Akademiet

Akademiet er et område hvor læring og kunnskap står i fokus

Om NEK Akademiet

Akademiet er et område hvor læring og kunnskap står i fokus. Innholdet på denne siden er hovedsakelig fokusert på standardiseringsarbeid.

Det vil være informasjon og kurs som gir den enkelte den nødvendige kunnskap for å bidra inn i dette arbeidet.

Standardiseringskursene arrangeres som regel vår og høst og holdes av våre fagsjefer. Det er en del 1 – Grunnleggende og en del 2 – Viderekomment kurs.

Kursene arrangeres som webinarer.

Om kursene

Kursene er rettet mot medlemmer i NEKs komiteer, men egner seg også for andre som har lyst til å lære om standardiseringsarbeid. Kursene vil ta for seg sentrale temaer som forbereder deltakerne til arbeidet i norske komiteer. Gjennom dagen vil man lære om verdien av standardisering, relevante prosesser, begreper og nyttige verktøy.

Vi gjennomfører to kurs, hvor del 1 tar for seg det grunnleggende, mens del 2 er rettet mer mot viderekommende. Begge kursene anbefales for både nye komitemedlemmer og etablerte som ønsker en oppfriskning og en formell gjennomgang.

Kursene gjennomføres på nett og påmelding gjøres gjennom våre arrangementssider.