NK 49 – Piezoeelektrisk krystaller og tilhørende utstyr

NK 49 er en norsk komite som speiler den korresponderende komiteen i IEC for internasjonal standardisering og CENELEC for europeisk standardisering. Omfanget av den norske komiteen er derfor identisk med IEC og CENELEC.

IEC TC 49

CENELEC SR 49