NK 68 – Magnetiske legeringer og stål

NK 68 er en norsk komite som speiler den korresponderende komiteen i IEC for internasjonal standardisering og CENELEC for europeisk standardisering. Omfanget av den norske komiteen er derfor identisk med IEC og CENELEC.

IEC TC 68 – Magnetic alloys and steels

CENELEC SR 68 – Magnetic alloys and steels