NK 26 – Elektrisk sveising

NK 26 er en norsk komite som speiler den korresponderende komiteen i IEC for internasjonal standardisering og CENELEC for europeisk standardisering. Omfanget av den norske komiteen er derfor identisk med IEC og CENELEC.

IEC TC 26 – Electric welding

CENELEC TC 26A – Electric arc welding equipment
CENELEC TC 26B – Electric resistance welding