NK 61 – Elektriske bruksapparaters sikkerhet

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Eksempler på husholdningsapparater

Arbeidsområde

Utarbeide sikkerhetskrav for elektriske apparater primært til husholdningsformål, men også for annet utstyr og apparater innen lignende felt der det ikke finnes noen IEC Technical Committee.

MERKNAD 1: TC 61 omhandler ikke apparater som allerede er eksplisitt dekket av omfanget til andre IEC tekniske komiteer.
MERKNAD 2: Arbeidet til TC 61 på andre felt enn husholdning kan føre til en anbefaling om at arbeidet med det aktuelle prosjektet bør overføres til en ny teknisk komité.

Nasjonalt arbeid

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In auctor, arcu et malesuada sollicitudin, lectus erat ultricies eros, eget tristique diam eros nec nisi.

Internasjonalt arbeid

NK 61 intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 61 og CENELEC TC 61X.

NK 61 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 61 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 61 og CENELEC TC 61X.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 61 og CENELEC TC 61X.

Arbeidsprogram IEC TC 61         Arbeidsprogram CLC TC 61X

Publikasjonsliste IEC TC 61        Publikasjonsliste CLC TC 61X

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Jan Michaelsen

MIELE AS

Lill Tove Nilsen

DIREKTORATET FOR STRÅLEVERN OG ATOMSIKKERHET

Stig Rath

MULTICONSULT AS

Jan Adelsten Røsholm

STIFTELSEN ELEKTRONIKKBRANSJEN

Trond Salater

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE (NEK)

Andreas Toresen

NEMKO

Terje Ulsrud

NEMKO

Tor Øynes

DSB

Petter Nekså

SINTEF

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Endring i NEK 502:2016 Plugger og stikkontakter for boliger og liknende bruksområder

Dato
10.06.2022

Høring – Amendement 1:2022 til NEK 502:2016

Dato
01.02.2022

Beskytter vi kritisk infrastruktur godt nok?

Dato
13.11.2020