NK 25 – Bokstavsymboler

NK 25 er en norsk komite som speiler den korresponderende komiteen i IEC for internasjonal standardisering og CENELEC for europeisk standardisering. Omfanget av den norske komiteen er derfor identisk med IEC og CENELEC.

IEC TC 25 – Quantities and units

CENELEC TC 25 – Quantities and units