NK 112 – Elektriske isolasjonssystemer

NK 112 er en norsk komite som speiler den korresponderende komiteen i IEC for internasjonal standardisering og CENELEC for europeisk standardisering. Omfanget av den norske komiteen er derfor identisk med IEC og CENELEC.

 

Arbeidsområde IEC TC 112 – Evaluation and qualification of electrical insulating materials and systems