Elektrisk utstyr

Det handler om elektriske produkter og apparater vi omgir oss med i det daglige liv

Foto: Adobe stock

Om elektrisk utstyr

Elektrisk utstyr er produkter og apparater vi omgir oss med i det daglige liv.

De mest kjente produktene er de som går under begreper som “hvitevarer” og “brunevarer” dvs. kjøleskap, vaskemaskiner, komfyrer og videre lyd og bilde-apparater. Men også sikringsskap i boliger og delkomponenter til installasjoner eller maskiner kan være elektrisk utstyr.

Mange av produktene faller inn under Forskrift om elektrisk utstyr FEU som er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), samt regelverket Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

Fagområdet

Det finnes mange komiteer som jobber med standarder tilknyttet dette fagområdet. Flere av disse komiteene har også underkomiteer som arbeider innenfor sine spesielle områder.

Sentrale standarder er Hvitevareserien IEC 60 335 – Sikkerhet, elektriske husholdningsapparater. Den består  av en hovedstandard – del 1 – og i alt 113 del 2-standarder. Del 1 setter generelle krav og tester som alle produkter skal oppfylle. Del 2-standardene setter produktspesifikke krav.

Sammen med forskrift om elektrisk utstyr utgjør disse standardene grunnlaget for at produsenter og leverandører kan samsvarserklære og CE-merke produktene sine.

 

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Nye standarder for cybersikkert radioutstyr i Europa

Dato
31.01.2023

Endring i NEK 502:2016 Plugger og stikkontakter for boliger og liknende bruksområder

Dato
10.06.2022

Gratis seminar 15. juni om offentlig regelverk og standarder

Dato
09.06.2022

Relaterte produkter

Se alle produkter

Komiteer