EMC

EMC eller elektromagnetisk kompatabilitet betyr at elektriske apparater ikke skal forstyrre hverandre

Foto: Adobe Stock

Om EMC

Alle elektriske apparater og utstyr avgir eller kan motta elektromagnestisk stråling. Man skiller mellom emisjon og immunitet. Emisjon er evnen til å utstråle elektromagnetisk energi. Immunitet er apparatenes evne til ikke å bli påvirket av elektromagnetisk stråling.

For å sikre elektromagnisk kompatibilitet (EMC) benyttes teknikker som f.eks. skjerming og jording. For dette finnes det internasjonale standarder.

Tradisjonelt var EMC sett i sammenheng med radiostøy, og dette ble tidlig etablert som teknisk arbeidsområde i IEC CISPR-komiteen.

Fagområdet

Den norske EMC-komiteen deltar i arbeidet med å utarbeide standarder for elektromagnetisk kompatibilitet. Kompatibilitet i EMC-sammenheng er konfliktfri sameksistens. Standardene gir det rette verktøy for å oppnå dette.

EMC-begrepet blir dessverre ofte kun betraktet i forhold til EMC-direktivet. EMC-direktivet regulerer deler av utsending av uønsket energi, pluss forstyrrelser i apparatenes funksjoner som ikke er direkte eller indirekte farlige.

Helhetsbetraktningene (i EU/EØS) om EMC omfattes i tillegg til EMC-direktivet også av sikkerhetsdirektiver.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023

Elsikkerhetskonferansen 31. oktober og 1. november

Dato
27.09.2023

Det skal bli lettere å måle EMC

Dato
14.12.2022

Relaterte produkter

Se alle produkter

Relevante komiteer