NK 99 – Teknisk utførelse og sikkerhet i høyspenningsanlegg

NK 99 er en norsk normkomite som behandler nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til teknisk utførelse i høyspenningsanlegg. 

Arbeidsområder

Komiteens arbeidsoppgaver er å utarbeide og videreutvikle standarder for prosjektering og utføring av høyspentinstallasjoner for alle typer anlegg med spenninger over 1 kV. Forholdet til Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF) er sentralt. Denne komiteen ivaretar arbeidet fra NK 28.

Komiteens nasjonale arbeid

Komiteen er ansvarlig for utarbeidelse og revisjon av følgende nasjonale normer.

NEK 440 Stasjonsanlegg over 1 kV

Komiteens internasjonale arbeid

NK 99s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 99 og CENELEC TC 99X.

NK 99 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 99 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 99 og CENELEC TC 99X.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 99 og CENELEC TC 99X.

Arbeidsprogram IEC TC 99   Arbeidsprogram CENELEC TC 99X

Publikasjonsliste IEC TC 99   Publikasjonsliste CENELEC TC 99X

 

Gå til fagområdet overføring og distribusjon

Medlemmer

 • Steinar Austefjord TEKNISK BUREAU AS
 • Hans Brandtun REN AS
 • Kåre Espeland REN AS
 • Ole Gudem SIEMENS MOBILITY AS
 • Hans Habbestad NEK
 • Thor Egil Johansen ENERGI NORGE
 • Pål Jørgen Kamnes STATNETT SF
 • Morten Kjøren TRØNDERENERGI KRAFT AS
 • Stein Kotheim EIDSIVA VANNKRAFT AS
 • Frode Kyllingstad Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
 • Espen Masvik NEK
 • Trond Magne Ohnstad STATNETT SF
 • Hanne Stensen TRØNDERENERGI
 • Terje Veierud LEDE AS