NK 29 – Elektroakustikk

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Høreapparat
Foto: IEC

Arbeidsområder

Arbeidsområder

Komiteens arbeidsoppgaver er å utarbeide og videreutvikle standarder for instrumenter og målemetoder innenfor området elektroakustikk. Dette inkluderer blant annet krav til ytelse og testmetoder for mikrofoner, høreapparater og instrumenter for måling av støy.

NK 29 samarbeider med andre normkomiteer, som NK 62 – elektrisk utstyr for medisinsk utstyr og NK 108 – elektroniske bruksapparaters sikkerhet.

Nasjonalt arbeid

NK 29s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 29 og CENELEC SR 29.

NK 29 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 29 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 29 og CENELEC SR 29.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 29 og CENELEC SR 29.

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Erlend Bolstad

COWI AS

Ole-Herman Bjor

NORSONIC AS

Bo Engdahl

BREKK & STRAND AKUSTIKK AS

Jan Anders Marheim

OSLO LUFTHAVN AS

Eirik Sollie

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE (NEK)

Vinay Swarnalatha Nagaraj

NTNU

Daniela Toledo Helboe

NORSONIC AS

Arne Kirkhorn Rødvik

RIKSHOSPITALET

Torquil Sørensen

RIKSHOSPITALET

Jon Øygarden

NTNU

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Veien til 230/400 V TN-C-S

Dato
22.06.2022

Endring i NEK 502:2016 Plugger og stikkontakter for boliger og liknende bruksområder

Dato
10.06.2022

Gratis NEK 399 seminar i Trondheim!

Dato
10.05.2022