NK 113 – Nanoteknologi

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Nanoteknologi i produksjon av solcellepaneler

Arbeidsområde

Nanoteknologi forventes å bli en nøkkelteknologi i det 21. århundre. Teknologien gjør oss i stand til å utvikle elektrotekniske produkter med høyere ytelse enn med dagens metoder. Eksempler på områder som vil kunne få stor nytte av teknologien er elproduksjon, elektriske lagringssystemer, elektrisk transport og innenfor elektronikk til forbrukere.

Title

NK 113s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 113 og CENELEC SR 113.

Internasjonalt arbeid

Komitéen speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 113 er dermed sammenfallende med arbeidsområdet til IEC TC 113 og CENELEC SR 113.

Arbeidsprogram IEC TC 113         Arbeidsprogram CENELEC SR 113

Publikasjonsliste IEC TC 113        Publikasjonsliste CENELEC SR 113

 

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Knut Aune

Standard Norge

Lars Ihler

NEK

Axel P. Mustad

Nordic Quantum Computing Group AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Ny standard for solcellers tilknytning til nettet

Dato
24.06.2022

Gratis webinar om havvind

Dato
24.06.2022

Veien til 230/400 V TN-C-S

Dato
22.06.2022