NK 29 – Elektroakustikk

Høreapparat
Foto: IEC

NK 29 er en norsk normkomite som behandler nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til elektroakustikk.

Arbeidsområder

Komiteens arbeidsoppgaver er å utarbeide og videreutvikle standarder for instrumenter og målemetoder innenfor området elektroakustikk. Dette inkluderer blant annet krav til ytelse og testmetoder for mikrofoner, høreapparater og instrumenter for måling av støy.

NK 29 samarbeider med andre normkomiteer, som NK 62 – elektrisk utstyr for medisinsk utstyr og NK 108 – elektroniske bruksapparaters sikkerhet.

Komiteens nasjonale arbeid

Komiteen har ikke utarbeidet noen nasjonale normer, men sørger for at nasjonale hensyn ivaretas i det internasjonale arbeidet.

NK 29 er sammensatt av kompetente fagfolk fra bransjen i Norge.

Komiteens internasjonale arbeid

NK 29s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 29 og CENELEC SR 29.

NK 29 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 29 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 29 og CENELEC SR 29.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 29 og CENELEC SR 29.

Arbeidsprogram IEC TC 29         Arbeidsprogram CENELEC TR 29

Publikasjonsliste IEC TC 29        Publikasjonsliste CENELEC TR 29

 

Gå til fagområdet velferdsteknologi.

Medlemmer

  • Ole-Herman Bjor NORSONIC AS
  • Bo Engdahl BREKK & STRAND AKUSTIKK AS
  • Jan Anders Marheim OSLO LUFTHAVN AS
  • Vinay Swarnalatha Nagaraj NTNU
  • Ole Tvete RIKSHOSPITALET
  • Jon Øygarden NTNU