NK 78 – Utstyr for arbeid under spenning

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

NEK

Arbeidsområder

Det kreves spesielt utstyr for å kunne arbeide på et elektrisk anlegg som er spenningssatt. Sikkerheten for arbeidstakere skal opprettholdes som likeverdig som om det arbeides på frakoblede anlegg.

NK 78 arbeider innenfor dette feltet og bidrar til å utvikle standarder for utstyr som danner grunnlag for trygge arbeidsmetoder.

Nasjonalt arbeid

Komiteen arbeider primært opp mot det internasjonale standardiseringsarbeidet.

NK 78s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 78 og CENELEC TC 78.

Internasjonalt arbeid

NK 78s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 78 og CENELEC TC 78.

NK 78 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 10 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 78 og CENELEC TC 78.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 78 og CENELEC TC 78.

 

Arbeidsprogram IEC TC 78   Arbeidsprogram CENELEC TC 78

Publikasjonsliste IEC TC 78   Publikasjonsliste CENELEC TC 78

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Egil Asbøll

E. E. CONSULT DA

Kristin Fagerli

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE (NEK)

Odd Arild Gaundal

TRANAMARKA ENERGIPARK AS

Preben Helgesen

ARVA AS

Ole Holth

TRAINOR ELSIKKERHET AS

Knut Lassemo

STATNETT SF

Egil Bjarne Lingjerde

KONTEL AS

Tommy Lundekvam

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE (NEK)

Robert Markussen

MELBYE SKANDINAVIA NORGE AS

Tommy Olsen

STIFTELSEN NORSK ENERGIFAGSENTER

Knut Roland

ELVIA NETT

Ragnar Skogdalen

LIVE WORK Consult AS

Kai Solum

REN AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023

Elsikkerhetskonferansen 31. oktober og 1. november

Dato
27.09.2023

Belastning av kabler i distribusjonsnett

Dato
15.09.2023