NK 26 – Elektrisk sveising

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Foto: Adobe Stock

Arbeidsområder

Forberede standarder for elektrisk sikkerhet, ta EMC og EMF hensyn til konstruksjon, installasjon og bruk av utstyr for elektrisk sveising og allierte prosesser i både normale og ugunstige sveisemiljøer, med tanke på alle sikkerhetsaspekter for beskyttelse mot elektriske og mekaniske farer for profesjonell og ikke profesjonell bruk og alle aspekter for å beskytte miljøet.

Alle elektriske sveiseprosesser dekkes unntatt elektromagnetisk prosessering.

Nasjonalt arbeid

Det er for tiden ingen norsk speilkomite som arbeider innen dette temaet (Norge er O-medlem). De internasjonale standardene innen område fastsettes dermed uten norsk påvirkning. Om din virksomhet arbeider innen det aktuelle tema og ønsker å påvirke standardene, bør du ta kontakt med NEK for å drøfte mulighetene for å opprette en norsk speilkomite.

NEK erfarer at norske miljøer, innen ulike spesialfelt, kan arbeide isolert fra andre uten å være klar over hverandres eksistens. Dersom din virksomhet ønsker utveksling av nyttig kunnskap kan komitearbeid være nyttig. Under finner du kontaktinformasjon til vår fagansvarlige kollega.

Internasjonalt arbeid

IEC TC 26 – Electric welding

CENELEC TC 26A – Electric arc welding equipment
CENELEC TC 26B – Electric resistance welding

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Hva betyr?? Electropedia gir svaret.

Dato
06.06.2023

Bli en Young Professional i Kairo!

Dato
13.04.2023

Gratis seminar 15. juni om offentlig regelverk og standarder

Dato
09.06.2022