NK 301 – Tilknytning for elanlegg og ekomnett

Et standardisert tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett til allment nett vil øke forutsigbarheten for alle involverte parter i et byggeprosjekt, det vil si bygningseier, el- og ekomnetteier, utstyrsprodusenter, tekniske entreprenører, rådgivende ingeniører, samt de som utfører installasjoner.

Arbeidsområder

NEK 399 omhandler tilknytning mellom sluttbrukers elanlegg og ekomnett mot tilsvarende allment nett. Normen spesifiserer krav til utforming av tilknytningspunkt, eierforhold, ansvar og plikter til involverte parter. Hensikten er å legge til rette for effektiv samhandling, forutsigbarhet og størst mulig grad bruk av standardiserte løsninger. Normen utgjør grunnlaget for en privatrettslig avtale mellom de berørte parter.

NK 301, som har det faglige ansvaret for utformingen av NEK 399:2018, har representasjon fra over 20 ekspertmiljøer.  De tre sentrale myndighetene på området – Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) deltar også i komitéen for å sikre at normen ikke er i strid med lov eller forskrift.

Komiteens nasjonale arbeid

Komiteen arbeider gjennom et bred nettverk nasjonalt for å forankre de foreslåtte løsningene. Det er praktisert stor åpenhet mot omverden for å sikre at synspunkter fra ulike interesser blir hørt og vurdert.

Gå til fagområdet lavspenning

Medlemmer

 • Per Erik Bergstuen ELSKAP AS
 • Anita Bjørklund VEGDIREKTORATET
 • Martin Brandtun REN AS
 • Lars Davidsen ELVIA AS
 • Eirik Grønvold Eggum NVE
 • Lars Engen PLUSCONSULT AS
 • Steinar Fines TENSIO TN AS
 • Kjetil Færaas Z ELEKTRO AS
 • Gunnar Gjesdal NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE - (NEK)
 • Jostein Ween Grav DSB
 • Jon-Steinar Sjovik Hanstad NELFO
 • Frode Vidar Holm GARO AS
 • Torbjørn Høie LYSE FIBER AS
 • Jan Helge Høybø GLITRE ENERGI NETT AS
 • Andre Indrearne REN AS
 • Ragnar Maalen-Johannesen ELVIA AS
 • Thor Egil Johansen ENERGI NORGE AS
 • Svein Roar Jonsmyr NKOM
 • Willy Moe Jacobsen HELGELAND KRAFT NETT AS
 • Tor Christian Mortensen NELFO
 • Svein Olav Myklebust LYSE FIBER AS
 • Kjell Myrann
 • Ulf Møller ENERGI NORGE AS
 • Geir Nilsen DEMAS AS
 • Asbjørn Olsen SOHOME AS
 • Frank André Olsen TELENOR NORGE AS
 • Hans-Christian Permo EATON ELECTRIC AS
 • Frank Rostad STANSEFABRIKKEN PRODUCTS AS
 • Eirik Selvik EIRIK SELVIK ELEKTRO
 • Peter Klokkedal Sørensen TRIARCA A/S