NK 62 – Elektrisk utstyr for medisinsk bruk

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Arbeidsområde

Komiteens arbeidsprogram omfatter internasjonale standarder og andre publikasjoner for elektrisk utstyr og systemer som brukes innen helsetjeneste, på pasienter, av operatører og annet personell.

Fokus for arbeidet retter seg om sikkerhet og ytelse henger tett sammen med regulatoriske krav til slikt utstyr. Helsetjenester omfatter primærhelse, spesialhelse, hjemmehelse, akutthelse og hjelpemidler.

Nasjonalt arbeid

Komiteen er ansvarlig for norsk deltakelse i utarbeidelse og revisjon av internasjonale standarder på området.

Internasjonalt arbeid

NK 62s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 62 og CENELEC TC 62X.

NK 62 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 62 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 62, IEC SC 62A, IEC SC 62B, IEC SC 62C, IEC SC 62D og CENELEC TC 62X.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 62, IEC SC 62A, IEC SC 62B, IEC SC 62C, IEC SC 62D og CENELEC TC 62X.

Arbeidsprogram IEC TC 62            Publikasjonsliste IEC TC 62

Arbeidsprogram IEC SC 62A          Publikasjonsliste IEC SC 62A

Arbeidsprogram IEC SC 62B          Publikasjonsliste IEC SC 62B

Arbeidsprogram IEC SC 62C          Publikasjonsliste IEC SC 62C

Arbeidsprogram IEC SC 62D          Publikasjonsliste IEC SC 62D

Arbeidsprogram CLC TC 62X        Publikasjonsliste CLC TC 62X

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Anders Aa

LUFTAMBULANSETJENESTEN HF

Håkon Bakken

ST. OLAVS HOSPITAL HF

Anne-Kristin Brigtsen

LAERDAL MEDICAL AS

Ragnar Stranger Christiansen

DNV PRODUCT ASSURANCE AS

Rune Fensli

APPSENS AS

Tore Gjørsvik

ODI MEDICAL AS

Frode Knudsen

NORDIC SERVICE GROUP NORWAY AS

Andreas Nilsson

NEMKO AS

Morten Rosenlund

NEMKO AS

Jan Tore Thollefsen

GE VINGMED ULTRASOUND AS

Helge Skram

GE VINGMED ULTRASOUND AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter
3D print

Sertifisering mot standarder - forutsetning for global handel

Dato
05.01.2024

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023

Elsikkerhetskonferansen 31. oktober og 1. november

Dato
27.09.2023