NK 301 – Tilknytningspunkt for elnett og ekomnett

NK 301 er en nasjonal komite som ikke speiler internasjonale komiteer i IEC og CENELEC. Er det mulig å standardisere et felles inntak for el- og ekom i bygninger? Det er det komiteen har tatt mål av seg å få til.

Arbeidsområder

En bredt sammensatt komite med representanter fra relevante myndigheter, energibransjen, interesseforeninger, utstyrsleverandører og aktører innen ekom har siden høsten 2011 arbeidet med denne utfordringen.

Utfordringene har stått i kø, men har vært løst med samme oppskrift: Involvering av et bredt sett av eksperter. Komiteen har vært bevisst behovet for å drøfte de ulike utfordringene med eksperter også utenfor komiteen. Derfor har konsultasjoner, foredrag, møter og aktiv korrespondanse med eksterne vært en del av komiteens arbeidsmetodikk. Arbeidet er kronet med et godt resultat. Den 15. mai 2013 ble forslaget «NEK 399 – Tilknytningspunkt for el- og ekomnett» sendt ut på en 3 måneders offentlig høring.

Ovennevnte utkast omhandler boligbygg. Komiteen har imidlertid til vurdering å utvide standarden til også å omfatte næringsbygg.

Komiteens nasjonale arbeid

Komiteen arbeider gjennom et bred nettverk nasjonalt for å forankre de foreslåtte løsningene. Det er praktisert stor åpenhet mot omverden for å sikre at synspunkter fra ulike interesser blir hørt og vurdert.

Gå til fagområdet lavspenning

Medlemmer

 • Petter Antonsen ELVIA AS
 • Ole Bjerregaard ELOGIC SYSTEM AS
 • Anita Bjørklund VEGDIREKTORATET
 • Hans Brandtun REN AS
 • Lars Davidsen ELVIA AS
 • Eirik Grønvold Eggum NVE
 • Lars Engen PLUSCONSULT AS
 • Steinar Fines NTE NETT AS
 • Gunnar Gjesdal NEK
 • Jostein Ween Grav DSB
 • Frode Vidar Holm GARO AS
 • Jan Helge Høybø GLITRE ENERGI NETT AS
 • Andre Indrearne REN AS
 • Thor Egil Johansen ENERGI NORGE AS
 • Svein Roar Jonsmyr NKOM
 • Willy Moe Jacobsen HELGELAND KRAFT NETT AS
 • Espen Masvik (Sekretær) NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE
 • Tor Christian Mortensen NELFO
 • Kjell Myrann
 • Ulf Møller ENERGI NORGE AS
 • Geir Nilsen DEMAS AS
 • Frank André Olsen TELENOR NORGE AS
 • Hans-Christian Permo EATON ELECTRIC AS
 • Frank Rostad STANSEFABRIKKEN PRODUCTS AS
 • Oddbjørn Røsholmen Roalkvam LYSE FIBER AS
 • Eirik Selvik EIRIK SELVIK ELEKTRO