NK 97 – Lufthavninstallasjoner for banelys

Banelys på Gardermoen

NK 97 er en norsk normkomite som behandler nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til lufthavnsinstallasjoner for banelys.

Arbeidsområder

Eksempler på standarder som er relevante for komitéens arbeid ..

Komiteens nasjonale arbeid

Komiteen er ansvarlig for utarbeidelse og revisjon av følgende nasjonale normer…

 

Komiteens internasjonale arbeid

NK 97s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 97.

NK 97 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 97 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 97.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 97.

Arbeidsprogram IEC TC 97

Publikasjonsliste IEC TC 97

 

Gå til fagområdet lavspenningsinstallasjoner