NK 72 – Automatiske elektriske regulatorer og styreorgan

Eksempler på husholdningsapparater

NK 72 er en norsk normkomite som behandler nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til automatiske elektriske regulatorer og styreorgan

Arbeidsområder

NK 72 intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 72 og CENELEC TC 72.

NK 72 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 72 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 72 og CENELEC TC 72.

 

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 72 og CENELEC TC 72

 

Arbeidsprogram IEC TC 72         Arbeidsprogram CLC TC 72

Publikasjonsliste IEC TC 72        Publikasjonsliste CLC TC 72

 

 

 

Medlemmer

  • Nils-Magnus Hagen SCHNEIDER ELECTRIC NORGE AS
  • John Kåre Pettersen TRONTEK AS