NK 20 – Elektriske kabler

Elektriske kabler

Komiteens arbeidsoppgaver er å behandle saker som dreier seg om nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til kraft- og signalkabler.

Arbeidsområder

NK 20 utvikler og overvåker standarder hovedsakelig relatert til kraft- og signalkabler. Standardene setter krav til konstruksjon og materialene som anvendes, samt testmetoder. Sikkerhetsaspektet ivaretas ved utarbeidelse av kravprofiler, både til komponentene i kabelen så vel som hele kabelen. Videre ivaretas sikkerhet ved utarbeidelse av standarder dedikert til spesifikke testmetoder, f.eks. elektriske tester, IEC 60811 for materialtester, IEC 60332 og IEC 60331-seriene for branntesting, samt EN-Standarder i forbindelse med innføring av CPR/Byggevareforordningen for nye brannkrav til kabler i Europa, eksempelvis EN 50399 for kabler.

Komiteens arbeidsoppgaver er å behandle saker som dreier seg om nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til elektriske kabler.

Fullstendig liste over standarder komiteen forvalter får du ved å legge sammen alle standardene fra IEC og CENELEC på linkene vist lenger ned, samt standardene listet under komiteens nasjonale arbeid.

Komiteens nasjonale arbeid

Komiteen er ansvarlig for utarbeidelse og revisjon av følgende nasjonale normer:

 • NEK 87             Kraftkabler – Opphengningsutstyr for PE-isolert hengeledning
 • NEK 512            Endemuffer av plast for bruk på 1 kV plastisolerte kabler
 • NEK 535           PVC isolerte kabler med ytre kappe av PVC, merkespenning inntil 500 V
 • NEK 536           1 kV PVC- og PEX- isolerte kabler
 • NEK 539           Fluorplastisolerte ledninger
 • NEK 591           Flammehemmede, halogenfrie kabler, merkespenning inntil 500 V
 • NEN 62.75       Kraftkabler – belastningstabeller
 • NEK HD 603  Utdrag av den fullstendige normen HD 603 og inneholder de kabeltyper som er normert i Norge – Kraftkabler 0,6/1 kV
 • NEK HD 604  Utdrag av den fullstendige normen HD 604 og inneholder de kabeltyper som er normert i Norge – Kraftkabler 0,6/1 kV, med spesielle brannegenskaper for bruk i kraftstasjoner
 • NEK HD 620   Utdrag av den fullstendige normen HD 620 og inneholder de kabeltyper som er normert i Norge – Kraftkabler med ekstrudert isolasjon 3,6/6 (7,2) kV til 28,8/36 (42) kV
 • NEK HD 626   Utdrag av den fullstendige normen HD 626 og inneholder de kabeltyper som er normert i Norge – Isolert hengeledning, merkespenning inntil 1000 V
 • NEK HD 627   Utdrag av den fullstendige normen HD 627 og inneholder de kabeltyper som er normert i Norge – Plastisolerte signalkabler for merkespenning 500 og 750 V

Komiteens internasjonale arbeid

NK 20s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering av dokumenter som utarbeides av IEC TC 20 og CENELEC TC 20, samt å utarbeide standarder tilpasset norske forhold.

NK 20 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 20 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 20 og CENELEC TC 20.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 20 og CENELEC TC 20.

Arbeidsprogram IEC TC 20        Arbeidsprogram CENELEC TC 20

Publikasjonsliste IEC TC 20       Publikasjonsliste CENELEC TC 20

 

Gå til fagområdet overføring og distribusjon

Medlemmer

 • Ivar Bull DNV AS
 • Petter Døsvik SOLAR NORGE AS
 • Trond Valstad Eide ELVIA AS
 • Marius Engebrethsen REN AS
 • Espen Eberg SINTEF ENERGI AS
 • Geir Foss-Pedersen DRAKA NORSK KABEL AS
 • Roberto Gaspari NEXANS NORWAY AS
 • Ivar Granheim NEXANS NORWAY AS
 • Mats Haglund NEXANS NORWAY AS
 • Birger Hodt DRAKA NORSK KABEL AS
 • Petter Hole DSB
 • Sverre Hvidsten SINTEF ENERGI AS
 • Lars N. Nilsen LAPP NORWAY AS
 • Stian Nielsen NEXANS NORWAY AS
 • Pål K. Pedersen ELEKTROSKANDIA NORGE AS
 • Arve Ryen NEXANS NORWAY AS
 • Arild Røed NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE
 • Vegard Syrtveit Larsen NEXANS NORWAY AS
 • Jaro Aarseth NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE