NK 34 – Lamper og tilhørende utstyr

NK 34 er en norsk normkomite som behandler nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til elektriske lamper og tilhørende utstyr.

Arbeidsområder

Eksempler på standarder som er relevante for komitéens arbeid er:

IEC 60598-serien – Generelle krav og tester, samt særskilte krav til forskjellige typer lamper og belysning.

Komiteens nasjonale og internasjonale arbeid

NK 34s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 34, SC 34C, SC 34D og CENELEC TC 34.

NK 34 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK34 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 34 og CENELEC TC 34.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 34 og CENELEC TC 34A.

Arbeidsprogram IEC TC 34         Arbeidsprogram CLC TC 34

Publikasjonsliste IEC TC 34        Publikasjonsliste CLC TC 34

 

Gå til fagområdet elektrisk ustyr

Medlemmer

  • Arne Jørgensen STATENS VEGVESEN
  • Tore Ledaal NEMKO
  • Asle Åsmul SG-ARMATUREN AS
  • Erlend Lillielien ASPLAN VIAK AS
  • Geir Sylte GLAMOX ASA
  • Trond Salater NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE
  • Erik Hansen DSB