Styret og representantskapet

NEKs styrende organer er representantskap og styre

Utsikt fra Mustads vei 1

Styret og representantskapet

NEK er en medlemsorganisasjon. Medlemmene kan være offentlige og private organisasjoner, institusjoner, etater og bedrifter. Disse støtter NEKs virksomhet både faglig og økonomisk.

Representantskapet er NEKs høyeste organ og består av representanter oppnevnt av medlemspartene. Representantskapsmøter finner sted minst to ganger årlig.

Styret ivaretar NEKs løpende tekniske, økonomiske og administrative anliggender. Styret består av styreleder, nestleder og inntil 6 andre styremedlemmer, samt 3 varamedlemmer.

Styret

Styrets sammensetning pr. januar 2024

Styreleder

Vice President Sales and Marketing Håkon Rem, Nemko

Nestleder

Seksjonssjef Jon Eirik Holst, DSB

Styremedlemmer

Adm. dir. Ove Guttormsen, Nelfo
Seksjonssjef Tor Bringsverd, NKOM
Seniorrådgiver Ingar Steinsvik, Hydro
Senior engineer Anders Sivertsgård, NVE
HMS-rådgiver Kristin Reitan, Norgesnett AS
Fagsjef Trond Salater, NEK (ansattes representant)

Varamedlemmer

Technical Manager Arve Ryen, Nexans Norway AS/Norsk Industri
Seksjonssjef Morten Wright Hansen, Statens vegvesen
Daglig leder Stig Fretheim, REN

Representantskapet

Representantskapets sammensetning pr.  januar 2024

Ordfører

Lars Hjerpseth, Nemko AS

Varaordfører

Kjell Hansen, Nelfo

Medlemsparter

DNV AS
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Fornybar Norge
Equinor
Nelfo
Nemko AS
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norsk Industri (NI)
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
REN AS
Statens vegvesen
Statkraft Energi AS
Statnett SF