NK 99 – Høyspenningsanlegg

NK 99 er en norsk normkomite som behandler nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering relatert til teknisk utførelse og isolasjonskoordinering i høyspenningsanlegg. 

Arbeidsområder

Komiteens arbeidsoppgaver er å utarbeide og videreutvikle standarder for isolasjonskoordinering, prosjektering og teknisk utførelse av høyspenningsinstallasjoner for alle typer anlegg med spenninger over 1 kV. Forholdet til DSBs forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF) er sentralt. Komiteen ivaretar også arbeidet fra tidligere “NK 28 – Koordinasjon av isolasjon”.

Høyspenning , over 1kV, omfatter spenninger helt opp til og med UHV (Ultra High Voltage), det vil si spenninger over 800kV.

Komiteens arbeid

Komiteen er ansvarlig for utarbeidelse og revisjon av følgende standarder:

 • NEK 440 Stasjonsanlegg over 1 kV
 • NEK EN IEC 61936-serien “Power installations exceeding 1 kV AC and 1,5 kV DC”
 • NEK EN 50522 – “Earthing of power installations exceeding 1 kV AC”
 • NEK EN IEC 60071-serien “Insulation co-ordination”

Komiteens internasjonale arbeid

NK 99s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 99 og CENELEC TC 99X.

NK 99 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 99 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 99 og CENELEC TC 99X.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 99 og CENELEC TC 99X.

Arbeidsprogram IEC TC 99   Arbeidsprogram CENELEC TC 99X

Publikasjonsliste IEC TC 99   Publikasjonsliste CENELEC TC 99X

 

Gå til fagområdet overføring og distribusjon

Medlemmer

 • Steinar Austefjord TEKNISK BUREAU AS
 • Hans Brandtun REN AS
 • Kåre Espeland REN AS
 • Ole Gudem SIEMENS MOBILITY AS
 • Hans Habbestad NEK
 • Thor Egil Johansen ENERGI NORGE
 • Pål Jørgen Kamnes STATNETT SF
 • Stein Kotheim EIDSIVA VANNKRAFT AS
 • Frode Kyllingstad Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
 • Espen Masvik (Chair CLC) REN AS
 • Trond Magne Ohnstad STATNETT SF
 • Terje Veierud LEDE AS