NK 34 – Lamper og tilhørende utstyr

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Foto: NEK

Arbeidsområder

Eksempler på standarder som er relevante for komitéens arbeid er:

IEC 60598-serien – Generelle krav og tester, samt særskilte krav til forskjellige typer lamper og belysning.

Nasjonalt arbeid

NK 34s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 34, SC 34C, SC 34D og CENELEC TC 34.

Internasjonalt arbeid

NK 34 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK34 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 34 og CENELEC TC 34.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 34 og CENELEC TC 34.

Arbeidsprogram IEC TC 34       Publikasjonsliste IEC TC 34

Arbeidsprogram IEC SC 34D    Publikasjonsliste IEC SC 34D

Arbeidsprogram CLC TC 34      Publikasjonsliste CLC TC 34

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Arne Jørgensen

STATENS VEGVESEN

Tore Ledaal

NEMKO

Erlend Lillielien

ASPLAN VIAK AS

Geir Sylte

GLAMOX ASA

Rune Teinaas

SG ARMATUREN AS

Asle Åsmul

THE LIGHT GROUP AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter
3D print

Sertifisering mot standarder - forutsetning for global handel

Dato
05.01.2024

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023

Elsikkerhetskonferansen 31. oktober og 1. november

Dato
27.09.2023