NK 9 – Elektriske jernbaneanlegg

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

klimamål forutsetter en storstilt satsning på eldrevet transport
Foto: Leif Aanensen

Arbeidsområde

Infrastruktureierne for jernbane og sporveier har for lengst oppdaget at standardiserte løsninger både gir god økonomi ved anskaffelse og ved senere drift.

Rådgivere og leverandører på sin side har en stor fordel av å sitte tett på utviklingen av standardene, slik at de er forberedt på hva som kommer i konkurransegrunnlaget. Komiteen arbeider med standarder innen el- og ekom for jernbanesektoren.

Nasjonal arbeid

Komiteen ledes av Terje Sivertsen fra Bane NOR SF. Komiteens arbeid konsentreres rundt kommentering og bidrag til internasjonale standarder for jernbaneområdet som omfatter rullende materiell, faste installasjoner, styringssystemer (inkludert kommunikasjon, signal- og prosessanlegg) for jernbanedrift, deres grensesnitt og deres økologiske miljø.

Standardene dekker jernbanenettverk, hovedstadsnettet (herunder metros, sporvogner, trolleybusser og fullt automatiserte transportsystemer) og magnetiske leviterte transportsystemer. Standardene er relatert til systemer, komponenter og programvare, og de vil håndtere elektriske, elektroniske og mekaniske aspekter, sistnevnte er begrenset til gjenstander avhengig av elektriske faktorer.

Internasjonale arbeid

Komiteen speiler arbeidet som skjer i IEC TC 9 og CENELEC TC 9X. Du kan lese mer om dette arbeidet på følgende lenker:

Arbeidsprogram IEC TC 9         Arbeidsprogram CENELEC TC 9X

Publikasjonsliste IEC TC 9        Publikasjonsliste CENELEC TC 9X

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Steinar Danielsen

BANE NOR SF

Erik Eie

STATENS JERNBANETILSYN

Joakim Ekornrød

MAXETA AS

Gustav Foseid

BANE NOR SF

Pål Foshaugen

BANE NOR SF

Gunnar Gjesdal (Sekretær)

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE -NEK

Gunhild Halvorsrud

RAILSUPPORT AS

Ragnar Holtan

OMEGA HOLTAN AS

Nathalie Holtsmark

BANE NOR SF

Magne Høie

SPORVEIEN AS

Rune Jensen

BANE NOR SF

Per Klepsland

BANE NOR SF

Gunn-Helene Krogstad

BANE NOR SF

Frode Lervik

SIEMENS MOBILITY AS

Thor Myklebust

SINTEF AS

Razieh Nejati Fard

NORSKE TOG AS

Lars-Kristian Njåstad

BANE NOR SF

Bjørn Ivar Olsen

BANE NOR SF

Bernt Prestkvern

PQ TECH AS

Jacob Rustad

KONVEI KOMPETANSESENTER AS

Terje Sivertsen

BANE NOR SF

Øyvind Stensby

NORCONSULT AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Utfordringer og løsninger for elektrisk samferdsel

Dato
22.03.2024

Standard for maritime brenselceller

Dato
19.10.2023

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023