Elektrisk utstyr

Det handler om elektriske produkter og apparater vi omgir oss med i det daglige liv

Foto: Adobe stock

Om elektrisk utstyr

Elektrisk utstyr er produkter og apparater vi omgir oss med i det daglige liv.

De mest kjente produktene er de som går under begreper som “hvitevarer” og “brunevarer” dvs. kjøleskap, vaskemaskiner, komfyrer og videre lyd og bilde-apparater. Men også sikringsskap i boliger og delkomponenter til installasjoner eller maskiner kan være elektrisk utstyr.

Mange av produktene faller inn under Forskrift om elektrisk utstyr FEU som er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), samt regelverket Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

Fagområdet

Det finnes mange komiteer som jobber med standarder tilknyttet elektrisk utstyr. Flere av disse komiteene har også underkomiteer som arbeider innenfor sine spesielle områder.

Noen av de sentrale standardene finner du i «hvitevareserien» IEC 60 335 – Sikkerhet, elektriske husholdningsapparater. Den består  av en hovedstandard – del 1 – og i alt 113 del 2-standarder. Del 1 setter generelle krav og tester som alle produkter skal oppfylle. Del 2-standardene setter produktspesifikke krav.

For andre produktkategorier finnes egne standarder f.eks. elbilladere, elektrisk verktøy og varmepumper.

Sammen med forskrift om elektrisk utstyr utgjør disse standardene grunnlaget for at produsenter og leverandører kan samsvarserklære og CE-merke produktene sine.

 

Relaterte artikler

Se alle nyheter
3D print

Sertifisering mot standarder - forutsetning for global handel

Dato
05.01.2024

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023

Elsikkerhetskonferansen 31. oktober og 1. november

Dato
27.09.2023

Relaterte produkter

Se alle produkter

Relevante komiteer