NK 99 – Høyspenningsanlegg

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Arbeidsområder

Komiteens arbeidsoppgaver er å utarbeide og videreutvikle standarder for isolasjonskoordinering, prosjektering og teknisk utførelse av høyspenningsinstallasjoner for alle typer anlegg med spenninger over 1 kV. Forholdet til DSBs forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF) er sentralt. Komiteen ivaretar også arbeidet fra tidligere “NK 28 – Koordinasjon av isolasjon”.

Høyspenning , over 1kV, omfatter spenninger helt opp til og med UHV (Ultra High Voltage), det vil si spenninger over 800kV.

Nasjonalt arbeid

Komiteen er ansvarlig for utarbeidelse og revisjon av følgende standarder:

  • NEK 440 Stasjonsanlegg over 1 kV
  • NEK EN IEC 61936-serien “Power installations exceeding 1 kV AC and 1,5 kV DC”
  • NEK EN 50522 – “Earthing of power installations exceeding 1 kV AC”
  • NEK EN IEC 60071-serien “Insulation co-ordination”

internasjonalt arbeid

NK 99s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 99 og CENELEC TC 99X.

NK 99 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 99 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 99 og CENELEC TC 99X.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 99 og CENELEC TC 99X.

Arbeidsprogram IEC TC 99   Arbeidsprogram CENELEC TC 99X

Publikasjonsliste IEC TC 99   Publikasjonsliste CENELEC TC 99X

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Steinar Austefjord

TEKNISK BUREAU AS

Hans Brandtun

REN AS

Kåre Espeland

REN AS

Ole Gudem

SIEMENS MOBILITY AS

Hans Habbestad

NEK

Thor Egil Johansen

ENERGI NORGE

Pål Jørgen Kamnes

STATNETT SF

Stein Kotheim

EIDSIVA VANNKRAFT AS

Frode Kyllingstad

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Espen Masvik (Chair CLC)

REN AS

Trond Magne Ohnstad

STATNETT SF

Terje Veierud

LEDE AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Veien til 230/400 V TN-C-S

Dato
22.06.2022

Gratis NEK 399 seminar i Trondheim!

Dato
10.05.2022

Nærmere 1.200 påmeldt gratis webinar 5. mai

Dato
28.04.2022