Standardisering

Standarder utarbeides i komiteer

NK 57 møte i mars 2016

Standardisering

Standardisering foregår i standardiseringskomiteer som representerer ulike fagfelt. Komiteene består av representanter fra organisasjoner som vil være berørt av en standard. Dette kan være næringsliv, akademia, myndigheter og konsulenter.

Sammen diskuterer man seg fram til løsninger som vil være akseptabel for alle, slik at man oppnår konsensus for kravene i en standard. Konsensus er et bærende element i all standardisering.

Hvorfor standardisere?

Standarder kan på mange måter sammenlignes med språk. Gjennom standarder oppnår man en felles forståelse for hvordan en oppgave skal løses.

En standard representerer ofte en metode som vil sørge for at løsningen tilfredsstiller myndighetenes bestemmelser. For internasjonal handel med elektrotekniske produkter er standardiserte løsninger avgjørende for at produkter kan fungere på tvers av landegrenser.

Standardiseringsorganisasjoner

Standardisering foregår både internasjonalt, regionalt og nasjonalt. Man kan dele inn standardisering i tre retninger. Elektroteknikk, informasjons- og kommunikasjonsteknologi og alle andre områder.

For elektroteknisk standardisering er IEC internasjonal, Cenelec europeisk og NEK den norske organisasjonen. For de andre retningene finnes det tilsvarende hierarki.

Hvem kan standardisere?

Hvem som helst kan melde seg inn i en av NEKs standardiseringskomiteer. Det forventes imidlertid at man har tilstrekkelig fagkunnskap til å bidra i komiteens arbeid.

Man må også ha muligheten til å sette av tid nok til å delta i komiteens møter og arbeidsgrupper slik at man er med på å drive arbeidet framover.

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?