NK 96 – Små krafttransformatorer og reaktorer og spesielle transformatorer og reaktorer

NK 96 er en norsk komite som speiler den korresponderende komiteen i IEC for internasjonal standardisering og CENELEC for europeisk standardisering. Omfanget av den norske komiteen er derfor identisk med IEC og CENELEC.

Arbeidsområde IEC TC 96 – Transformers, reactors, power supply units, and combinations thereof