NK 103 – Senderutstyr for radiokommunikasjon

NK 103 er en norsk komite som speiler den korresponderende komiteen i IEC for internasjonal standardisering og CENELEC for europeisk standardisering. Omfanget av den norske komiteen er derfor identisk med IEC og CENELEC.

Arbeidsområde IEC TC 103 – Transmitting equipment for radiocommunication