NK 26 – Elektrisk sveising

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Foto: Adobe Stock

Arbeidsområder

Forberede standarder for elektrisk sikkerhet, ta EMC og EMF hensyn til konstruksjon, installasjon og bruk av utstyr for elektrisk sveising og allierte prosesser i både normale og ugunstige sveisemiljøer, med tanke på alle sikkerhetsaspekter for beskyttelse mot elektriske og mekaniske farer for profesjonell og ikke profesjonell bruk og alle aspekter for å beskytte miljøet. Alle elektriske sveiseprosesser dekkes unntatt elektromagnetisk prosessering.

Nasjonalt arbeid

Det er for tiden ingen norsk speilkomite som arbeider innen dette temaet (Norge er O-medlem). De internasjonale standardene innen område fastsettes dermed uten norsk påvirkning. Om din virksomhet arbeider innen det aktuelle tema og ønsker å påvirke standardene, bør du ta kontakt med NEK for å drøfte mulighetene for å opprette en norsk speilkomite.

NEK erfarer at norske miljøer, innen ulike spesialfelt, kan arbeide isolert fra andre uten å være klar over hverandres eksistens. Dersom din virksomhet ønsker utveksling av nyttig kunnskap kan komitearbeid være nyttig. Under finner du kontaktinformasjon til vår fagansvarlige kollega.

Internasjonalt arbeid

IEC TC 26 – Electric welding

CENELEC TC 26A – Electric arc welding equipment
CENELEC TC 26B – Electric resistance welding

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Gratis seminar 15. juni om offentlig regelverk og standarder

Dato
09.06.2022

Utmerkelse til nordmenn

Dato
23.05.2022

NEK og Språkrådet skal samarbeide

Dato
28.04.2022