NK 97 – Lufthavninstallasjoner for banelys

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Banelys på Gardermoen

Arbeidsområder

Utvikle internasjonale standarder for design, installasjon, verifisering og vedlikehold av luftfartsjordbelysning av flydromer. Aktiviteten dekker krav som gjelder for hele systemet fra innkommende strøm til flyplassen opp til og inkludert armaturene som brukes i luftfartsjordbelysning.
Aktiviteten vil ikke dekke:
  • Elektriske installasjoner som allerede er standardisert av NK 64
  • Armaturer som ikke brukes som luftfartsjordlys standardisert av NK 34
  • Spesielle kabler for den konstante strømseriekretsen som er standardisert av NK 20
Notat:
  • Operasjonelle krav til luftfartsjordlys er spesifisert i vedlegg 14 til konvensjonen om internasjonal sivil luftfart.

Nasjonalt arbeid

NK 97s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 97.

NK 97 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 97 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 97.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 97.

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Ny delstandard i NEK 400 for lading av elbåt på høring!

Dato
20.06.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 4

Dato
19.06.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 3

Dato
04.06.2024