NK 62 – Elektrisk utstyr for medisinsk bruk

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Arbeidsområde

Komiteens arbeidsprogram omfatter internasjonale standarder og andre publikasjoner for elektrisk utstyr og systemer som brukes innen helsetjeneste, på pasienter, av operatører og annet personell. Fokus for arbeidet retter seg om sikkerhet og ytelse henger tett sammen med regulatoriske krav til slikt utstyr. Helsetjenester omfatter primærhelse, spesialhelse, hjemmehelse, akutthelse og hjelpemidler.

Nasjonalt arbeid

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In auctor, arcu et malesuada sollicitudin, lectus erat ultricies eros, eget tristique diam eros nec nisi.

Internasjonalt arbeid

NK 62s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 62 og CENELEC TC 62X.

NK 62 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 62 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 62 og CENELEC TC 62X.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 62 og CENELEC TC 62X.

Arbeidsprogram IEC TC 62         Arbeidsprogram CENELEC TC 62X

Publikasjonsliste IEC TC 62        Publikasjonsliste CENELEC TC 62X

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Anders Aa

LUFTAMBULANSETJENESTEN HF

Håkon Bakken

ST. OLAVS HOSPITAL HF

Anne-Kristin Brigtsen

LAERDAL MEDICAL AS

Ragnar Stranger Christiansen

DNV PRODUCT ASSURANCE AS

Tore Gjørsvik

ODI MEDICAL AS

Elisabeth Lindbo Hansen

STATENS STRÅLEVERN

Erik Ilebekk

SØRLANDET SYKEHUS HF

Andreas Nilsson

NEMKO AS

Terje Kjell Pedersen

THORSEN BIOVITAL AS

Morten Rosenlund

NEMKO AS

Jan Tore Thollefsen

GE VINGMED ULTRASOUND AS

Eirik Sollie

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE (NEK)

Helge Skram

GE VINGMED ULTRASOUND AS

Olav Åsgård

SIEMENS HEALTHCARE AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Beskytter vi kritisk infrastruktur godt nok?

Dato
13.11.2020

Bruk NEK 700 for å oppfylle myndighetenes kvalitetskrav!

Dato
12.11.2020

NEK 320 Lynvernanlegg

Dato
29.08.2019