NK 78 – Utstyr for arbeid under spenning

NK 78 er en norsk normkomite som behandler nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til utstyr for arbeid under spenning.

Arbeidsområder

Det kreves spesielt utstyr for å kunne arbeide på et elektrisk anlegg som er spenningssatt. Sikkerheten for arbeidstakere skal opprettholdes som likeverdig som om det arbeides på frakoblede anlegg. NK 78 arbeider innenfor dette feltet og bidrar til å utvikle standarder for utstyr som danner grunnlag for trygge arbeidsmetoder.

Komiteens nasjonale arbeid

Komiteen arbeider primært opp mot det internasjonale standardiseringsarbeidet.

NK 78s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 78 og CENELEC TC 78.

NK 78 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 10 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 78 og CENELEC TC 78.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 78 og CENELEC TC 78.

 

Arbeidsprogram IEC TC 78   Arbeidsprogram CENELEC TC 78

Publikasjonsliste IEC TC 78   Publikasjonsliste CENELEC TC 78

 

Gå til fagområdet lavspenning

Gå til fagområde overføring og distribusjon

Medlemmer

  • Egil Asbøll E. E. consult DA
  • Bjørnar Brattbakk ENERGI NORGE AS
  • Kristin Fagerli NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE (NEK)
  • Oddmund Foss DSB
  • Knut Lassemo STATNETT SF
  • Tommy Olsen STIFTELSEN NORSK ENERGIFAGSENTER
  • Kristin Reitan ENERGI NORGE
  • Ragnar Skogdalen LIVE WORK Consult AS
  • Kai Solum REN AS