NK 9 – Elektriske jernbaneanlegg

klimamål forutsetter en storstilt satsning på eldrevet transport

Normkomite NK 9 har hatt en sterk vekst de senere årene og runder snart 30 medlemmer. Årsaken til veksten er trolig en kombinasjon av de betydelige investeringene i sektoren i årene som kommer – og hvor standarder som NK 9 forvalter, vil være en viktig del av anskaffelsesgrunnlaget.

Infrastruktureierne for jernbane og sporveier har for lengst oppdaget at standardiserte løsninger både gir god økonomi ved anskaffelse og ved senere drift. Rådgivere og leverandører på sin side har en stor fordel av å sitte tett på utviklingen av standardene, slik at de er forberedt på hva som kommer i konkurransegrunnlaget.

Komiteen ledes av Tore Telstad, enhetsleder – Teknologi og Regelverk, Elkraft ved Bane NOR SF.

“NK 9 har hatt en fin vekst under Telstads ledelse. Engasjementet har ikke bare vokst på nasjonalt plan, men vi ser også at norsk deltakelse i det europeiske standardiseringsarbeidet har vokst”, sier fagsjef Leif T. Aanensen fra NEK.

Aanensen legger til at normsamlingen som NK 9 lanserte i 2014; NEK 900 – Elektriske Jernbaneanlegg trolig også har vært en medvirkende faktor. Han forteller at denne tas i bruk av stadig flere aktører.

“Normsamlingen har blitt godt mottatt i bransjen. Den gir et felles referansegrunnlag for elsikkerhet for jernbane og sporveier. Anerkjennelsen som DSB har gitt til samlingen er også med på å forsterke bruken. Vi tror at NEK 900 vil være et naturlig henvisningsgrunnlag i forbindelse med revisjon av fef”, avslutter Aanensen.

Arbeidsprogram IEC TC 9         Arbeidsprogram CENELEC TC 9X

Publikasjonsliste IEC TC 9        Publikasjonsliste CENELEC TC 9X

 

Gå til fagområdet eldrevet transport

Medlemmer

 • Anders Back Bane NOR SF
 • Steinar Danielsen BANE NOR SF
 • Erik Eie STATENS JERNBANETILSYN
 • Pål Foshaugen COWI AS
 • Gunnar Gjesdal (Sekretær) NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE -NEK
 • Gunhild Halvorsrud RAILSUPPORT AS
 • Magne Høie SPORVEIEN AS
 • Rune Jensen BANE NOR SF
 • Per Klepsland BANE NOR SF
 • Frode Lervik SIEMENS MOBILITY AS
 • Bjørn Lysne BANE NOR SF
 • Thor Myklebust SINTEF AS
 • Razieh Nejati Fard NORSKE TOG AS
 • Bjørn Ivar Olsen BANE NOR SF
 • Svein-Arvid Oppedal VESTLAND FYLKESKOMMUNE
 • Sverre Olav Reiberg BANE NOR SF
 • Mirza Porobic BANE NOR SF
 • Bernt Prestkvern PQ TECH AS
 • Terje Sivertsen BANE NOR SF
 • Øyvind Stensby BANE NOR SF
 • Gunnar Storaker EdiSys Consulting AS
 • Tore Telstad BANE NOR SF
 • Jon Aas NORCONSULT AS