NK 68 – Magnetiske legeringer og stål

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Foto: Adobe Stock

Arbeidsområde

Komiteen er opprettet for å utarbeide standarder knyttet til:

Å utarbeide internasjonale standarder knyttet til magnetiske og andre fysiske egenskaper til legeringer og stål som er relevante for deres elektrotekniske bruk.

MERK: Arbeidet til TC 68 bør til enhver tid være koordinert med aktivitetene til IEC/TC 51 og ISO/TC 17.

Nasjonalt arbeid

Det er for tiden ingen norsk speilkomite som arbeider innen dette temaet (Norge er O-medlem). De internasjonale standardene innen område fastsettes dermed uten norsk påvirkning. Om din virksomhet arbeider innen det aktuelle tema og ønsker å påvirke standardene, bør du ta kontakt med NEK for å drøfte mulighetene for å opprette en norsk speilkomite.

NEK erfarer at norske miljøer, innen ulike spesialfelt, kan arbeide isolert fra andre uten å være klar over hverandres eksistens. Dersom din virksomhet ønsker utveksling av nyttig kunnskap kan komitearbeid være nyttig.

Internasjonalt arbeid

Det henvises til omtale på nettsidene til IEC og CENELEC:

IEC TC 68 – Magnetic alloys and steels

CENELEC SR 68 – Magnetic alloys and steels

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Relaterte artikler

Se alle nyheter

NEK og Språkrådet skal samarbeide

Dato
28.04.2022
Eltransport

NEK må ha flere prosjektledere

Dato
28.03.2022

NEK moderniseres!

Dato
24.02.2022