EMC

Rom for test av feltimmunitet mm.

Rom for test av feltimmunitet mm.

Nemko

Den norske EMC-komiteen deltar i arbeidet med å utarbeide standarder for elektromagnetisk kompatibilitet.

Kompatibilitet i EMC-sammenheng er konfliktfri sameksistens. Standardene gir det rette verktøy for å oppnå dette.

Om fagområdet

Eksempelvis hevder produsentene av energisparende turtallstyringer for elektriske motorer at forstyrrelsene som de samfunnsnyttige apparatene gir fra seg er til å leve med og høyst berettigede. På motsatt side mener brukerne av tyveribeskyttelsesutstyr i butikkene at deres apparater er samfunnsnyttige, at støyen hemmer driften og at beskyttelse av deres funksjoner er høyst berettigede.

1994 var året GSM-telefonene ble allemannseie i Norge, og folk flest kunne oppleve brummelyder i lydanleggene sine.

Tradisjonelt var EMC sett i sammenheng med radiostøy, og radiostøy ble tidlig etablert som teknisk arbeidsområde i IEC CISPR-komiteen.

EMC-begrepet blir dessverre ofte kun betraktet i forhold til EMC-direktivet. EMC-direktivet regulerer deler av utsending av uønsket energi, pluss forstyrrelser i apparatenes funksjoner som ikke er direkte eller indirekte farlige.

Helhetsbetraktningene (i EU/EØS) om EMC omfattes i tillegg til EMC-direktivet også av sikkerhetsdirektiver. Eksempelvis er EMC-immunitet grunnleggende funksjonsytelser for medisinsk utstyr. Elektroniske sikkerhetskretser i husholdningsutstyr er også underlagt strengere krav, men for å unngå sammenblanding kalles disse kravene Electromagnetic Phenomena (EMP).

Avsavn ved elektriske driftsforstyrrelser av tjenester/ytelser er i noen grad håndtert i standardene for sikkerhet.

Functional safety ble initielt  håndtert av normkomité 65, mens IEC-Electropedia-definisjonen dekker skader av alle typer og i alle fagfelt.

Det tekniske arbeidet er i hovedsak rettet mot verdensomspennende IEC-standarder, men fordi EU kommer inn med særkrav til administrasjon og teknisk innhold blir det ganske mye arbeid med tilpasninger etc innen den europeiske CENELEC-komiteen.

Komiteer