NK 20 – Elektriske kabler

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Foto: Adobe Stock

Arbeidsområder

NK 20 utvikler og overvåker standarder relatert til kraft- og signalkabler, som beskriver krav til konstruksjon materialer og testmetoder. Det utarbeides bl.a. kravprofiler til kabler og komponentene i dem. Videre ivaretas sikkerhet ved utarbeidelse av standarder for bestemte testmetoder, f.eks. elektriske tester, IEC 60811 for materialtester, IEC 60332 og IEC 60331 for branntesting. Komiteen jobber også med europastandarder (EN) i forbindelse med CPR/Byggevareforordningen for brannkrav til kabler i Europa, eksempelvis EN 50399.

Komiteens ordinære arbeidsoppgaver er å behandle saker om nasjonal, europeisk og internasjonal standardisering relatert til elektriske kabler.

Komiteen forvalter standardene fra NEK, IEC og CENELEC.

Nasjonalt arbeid

Komiteen er ansvarlig for utarbeidelse og revisjon av følgende nasjonale normer:

  • NEK 535 – PVC isolerte kabler med ytre kappe av PVC, merkespenning inntil 500 V
  • NEK 536 – 1 kV PVC- og PEX- isolerte kabler
  • NEK 539 – Flourplastisolerte ledninger
  • NEK TS 583 – Belastning av kabler i distribusjonsnett
  • NEK 591 Flammehemmede, halogenfrie kabler, merkespenning inntil 500 V
  • NEK HD 603 – Utdrag av den fullstendige normen HD 603 og inneholder de kabeltyper som er normert i Norge – Kraftkabler 0,6/1 kV
  • NEK HD 604 – Utdrag av den fullstendige normen HD 604 og inneholder de kabeltyper som er normert i Norge – Kraftkabler 0,6/1 kV, med spesielle brannegenskaper for bruk i kraftstasjoner
  • NEK HD 620 – Utdrag av den fullstendige normen HD 620 og inneholder de kabeltyper som er normert i Norge – Kraftkabler med ekstrudert isolasjon 3,6/6 (7,2) kV til 28,8/36 (42) kV
  • NEK HD 626 – Utdrag av den fullstendige normen HD 626 og inneholder de kabeltyper som er normert i Norge – Isolert hengeledning, merkespenning inntil 1000 V
  • NEK HD 627 – Utdrag av den fullstendige normen HD 627 og inneholder de kabeltyper som er normert i Norge – Plastisolerte signalkabler for merkespenning 500 og 750 V

Internasjonalt arbeid

NK 20s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering av dokumenter som utarbeides av IEC TC 20 og CENELEC TC 20, samt å utarbeide standarder tilpasset norske forhold.

NK 20 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 20 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 20 og CENELEC TC 20.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 20 og CENELEC TC 20.

Arbeidsprogram IEC TC 20        Arbeidsprogram CENELEC TC 20

Publikasjonsliste IEC TC 20       Publikasjonsliste CENELEC TC 20

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Ivar Bull

DNV AS

Petter Døsvik

SOLAR NORGE AS

Trond Valstad Eide

ELVIA AS

Marius Engebrethsen

REN AS

Espen Eberg

SINTEF ENERGI AS

Geir Foss-Pedersen

PRYSMIAN GROUP NORGE AS

Roberto Gaspari

NEXANS NORWAY AS

Gry Emilie Granstedt

NEXANS NORWAY AS

Mats Haglund

NEXANS NORWAY AS

Birger Hodt

PRYSMIAN GROUP NORGE AS

Jorunn Hølto

SINTEF ENERGI AS

Sverre Hvidsten

SINTEF ENERGI AS

Vegard Syrtveit Larsen

NEXANS NORWAY AS

Kenneth Narvestad (Sekretær)

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE (NEK)

Jan Erik Nilsen

NEXANS NORWAY AS

Lars N. Nilsen

LAPP NORWAY AS

Anders Ekberg Nymark

PRYSMIAN GROUP NORGE AS

Espen Olsen

NEXANS NORWAY AS

Pål K. Pedersen

NEXANS NORWAY AS

Arve Ryen

NEXANS NORWAY AS

Frode Sørensen

PRYSMIAN GROUP NORGE AS

Espen Daaland Wormdahl

FAVUSEAL WIRE & CABLE AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Digitalisering - nødvendig for å lykkes med havvind

Dato
17.10.2023