NK 61 – Elektriske bruksapparaters sikkerhet

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Eksempler på husholdningsapparater

Arbeidsområde

Utarbeide sikkerhetskrav for elektriske apparater primært til husholdningsformål, men også for annet utstyr og apparater innen lignende felt der det ikke finnes noen IEC Technical Committee.

MERKNAD 1: TC 61 omhandler ikke apparater som allerede er eksplisitt dekket av omfanget til andre IEC tekniske komiteer.
MERKNAD 2: Arbeidet til TC 61 på andre felt enn husholdning kan føre til en anbefaling om at arbeidet med det aktuelle prosjektet bør overføres til en ny teknisk komité.

Nasjonalt arbeid

Komiteen er ansvarlig for norsk deltakelse i utarbeidelse og revisjon av internasjonale standarder på området.

Internasjonalt arbeid

NK 61 intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 61 og CENELEC TC 61X.

NK 61 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 61 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 61, IEC SC 61D og CENELEC TC 61X.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 61, IEC SC 61D og CENELEC TC 61X.

Arbeidsprogram IEC TC 61             Publikasjonsliste IEC TC 61

Arbeidsprogram IEC SC 61D           Publikasjonsliste IEC SC 61D

Arbeidsprogram CLC TC 61X         Publikasjonsliste CLC TC 61X

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Jan Michaelsen

MIELE AS

Lill Tove Nilsen

DIREKTORATET FOR STRÅLEVERN OG ATOMSIKKERHET

Jan Adelsten Røsholm

STIFTELSEN ELEKTRONIKKBRANSJEN

Andreas Toresen

NEMKO SCANDINAVIA AS

Terje Ulsrud

NEMKO

Tor Øynes

DSB

Petter Nekså

SINTEF

Relaterte artikler

Se alle nyheter
3D print

Sertifisering mot standarder - forutsetning for global handel

Dato
05.01.2024

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023

Elsikkerhetskonferansen 31. oktober og 1. november

Dato
27.09.2023