NK 72 – Automatiske elektriske regulatorer og styreorgan

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Eksempler på husholdningsapparater
Foto: IEC

Arbeidsområder

Komiteen arbeider med å utarbeide standarder knyttet til iboende sikkerhet, til driftskarakteristikkene der slike er knyttet til brukssikkerhet, og til testing av automatiske elektriske kontrollinnretninger brukt i apparater og andre apparater, elektriske og ikke-elektriske, til husholdnings- og lignende formål.

Dette også utvidet til industrielle formål når ingen dedikerte produktstandarder eksisterer, for eksempel for sentralvarme, klimaanlegg, prosessoppvarming av bygningsautomatisering, etc.

Nasjonalt arbeid

NK 72 intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 72 og CENELEC TC 72.

Internasjonalt arbeid

NK 72 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 72 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 72 og CENELEC TC 72.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 72 og CENELEC TC 72.

Arbeidsprogram IEC TC 72         Arbeidsprogram CLC TC 72

Publikasjonsliste IEC TC 72        Publikasjonsliste CLC TC 72

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Nils-Magnus Hagen

SCHNEIDER ELECTRIC NORGE AS

John Kåre Pettersen

TRONTEK AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Bli med på NEK 400 erfaringskonferanse!

Dato
30.09.2022

Vil du arbeide med oss i NEK – vi trenger en ny kollega

Dato
09.09.2022
Trafokiosk

Fra IT til TN - NEK skal utvikle metoden

Dato
22.08.2022