NK 301 – Tilknytning for elanlegg og ekomnett

En komite som utarbeider rene nasjonale standarder

Arbeidsområder

NEK 399 omhandler tilknytning mellom sluttbrukers elanlegg og ekomnett mot tilsvarende allment nett. Standarden spesifiserer krav til utforming av tilknytningspunkt, eierforhold, ansvar og plikter til involverte parter. Hensikten er å legge til rette for effektiv samhandling, forutsigbarhet og størst mulig grad bruk av standardiserte løsninger. Normen utgjør grunnlaget for en privatrettslig avtale mellom de berørte parter.

NK 301, som har det faglige ansvaret for utformingen av NEK 399:2022, har representasjon fra over 20 ekspertmiljøer.  De tre sentrale myndighetene på området, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) deltar også i komitéen for å sikre at normen ikke er i strid med lov eller forskrift.

Nasjonalt arbeid

Komiteen arbeider gjennom et bred nettverk nasjonalt for å forankre de foreslåtte løsningene. Det er praktisert stor åpenhet mot omverden for å sikre at synspunkter fra ulike interesser blir hørt og vurdert.

 

Internasjonalt arbeid

NK 301 er en ren norsk komité og speiler ikke tilsvarende komité i IEC eller Cenelec.

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Magnus Bergo

CENIKA AS

Per Erik Bergstuen

ELSKAP AS

Anita Bjørklund

VEGDIREKTORATET

Martin Brandtun

REN AS

Lars Davidsen

ELVIA AS

Eirik Grønvold Eggum

NVE

Lars Engen

PLUSCONSULT AS

Vegard Fladby

ETMAN DISTRIBUSJON AS

Kjetil Færaas

Z ELEKTRO AS

Gunnar Gjesdal

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE - (NEK)

Jon-Steinar Sjovik Hanstad

NELFO

Erik Helgedagsrud

NELFO

Frode Vidar Holm

GARO AS

Jan Helge Høybø

GLITRE NETT AS

Andre Indrearne

REN AS

Ragnar Maalen-Johannesen

ELVIA AS

Thor Egil Johansen

FORNYBARAKADEMIET AS

Svein Roar Jonsmyr

NKOM

Edgar Karlsen

LOFOTEN TEKNISKE AS

John Knudsen

CENIKA AS

Tor Christian Mortensen

NELFO

Svein Olav Myklebust

LYSE FIBER AS

Ulf Møller

FORNYBAR NORGE

Geir Nilsen

DEMAS AS

Hans-Christian Permo

EATON ELECTRIC AS

Frank Rostad

STANSEFABRIKKEN PRODUCTS AS

Martin Samset (Sekretær)

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE (NEK)

Eirik Selvik

EIRIK SELVIK ELEKTRO

Peter Klokkedal Sørensen

TRIARCA A/S

Sondre Wammeli

ELVIA AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Korrekt installasjon av elbillader 

Dato
08.03.2024

Lysstoffrørene er historie, hva skjer nå?

Dato
27.10.2023