Elektrisk utstyr

Lyd og bilde - Husholdningsutstyr

NEK

Her handler det om elektriske produkter og apparater vi omgir oss med i det daglige liv.

Mest kjent er trolig de vi kjenner under begreper som “hvitevarer” og “brunevarer” – med eksempelvis apparater som:
Kjøleskap, vaskemaskiner, komfyrer og videre til lyd og bilde-apparater.

Mange av produktene faller inn under Forskrift om elektrisk utstyr FEU som er fastsatt av Direktoratet for samfunsikkerhet og beredskap (DSB).

 

Om fagområdet

Elektrisk utstyr er omfattende relatert til NEKs normkomiteer og ikke minst i antall standarder. Noen av de viktigste komitene innenfor dette standardiseringsarbeidet er:

  • NK 23 Installasjonsmateriell
  • NK 34 Lamper og tilhørende utstyr
  • NK 59 Funksjonsprøving av elektriske apparater for hjemmebruk
  • NK 61 Elektriske bruksapparaters sikkerhet
  • NK 108 Elektroniske bruksapparaters sikkerhet

Flere av disse komiteene har underkomiteer som arbeider innenfor sine spesielle områder.

dsc03962-2

Forholdet til lov og forskrift

DSB forvalter regelverket under Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

En rekke forskrifter er fastsatt i medhold av denne loven, blant annet Forskrift om lavspenningsanlegg, og som nevnt innledningsvis – Forskrift om elektrisk utstyr (FEU).

De europeiske EU-direktivene setter viktige rammer for dannelsen av disse forskriftene og for europeiske og nasjonale avvik fra de internasjonale standardene.

Sentrale standarder

Hvitevareserien IEC 60 335 – Sikkerhet, elektriske husholdningsapparater – består av en hovedstandard – del 1 – og i alt 113 del 2-standarder. Del 1 setter generelle krav og tester som alle produkter skal oppfylle. Del 2-standardene setter produktspesifikke krav. Sammen med forskrift om elektrisk utstyr utgjør disse standardene grunnlaget for at produsenter og leverandører kan samsvarserklære og CE-merke produktene sine.