NK 99 – Høyspenningsanlegg

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Arbeidsområder

Komiteens arbeidsoppgaver er å utarbeide og videreutvikle standarder for isolasjonskoordinering, prosjektering og teknisk utførelse av høyspenningsinstallasjoner for alle typer anlegg med spenninger over 1 kV.

Forholdet til DSBs forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF) er sentralt.

Komiteen ivaretar også arbeidet fra tidligere «NK 28 – Koordinasjon av isolasjon».

I tillegg speiler NK99 «PC 127 Low-voltage auxiliary power systems for electric power plants stations and substations» sitt arbeid.

Nasjonalt arbeid

Komiteen er ansvarlig for utarbeidelse og revisjon av følgende standarder:

  • NEK 440 – Elektriske kraftinstallsjoner
  • NEK EN IEC 61936-serien «Electrical power installations exceeding 1,0 kV AC and 1,5 kV DC»
  • NEK EN 50522 – «Earthing of electrical power installations exceeding 1,0 kV AC»
  • NEK EN IEC 60071-serien «Insulation co-ordination»
  • Fra PC 127 IEC TS 63346-serien som er nye tekniske spesifikasjoner under utarbeidelse (ikke standarder) innenfor hjelpesystemer for kraftforsyning

internasjonalt arbeid

NK 99s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 99, PC 127 og CENELEC TC 99X.

NK 99 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 99 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 99, PC 127 og CENELEC TC 99X.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 99, PC 127 og CENELEC TC 99X.

Arbeidsprogram IEC TC 99     Arbeidsprogram PC 127     Arbeidsprogram CENELEC TC 99X

Publikasjonsliste IEC TC 99     Publikasjonsliste PC 127   Publikasjonsliste CENELEC TC 99X

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Mats Bastesen

BORREGAARD AS

Eugen Blåsberg

STATNETT SF

Hans Brandtun

REN AS

Bård Iver Ek

UNITECH POWER SYSTEMS AS

Kåre Espeland

REN AS

Johan Fjellanger

MULTICONSULT AS

Ole Gudem

SIEMENS MOBILITY AS

Claudio Hernandez

JØSOK AS

Thor Egil Johansen

FORNYBARAKADEMIET AS

Pål Jørgen Kamnes

STATNETT SF

Stein Kotheim

EIDSIVA VANNKRAFT AS

Frode Kyllingstad

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Bjørn L. Larsen

ABB AS

Espen Masvik (Chair CLC)

REN AS

Morten Myrland

ABB AS

Trond Magne Ohnstad

STATNETT SF

Espen Olsen

NEXANS NORWAY AS

Kjell Morgan Ose

GLITRE NETT AS

Lars Jakob Paulsen (Sekretær)

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE (NEK)

Håkon Thormodsæter

AKER SOLUTIONS AS

Terje Veierud

LEDE AS

Tommy Wibetoe

SKAGERAK KRAFT AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Digitalisering - nødvendig for å lykkes med havvind

Dato
17.10.2023