Styret og representantskapet

Granfossen og Mustads vei 1

Granfossen og Mustads vei 1

Trond Salater

NEK er en medlemsorganisasjon. Medlemmene kan være offentlige og private organisasjoner, institusjoner, etater og bedrifter, som faglig og økonomisk støtter NEKs virksomhet. NEKs styrende organer er representantskap og styre.

Representantskapet er NEKs høyeste organ og består av representanter oppnevnt av medlemspartene. Representantskapsmøter finner sted minst to ganger årlig.

Styret ivaretar NEKs løpende tekniske, økonomiske og administrative anliggender. Styret består av styreleder, nestleder og inntil 6 andre styremedlemmer.

Styrets sammensetning pr. januar 2019

Styreleder

CEO Tore Tomter, Norsk Industri/Siemens Gamesa Renewable Energy AS

Nestleder

Avdelingsdirektør Torbjørn Hoffstad, DSB

Styremedlemmer

Adm. dir. Ove Guttormsen, NELFO
Direktør Kristin H. Lind, Energi Norge
Senioringeniør Sigrun Kavli Mindeberg, NVE
Senior Technical Advisor and Coordinator Ivar Granheim, Norsk Industri/Nexans Norway
Prosesseier, pålitelighet og teknisk sikkerhet Helge H. Refsum, Hydro Aluminium AS
Fagsjef Arild Røed, NEK (ansattes representant)

Varamedlemmer

Seksjonssjef Tor Bringsverd, NKOM
Senior Corporate Advisor Trond Sollie, Nemko AS
Head of section Marta Alonso Pontes, DNV GL

Representantskapets sammensetning pr.  januar 2019

Ordfører

Lars Hjerpseth, Nemko AS

Varaordfører

Kjell Hansen, Nelfo

Medlemsparter

DNV GL AS
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Energi Norge
Equinor
Foreningen for EL og IT Bedriftene (NELFO)
Nemko AS
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norsk Industri (NI)
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
REN AS
Statens Vegvesen
Statkraft Energi AS
Statnett SF

Observatør uten stemmerett

Standard Norge