Bibliotek

Biblioteket inneholder blant annet viktige rapporter og utredninger

Foto: IEC

Om biblioteket

I biblioteket har NEK samlet publikasjoner og rapporter som vi mener er av spesiell interesse for medlemmer i våre tekniske komiteer og i enkelte tilfeller for publikum generelt.

Elektroteknikken har stor innvirkning på samfunnet vårt i dag og det forventes en ytterligere forsterkning i årene som kommer.

Blant publikasjonene du finner i vårt bibliotek er «Vår elektriske fremtid», som titter inn i glasskulen mot år 2030!

Du vil også finne såkalte «White Papers» fra IEC som tar for seg viktige samfunnsmessige trender innen ulike områder av elektroteknikken.

AMS + HAN, Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker, 2015-01-22
Hoveddokument, versjon 2.0

Utredningens mål er å fremlegge anbefaling til fysisk grensesnitt mellom AMS-måler og forbrukerens nettverk (HAN). Forutsetningen for effektiv lokal styring av effekter er at måledata er tilgjengelig i sanntid. Da kan forbrukeren respondere på prissignal i energimarkedet og eventuelle på dynamisk prising av nett-tjenester.

Les utredningen

 

Vedlegg 1 – HAN Personvern, 2018-02-15
– et tillegg til utredningen «AMS + HAN – om å gjøre sanntids måledata tilgjengelig for forbruker»

Som en videreføring av rapporten «AMS – HAN utredning NEK 20150122» har NEK på oppdrag fra NVE utarbeidet beskrivelse og retningslinjer for håndtering av personvern ved bruk av AMS-målerens HAN-port. Denne rapporten er et vedlegg til den opprinnelige utredningen fra 20150122.

Les tillegget

Vår elektriske fremtid – DSB/NEK Elsikkerhetsprosjektet – 1/2016

Formålet med utredningen er å identifisere utfordringer med bruk av elektrisitet som kan oppstå eller forsterkes i perioden frem til 2030. Dette gjøres uten å ta stilling hvem som skal løse utfordringene. Ofte vil håndtering skje i samspill mellom myndigheter og de ulike næringene. Ansvarsområdene og grenseflatene mellom myndigheter disse er ikke tema i denne utredningen. Tre myndigheter nevnes likevel spesifikt, siden disse samlet sett vil ha det overordnede tilsynsansvar innen de fleste av utfordringene som blir adressert, nemlig DSB, NVE og Ekom.

Les utredningen

Electropedia, en internasjonal database som inneholder elektrotekniske termer

Ulike ekspertgrupper som følger med på de internasjonale markedene i IEC, utarbeider White Papers, eller utredninger, innenfor «Strategy and trends for the future». Disse rapportene danner grunnlag for strategiske valg i den internasjonale standardiseringen, men er også meget nyttig lesning for alle som vil holde seg oppdatert om hva som kommer rundt neste sving.

NEK oppfordrer til å ta utredningene nærmere i øyesyn. Vi har valgt å legge henvisningen som link, siden det stadig kommer nye publikasjoner. God lesning!

IEC White Papers