NK 29 – Elektroakustikk

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Høreapparat
Foto: IEC

Arbeidsområder

Arbeidsområder

Komiteens arbeidsoppgaver er å utarbeide og videreutvikle standarder for instrumenter og målemetoder innenfor området elektroakustikk.

Dette inkluderer blant annet krav til ytelse og testmetoder for mikrofoner, høreapparater og instrumenter for måling av støy.

Nasjonalt arbeid

NK 29 samarbeider med andre normkomiteer, som NK 62 – elektrisk utstyr for medisinsk utstyr og NK 108 – elektroniske bruksapparaters sikkerhet.

NK 29s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 29 og CENELEC SR 29.

Internasjonale arbeid

NK 29 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 29 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 29 og CENELEC SR 29.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 29 og CENELEC SR 29.

Arbeidsprogram IEC TC 29         Arbeidsprogram CENELEC TR 29

Publikasjonsliste IEC TC 29        Publikasjonsliste CENELEC TR 29

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Erlend Bolstad

COWI AS

Daniela Toledo Helboe

NORSONIC AS

Anders Huse

SENSIO AS

Jan Anders Marheim

OSLO LUFTHAVN AS

Ivar Thomassen

BREKKE & STRAND AKUSTIKK AS

Ricardo Villares

MULTICONSULT AS

Jon Øygarden

SINTEF AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024
3D print

Sertifisering mot standarder - forutsetning for global handel

Dato
05.01.2024