NK 61 – Elektriske bruksapparaters sikkerhet

NK 61 er en norsk normkomite som behandler nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til husholdningsprodukter og lignende elektriske apparater

Arbeidsområder

NK 61 intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 61 og CENELEC TC 61X.

NK 61 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 61 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 61 og CENELEC TC 61X.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 61 og CENELEC TC 61X.

Arbeidsprogram IEC TC 61         Arbeidsprogram CENELEC TC 61X

Publikasjonsliste IEC TC 61        Publikasjonsliste CENELEC TC 61X

 

Gå til fagområdet elektrisk ustyr

Medlemmer

  • Per Olav Bjørgum GLEN DIMPLEX NORDIC
  • Anne Holm Ersnes GEBERIT AS
  • Merete Hanevik STATENS STRÅLEVERN
  • Jan Michaelsen MIELE AS
  • Jan Adelsten Røsholm STIFTELSEN ELEKTRONIKKBRANSJEN
  • Trond Salater NEK
  • Andreas Toresen NEMKO
  • Terje Ulsrud NEMKO
  • Martin Vinje THE MARTIN VINJE COMPANY ANS
  • Tor Øynes DSB