier Published (60) X Lars Ihler
NEK 487 – samling av NEK 485 og NEK 486 Published (60) X EN IEC 62485-2, EN IEC 62485-5 X Lars Ihler
NEK 320:2022 Vern mot lynskader Planlagt (00) X IEC 62305 1-4 X Lars Ihler
NEK VEILEDER 320-1 Lynvern i solcelleanlegg Planlagt (00) X IEC 62305 1-4 Lars Ihler
NEK CIM – Norsk NEK EN IEC 61968-1 CIM Arbeidsfase (30) X EN IEC 61968-1 Lars Ihler
NEK 850 Cybersikkerhet for kommunikasjonsprotokolleer og informasjonsutveksling i elkraftsystemet Planlagt (00) X IEC 62351-serien X Lars Ihler
NEK 900:2022  Elektriske jernbaneinstallasjoner Arbeidsfase (30) X X Gunnar Gjesdal
NEK TS 600:2022  TBD Arbeidsfase (30) X Gunnar Gjesdal
NEK 801:2022 Forsvar og Beredskap Arbeidsfase (00) X X Kristoffer Gjertsen

Følgende prosjekter er planlagt arbeidet i 2021:

Dokumentnummer Tittel Status/stadium SMB Ref. EN / IEC NS
NEK 400:2022 Elektriske lavspenningsinstallasjoner 30.00 -I arbeid X IEC 60364-serien, CLC HD X
NEK 399:2022 Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett 30.00 -I arbeid X X
NEK 405:2020/Tillegg 1 El kontroll vegtrafikksystemer 00.00 -Preliminary, prosjket ikke startet X ISO/IEC 17024
NEK 240-2 Isoleroljer – Kvalitative krav, overvåkning og vedlikehold – Del 2: Kabelanlegg for kraftforsyning 00.00 -Preliminary, prosjket ikke startet X X
NEK JORDING Retningslinjer for jording i Maritime anlegg 30.00 -I arbeid X
NEN 62.75 Kraftkabler – belastningstabeller 00.00 -Preliminary, prosjket ikke startet IEC 60287
NEK HD 603 S1 (Dette er et utdrag av de fullstendige normene og inneholder de kabeltyper som var normert i Norge ved ikraftsettelsen av HD 603 S1, utgave 2) – Kraftkabler med merkespenning 0,6/1 kV 00.00 -Preliminary, prosjket ikke startet X HD 603+A1+A2+A3
NEK HD 604 S1:1994+A1 (Dette er et utdrag av de fullstendige normene og inneholder den kabeltype som var normert i Norge ved ikraftsettelsen av HD 604 S1, utgave 2) – Kraftkabler, 0,6/1 kV, med spesielle brannegenskaper for bruk i kraftstasjoner 00.00 -Preliminary, prosjket ikke startet X HD 604 +A1+A2+A3
NEK HD 626 S1 (Dette er et utdrag av de fullstendige normene og inneholder de kabeltyper som var normert i Norge ved ikraftsettelsen av HD 626 S1 Utg.2) – Isolert hengeledning, merkespenning inntil 1000 V 00.00 -Preliminary, prosjket ikke startet X HD 626
NEK HD 627 S1 (Dette er et utdrag av de fullstendige normene og inneholder de kabeltyper som var normert i Norge ved ikraftsettelsen av HD 627 S1) – Plastisolerte signalkabler for merkespenning 500 og 750 V 00.00 -Preliminary, prosjket ikke startet X HD 627
NEK 535 PVC isolerte kabler med ytre kappe av PVC, merkespenning inntil 500 V 00.00 -Preliminary, prosjket ikke startet X NEK EN 50525
NEK EN 60228
NEK EN 50363
NEK EN50395
NEK EN 60332-1-2 (NY UTGAVE)
NEK EN 60811
X
NEK HD 620 S2 (Dette er et utdrag av de fullstendige normene og inneholder de kabeltyper som var normert i Norge ved ikraftsettelsen av HD 620 S2) Kraftkabler med ekstrudert isolasjon med merkespenning fra 3,6/6 (7,2) kV til 28,8/36 (42) kV  30.00 -I arbeid X EN 60228
EN 60229
EN 60332-1-2
EN 60811 Serie
EN 60885-3
HD 605
HD 632
IEC 60183
IEC 60287 Serie
NEK HD 604 S1:1994+A1:1997/Tillegg1 Kraftkabler, 0,6/1 kV, med spesielle brannegenskaper for bruk i kraftstasjoner 00.00 -Preliminary, prosjket ikke startet X
NEK 87 Kraftkabler – Opphengningsutstyr for PE-isolert hengeledning 00.00 -Preliminary, prosjket ikke startet
NEK 410-2 Elektriske installasjoner ombord i skip og fartøyer – Del 2: Valg og installasjon av kabel, styremaskiner, elektrisk fremdrift, tankskip, skip som fører farlig gods, mindre fartøy, høyspennings landtilkobling og EmC. 30.00 -I arbeid X IEC 60092-serie X
NEK 502 Elektrisk materiell – plugger og stikk 30.00 -I arbeid X IEC 60884-1 X
NEK 630 Samling – Styring av driftssikkerhet 00.00 -Preliminary, prosjket ikke startet X X
NEK 631 Styring av driftssikkerhet – Veiledning til styring og anvendelse 00.00 -Preliminary, prosjket ikke startet X EN 60300-1 X
NEK 633 Styring av driftssikkerhet – Veiledning i bruk – Estimering av livssykluskostnader 00.00 -Preliminary, prosjket ikke startet X EN 60300-3-3 X
NEK 486 Sikkerhetskrav for sekundære batterier og batteri-installasjoner – Del 2: Sikker drift av stasjonære litium-ion batterier 00.00 -Preliminary, prosjket ikke startet X en 62485-5 X

Følgende produkter er planlagt lansert/relansert i 2020:

Dokumentnummer Tittel Status/stadium SMB Ref. EN / IEC NS
NEK 405-1 Kompetanse for personell — Del 1: Elektrotermografi – Krav til personell og sertifiseringsordning 60.00 – Publisert ISO/IEC 17024 X
NEK 405-4 Kompetanse for kontrollforetak og personell — Del 4: Kontroll av elektriske installasjoner og elektrisk utstyr – krav til sertifiserte kontrollforetak 60.00 – Publisert ISO/IEC 17024 X
NEK 405-2-1 Kompetanse for kontrollforetak og personell — Del 2-1: Brannforebyggende elkontroll – bolig – krav til personell, eksamensbevis og organisering av sertifiseringsordning ISO/IEC 17024 X
NEK 405-2-2 Kompetanse for kontrollforetak og personell — Del 2-2: Brannforebyggende elkontroll – bolig – krav til utførelse og krav til kontrollforetak ISO/IEC 17024 X
NEK TS 400 landbruk:2020 Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus 60.00 – Publisert
NEK 405-3 Kompetanse for kontrollforetak og personell — Del 3: Kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr – næring – krav til personell, sertifiseringsordning og metode 60.00 – Publisert ISO/IEC 17024 X
NEK 405-3:2014/Tillegg B Normativt Tillegg – Elkontroll i driftsbygninger i landbruk og veksthusnæringen ISO/IEC 17024 X
NEK 405:2020 Elkontroll og termografering 60.00 – Publisert ISO/IEC 17024 X
NEK HD 603 S1 (Dette er et utdrag av de fullstendige normene og inneholder de kabeltyper som var normert i Norge ved ikraftsettelsen av HD 603 S1, utgave 2) – Kraftkabler med merkespenning 0,6/1 kV 30.00 – I arbeid HD 603+A1+A2+A3 X
NEK HD 604 (Dette er et utdrag av de fullstendige normene og inneholder den kabeltype som var normert i Norge ved ikraftsettelsen av HD 604 S1, utgave 2) – Kraftkabler, 0,6/1 kV, med spesielle brannegenskaper for bruk i kraftstasjoner 30.00 -I arbeid HD 604 +A1+A2+A3 X
NEK HD 626 (Dette er et utdrag av de fullstendige normene og inneholder de kabeltyper som var normert i Norge ved ikraftsettelsen av HD 626 S1 Utg.2) – Isolert hengeledning, merkespenning inntil 1000 V 30.00 -I arbeid X
NEK HD 627 (Dette er et utdrag av de fullstendige normene og inneholder de kabeltyper som var normert i Norge ved ikraftsettelsen av HD 627 S1) – Plastisolerte signalkabler for merkespenning 500 og 750 V 30.00 – I arbeid X
NEK 535 PVC isolerte kabler med ytre kappe av PVC, merkespenning inntil 500 V 30.00 – I arbeid NEK EN 50525
NEK EN 60228
NEK EN 50363
NEK EN50395
NEK EN 60332-1-2 (ny utgave)
NEK EN 60811
X
NEK 410-1 Elektriske installasjoner ombord i skip og fartøyer – Del 1: Design, utstyr, installasjon, verifikasjon og testing 30.00 – I arbeid
NEK HD 620 (Dette er et utdrag av de fullstendige normene og inneholder de kabeltyper som var normert i Norge ved ikraftsettelsen av HD 620 S2) Kraftkabler med ekstrudert isolasjon med merkespenning fra 3,6/6 (7,2) kV til 28,8/36 (42) kV 30.00 – I arbeid X
NEK HD 604 Kraftkabler, 0,6/1 kV, med spesielle brannegenskaper for bruk i kraftstasjoner 30.00 – I arbeid X
NEK420C Eksplosive stoff og varer – Områdeklassifisering og elektriske installasjoner 60.00 – Publisert IEC 60092 SERIE
NEK 700 Informasjonsteknologi – Pakke med NEK 701:2016 Felles kablingssystemer – NEK 702:2016 Installasjon av kabling – NEK 703:2016 Anlegg og infrastruktur i datasentre 60.00 – Publisert EN 50173
EN 50174
EN 50700
EN 50310
EN 50600
NEK 701 Informasjonsteknologi – Felles kablingssystemer 60.00 – Publisert EN 50173
NEK 702 Informasjonsteknologi – Installasjon av kabling 60.00 – Publisert EN 50174
EN 50700
EN 50310
EN 50600
NEK EN 50173-1 Informasjonsteknologi – Felles kablingssystemer — Del 2: Generelle krav 60.00 – Publisert EN 50173
NEK EN 50173-2 Informasjonsteknologi – Felles kablingssystemer — Del 2: Kontorbygninger 60.00 – Publisert EN 50173
NEK EN 50173-3 Informasjonsteknologi – Felles kablingssystemer — Del 3: Industrivirksomhet 60.00 – Publisert EN 50173
NEK EN 50173-4 Informasjonsteknologi – Felles kablingssystemer — Del 4: Boliger 60.00 – Publisert EN 50173
NEK EN 50173-5 Informasjonsteknologi – Felles kablingssystemer — Del 5: Datasentre 60.00 – Publisert EN 50173
NEK EN 50173-6 Informasjonsteknologi – Felles kablingssystemer – Del 6: Distribuerte bygningstjenester 60.00 – Publisert EN 50173
NEK EN 50174-1 Informasjonsteknologi – Installasjon av kabling — Del 1: Spesifikasjon av installasjoner og kvalitetssikring 60.00 – Publisert EN 50174
NEK EN 50174-2 Informasjonsteknologi – Installasjon av kabling — Del 2: Planlegging og utførelse av installasjoner i bygninger 60.00 – Publisert EN 50174
EN 50174
NEK 600 El og ekom i vegtrafikksystem 60.00 – Publisert X
NEK 485:2020 Krav til sikkerhet for sekundærbatterier og batteriinstallasjoner – Stasjonære batterier 60.00 – Publisert EN 50272-2
NEK EN 60300-1 Styring av driftssikkerhet – Veiledning til styring og anvendelse 30.00 – I arbeid EN 60300-1
NEK EN 60300-3-3 Styring av driftssikkerhet – Veiledning i bruk – Estimering av livssykluskostnader 30.00 – I arbeid EN 60300-3-3

Følgende produkter er planlagt lansert/relansert i 2019:

Dokumentnummer Tittel Neste utg. Status Stadium SMB Ref. EN / IEC
NEK 405-20 Eltaks Elkontroll og termografering Q3 Published 60.60 X
NEK420D Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, Guide Q4 Final draft 60.60
NEK 591 Halogenfrie og brannbestandige kabler Q2 Published 60.60 EN 50525, EN 50363
NEK TS 400 Bolig NEK 400 bolig – teknisk spesifikasjon Q3 Published 60.60 X NEK 400
NEK 400 Landbruk NEK 400 landbruk – teknisk spesifikasjon Q1 2020 Forslag 00.60 X NEK 400

Følgende produkter er planlagt lansert/relansert i 2018:

Dokumentnummer Tittel Neste utg. Status Stadium Ref. EN / IEC
NEK 399 Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett Feb 2018 Publisert 65.51
NEK 400 Elektriske lavspenningsanlegg Jun 2018 Publisert 65.51 IEC 60364-serien, CLC HD 60364-serien
NEK 320 Lynveranlegg -Risikovurdering, planlegging og installasjon Jul 2018 Publisert 65.51 EN 63305-serien
NEK 400 (engelsk) Electrical low voltage installations Nov 2018 Publisert 65.51 IEC 60364-serien, CLC HD 60364-serien
NEK 405 (samlet utg.) Elkontroll i bolig og næringsbygg Mar 2018 Publisert 65.51
NEK EN 60204-1 Maskinsikkerhet maskiners elektriske utrusting – Generelle krav Okt 2018 Publisert 65.51 EN 60204-1, IEC 60204-1, HD 60364-serien
NEK 420D Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder – Guide Q1 2019 Final draft 60.55
NEK EN 60300-1 Styring av påregnelighet/driftssikkerhet – Veiledning til styring og anvendelse Q1 2019 Final draft 60.55
NEK 591 Styring av påregnelighet/driftssikkerhet – Veiledning til styring og anvendelse Halogenfrie og brannbestandige kabler Q3 2019 På høring 40.20 EN 50525, EN 50363
NEK 405-20 Skadetakst, tilstands- eller tredjepartsvurdering av elektriske anlegg (eltakst) Q2 2019 På høring 40.20