NK 113 – Nanoteknologi

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Nanoteknologi i produksjon av solcellepaneler

Arbeidsområde

Nanoteknologi forventes å bli en nøkkelteknologi i det 21. århundre. Teknologien gjør oss i stand til å utvikle elektrotekniske produkter med høyere ytelse enn med dagens metoder.

Eksempler på områder som vil kunne få stor nytte av teknologien er elproduksjon, elektriske lagringssystemer, elektrisk transport og innenfor elektronikk til forbrukere.

Nasjonalt arbied

NK 113s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 113 og CENELEC SR 113.

Internasjonalt arbeid

Komitéen speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 113 er dermed sammenfallende med arbeidsområdet til IEC TC 113 og CENELEC SR 113.

Arbeidsprogram IEC TC 113         Arbeidsprogram CENELEC SR 113

Publikasjonsliste IEC TC 113        Publikasjonsliste CENELEC SR 113

 

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Knut Aune

Standard Norge

Axel P. Mustad

Nordic Quantum Computing Group AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter
Solcelleanlegg

NEK er på jakt etter fagansvarlig for fornybar energi

Dato
19.06.2024

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024
3D print

Sertifisering mot standarder - forutsetning for global handel

Dato
05.01.2024