NK 49 – Piezoeelektrisk krystaller og tilhørende utstyr

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Piezoelectric crystals
Foto: Adobe Stock

Arbeidsområde

Utarbeide internasjonale standarder for piezoelektriske, dielektriske og elektrostatiske enheter for frekvenskontroll, valg og deteksjon, slik som resonatorer, filtre, oscillatorer, sensorer og deres relaterte produkter (unntatt de piezoelektriske transduserne som er behandlet av NK 29 og NK 87 og aktive enheter som er behandlet med av SC 47F) og for tilhørende materialer.

Nasjonalt arbeid

Det er for tiden ingen norsk speilkomite som arbeider innen dette temaet (Norge er O-medlem). De internasjonale standardene innen område fastsettes dermed uten norsk påvirkning. Om din virksomhet arbeider innen det aktuelle tema og ønsker å påvirke standardene, bør du ta kontakt med NEK for å drøfte mulighetene for å opprette en norsk speilkomite.

NEK erfarer at norske miljøer, innen ulike spesialfelt, kan arbeide isolert fra andre uten å være klar over hverandres eksistens. Dersom din virksomhet ønsker utveksling av nyttig kunnskap kan komitearbeid være nyttig.

Internasjonalt arbeid

Det henvises til omtale på nettsidene til IEC og CENELEC:

IEC TC 49 – Piezoelectric, dielectric and electrostatic devices and associated materials for frequency control, selection and detection

CLC SR 49 – Piezoelectric, dielectric and electrostatic devices and associated materials for frequency control, selection and detection

 

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Relaterte artikler

Se alle nyheter
fakta om strøm

Fakta om strøm - NEKs nye nettside!

Dato
04.03.2024

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Eltransportforum har ny leder

Dato
30.11.2023