NK 96 – Små krafttransformatorer og reaktorer og spesielle transformatorer og reaktorer

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Foto: Adobe Stock

Arbeidsområder

Standardisering innen sikkerhet, EMC, EMF, energieffektivitet og miljøaspekter ved transformatorer, reaktorer, strømforsyningsenheter og kombinasjoner derav.

Standardiseringen
dekker ikke transformatorer, reaktorer og strømforsyningsenheter som er ment å være en del av distribusjonsnettverk (dekket av NK 14). TC 96 har gruppesikkerhetsfunksjon i henhold til NEK IEC Guide104 for andre transformatorer enn de som er ment å levere distribusjonsnett, spesielt transformatorer og strømforsyningsenheter som er ment å tillate bruk av beskyttelsestiltak mot elektrisk støt som definert av NK 64, uten begrensning av nominell utgangseffekt, men i visse tilfeller inkludert begrensning av spenning.

Nasjonalt arbeid

Det er for tiden ingen norsk speilkomite som arbeider innen dette temaet (Norge er O-medlem). De internasjonale standardene innen område fastsettes dermed uten norsk påvirkning. Om din virksomhet arbeider innen det aktuelle tema og ønsker å påvirke standardene, bør du ta kontakt med NEK for å drøfte mulighetene for å opprette en norsk speilkomite.

NEK erfarer at norske miljøer, innen ulike spesialfelt, kan arbeide isolert fra andre uten å være klar over hverandres eksistens. Dersom din virksomhet ønsker utveksling av nyttig kunnskap kan komitearbeid være nyttig. Under finner du kontaktinformasjon til vår fagansvarlige kollega.

Internasjonalt arbeid

Les mer på IEC sine sider:

Arbeidsområde IEC TC 96 – Transformers, reactors, power supply units, and combinations thereof

 

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Hva betyr?? Electropedia gir svaret.

Dato
06.06.2023

Bli en Young Professional i Kairo!

Dato
13.04.2023

Gratis seminar 15. juni om offentlig regelverk og standarder

Dato
09.06.2022