Elektrisk utstyr

Lyd og bilde - Husholdningsutstyr

NEK

Her handler det om elektriske produkter og apparater vi omgir oss med i det daglige liv.

Mest kjent er trolig de vi kjenner under begreper som “hvitevarer” og “brunevarer” – med eksempelvis apparater som:
Kjøleskap, vaskemaskiner, komfyrer og videre til lyd og bilde-apparater.

Mange av produktene faller inn under forskrift om elektrisk utstyr (FEU).

 

Om fagområdet

Elektrisk utstyr er omfattende relatert til NEKs normkomiteer og ikke minst i antall standarder. Noen av de viktigste komitene innenfor dette standardiseringsarbeidet er:

  • NK 23 Installasjonsmateriell
  • NK 34 Lamper og tilhørende utstyr
  • NK 59 Funksjonsprøving av elektriske apparater for hjemmebruk
  • NK 61 Elektriske bruksapparaters sikkerhet
  • NK 108 Elektroniske bruksapparaters sikkerhet

Flere av disse komiteene har underkomiteer som arbeider innenfor sine spesielle områder.

dsc03962-2

Forholdet til lov og forskrift

DSB forvalter regelverket under Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

En rekke forskrifter er fastsatt i medhold av denne loven, blant annet Forskrift om lavspenningsanlegg, og som nevnt innledningsvis – Forskrift om elektrisk utstyr (FEU).

De europeiske EU-direktivene setter viktige rammer for dannelsen av disse forskriftene og for europeiske og nasjonale avvik fra de internasjonale standardene.

Sentrale standarder

Hvitevareserien IEC 60 335 – Sikkerhet, elektriske husholdningsapparater – består av en hovedstandard – del 1 – og i alt 113 del 2-standarder. Del 1 setter generelle krav og tester som alle produkter skal oppfylle. Del 2-standardene setter produktspesifikke krav. Sammen med forskrift om elektrisk utstyr utgjør disse standardene grunnlaget for at produsenter og leverandører kan samsvarserklære og CE-merke produktene sine.