NK 68 – Magnetiske legeringer og stål

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Foto: Adobe Stock

Arbeidsområde

Komiteen er opprettet for å utarbeide standarder knyttet til:

Å utarbeide internasjonale standarder knyttet til magnetiske og andre fysiske egenskaper til legeringer og stål som er relevante for deres elektrotekniske bruk.

MERK: Arbeidet til TC 68 bør til enhver tid være koordinert med aktivitetene til IEC/TC 51 og ISO/TC 17.

Nasjonalt arbeid

Det er for tiden ingen norsk speilkomite som arbeider innen dette temaet (Norge er O-medlem). De internasjonale standardene innen område fastsettes dermed uten norsk påvirkning. Om din virksomhet arbeider innen det aktuelle tema og ønsker å påvirke standardene, bør du ta kontakt med NEK for å drøfte mulighetene for å opprette en norsk speilkomite.

NEK erfarer at norske miljøer, innen ulike spesialfelt, kan arbeide isolert fra andre uten å være klar over hverandres eksistens. Dersom din virksomhet ønsker utveksling av nyttig kunnskap kan komitearbeid være nyttig.

Internasjonalt arbeid

Det henvises til omtale på nettsidene til IEC og CENELEC:

IEC TC 68 – Magnetic alloys and steels

CENELEC SR 68 – Magnetic alloys and steels

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Eltransportforum har ny leder

Dato
30.11.2023

Hva er en tolkning av standarder?

Dato
18.10.2023

Hva betyr?? Electropedia gir svaret.

Dato
06.06.2023