NK 9 – Elektriske jernbaneanlegg

klimamål forutsetter en storstilt satsning på eldrevet transport

Normkomite NK 9 har en stabil medlemsmasse og ligger rundt 22 medlemmer. Komiteen forvalter en rekke standarder og det er svært mye internasjonal aktivitet.

Infrastruktureierne for jernbane og sporveier har for lengst oppdaget at standardiserte løsninger både gir god økonomi ved anskaffelse og ved senere drift. Rådgivere og leverandører på sin side har en stor fordel av å sitte tett på utviklingen av standardene, slik at de er forberedt på hva som kommer i konkurransegrunnlaget.

Komiteen ledes av Terje Sivertsen fra Bane NOR SF. Komiteens arbeid konsentreres rundt kommentering og bidrag til internasjonale standarder for jernbaneområdet som omfatter rullende materiell, faste installasjoner, styringssystemer (inkludert kommunikasjon, signal- og prosessanlegg) for jernbanedrift, deres grensesnitt og deres økologiske miljø.

Standardene dekker jernbanenettverk, hovedstadsnettet (herunder metros, sporvogner, trolleybusser og fullt automatiserte transportsystemer) og magnetiske leviterte transportsystemer. Standardene er relatert til systemer, komponenter og programvare, og de vil håndtere elektriske, elektroniske og mekaniske aspekter, sistnevnte er begrenset til gjenstander avhengig av elektriske faktorer.

Arbeidsprogram IEC TC 9         Arbeidsprogram CENELEC TC 9X

Publikasjonsliste IEC TC 9        Publikasjonsliste CENELEC TC 9X

 

Gå til fagområdet eldrevet transport

Medlemmer

 • Anders Back Bane NOR SF
 • Steinar Danielsen BANE NOR SF
 • Erik Eie STATENS JERNBANETILSYN
 • Pål Foshaugen COWI AS
 • Gunnar Gjesdal (Sekretær) NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE -NEK
 • Gunhild Halvorsrud RAILSUPPORT AS
 • Nathalie Holtsmark BANE NOR SF
 • Magne Høie SPORVEIEN AS
 • Rune Jensen BANE NOR SF
 • Per Klepsland BANE NOR SF
 • Frode Lervik SIEMENS MOBILITY AS
 • Bjørn Lysne BANE NOR SF
 • Thor Myklebust SINTEF AS
 • Razieh Nejati Fard NORSKE TOG AS
 • Lars-Kristian Njåstad BANE NOR SF
 • Bjørn Ivar Olsen BANE NOR SF
 • Svein-Arvid Oppedal VESTLAND FYLKESKOMMUNE
 • Sverre Olav Reiberg BANE NOR SF
 • Bernt Prestkvern PQ TECH AS
 • Terje Sivertsen BANE NOR SF
 • Øyvind Stensby NORCONSULT AS
 • Gunnar Storaker EdiSys Consulting AS
 • Jon Aas NORCONSULT AS