NK 34 – Lamper og tilhørende utstyr

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Foto: NEK

Arbeidsområder

Eksempler på standarder som er relevante for komitéens arbeid er:

IEC 60598-serien – Generelle krav og tester, samt særskilte krav til forskjellige typer lamper og belysning.

Nasjonalt arbeid

NK 34s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 34, SC 34C, SC 34D og CENELEC TC 34.

Internasjonalt arbeid

NK 34 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK34 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 34 og CENELEC TC 34.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 34 og CENELEC TC 34A.

Arbeidsprogram IEC TC 34         Arbeidsprogram CLC TC 34

Publikasjonsliste IEC TC 34        Publikasjonsliste CLC TC 34

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Arne Jørgensen

STATENS VEGVESEN

Tore Ledaal

NEMKO

Asle Åsmul

SG-ARMATUREN AS

Erlend Lillielien

ASPLAN VIAK AS

Geir Sylte

GLAMOX ASA

Trond Salater

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE

Erik Hansen

DSB

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Endring i NEK 502:2016 Plugger og stikkontakter for boliger og liknende bruksområder

Dato
10.06.2022

Høring – Amendement 1:2022 til NEK 502:2016

Dato
01.02.2022

Beskytter vi kritisk infrastruktur godt nok?

Dato
13.11.2020