NK 99 – Høyspenningsanlegg

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Arbeidsområder

Komiteens arbeidsoppgaver er å utarbeide og videreutvikle standarder for isolasjonskoordinering, prosjektering og teknisk utførelse av høyspenningsinstallasjoner for alle typer anlegg med spenninger over 1 kV.

Forholdet til DSBs forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF) er sentralt.

Komiteen ivaretar også arbeidet fra tidligere «NK 28 – Koordinasjon av isolasjon».

I tillegg speiler NK99 «PC 127 Low-voltage auxiliary power systems for electric power plants stations and substations» sitt arbeid.

Nasjonalt arbeid

Komiteen er ansvarlig for utarbeidelse og revisjon av følgende standarder:

  • NEK 440 – Elektriske kraftinstallsjoner
  • NEK EN IEC 61936-serien «Electrical power installations exceeding 1,0 kV AC and 1,5 kV DC»
  • NEK EN 50522 – «Earthing of electrical power installations exceeding 1,0 kV AC»
  • NEK EN IEC 60071-serien «Insulation co-ordination»
  • Fra PC 127 IEC TS 63346-serien som er nye tekniske spesifikasjoner under utarbeidelse (ikke standarder) innenfor hjelpesystemer for kraftforsyning

internasjonalt arbeid

NK 99s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 99, PC 127 og CENELEC TC 99X.

NK 99 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 99 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 99, PC 127 og CENELEC TC 99X.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 99, PC 127 og CENELEC TC 99X.

Arbeidsprogram IEC TC 99     Arbeidsprogram PC 127     Arbeidsprogram CENELEC TC 99X

Publikasjonsliste IEC TC 99     Publikasjonsliste PC 127   Publikasjonsliste CENELEC TC 99X

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Mats Bastesen

BORREGAARD AS

Hans Brandtun

REN AS

Kåre Espeland

REN AS

Ole Gudem

SIEMENS MOBILITY AS

Hans Habbestad

NEK -NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE

Claudio Hernandez

JØSOK AS

Thor Egil Johansen

FORNYBAR NORGE

Pål Jørgen Kamnes

STATNETT SF

Stein Kotheim

EIDSIVA VANNKRAFT AS

Frode Kyllingstad

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Bjørn L. Larsen

ABB AS

Espen Masvik (Chair CLC)

REN AS

Trond Magne Ohnstad

STATNETT SF

Kjell Morgan Ose

GLITRE NETT AS

Lars Jakob Paulsen

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE (NEK)

Carl Otto Skjelbred

MULTICONSULT AS

Terje Veierud

LEDE AS

Tommy Wibetoe

SKAGERAK KRAFT AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Endringer i kravene til luftledninger over 1kV

Dato
22.06.2023

Standard 81346, hva og hvorfor?

Dato
21.03.2023
IEC

Storfint besøk i Nydalen

Dato
17.02.2023