NK 112 – Elektriske isolasjonssystemer

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Arbeidsområde

Testmetoder for elektriske isolasjonsmaterialer (EIM) og elektriske isolasjonssystemer (EIS) dekker testing av termisk utholdenhet, elektrisk styrke, stråling, motstand mot sporing, dielektrisk og resistive egenskaper, evaluering av elektriske isolasjonssystemer, romladningsmålinger,
delutslippsmålinger.

Komiteens arbeid dekker hele spekteret av materialer og kombinasjoner med elektrisk ledere (elektriske isolasjonssystemer) fra glass og keramikk, hylse og pressplater, filmer, laminater, glimmerprodukter og tape, og lakk og harpiks.

Nasjonalt arbeid

Det er for tiden ingen norsk speilkomite som arbeider innen dette temaet (Norge er O-medlem). De internasjonale standardene innen område fastsettes dermed uten norsk påvirkning. Om din virksomhet arbeider innen det aktuelle tema og ønsker å påvirke standardene, bør du ta kontakt med NEK for å drøfte mulighetene for å opprette en norsk speilkomite.

NEK erfarer at norske miljøer, innen ulike spesialfelt, kan arbeide isolert fra andre uten å være klar over hverandres eksistens. Dersom din virksomhet ønsker utveksling av nyttig kunnskap kan komitearbeid være nyttig. Under finner du kontaktinformasjon til vår fagansvarlige kollega.

Internasjonalt arbeid

Det henvises til arbeid i IEC komiteen:

Arbeidsområde IEC TC 112 – Evaluation and qualification of electrical insulating materials and systems

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Relaterte artikler

Se alle nyheter
fakta om strøm

Fakta om strøm - NEKs nye nettside!

Dato
04.03.2024

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Eltransportforum har ny leder

Dato
30.11.2023