NK 88 – Vindkraftverk

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Arbeidsområder

Komiteens arbeidsoppgaver er å utarbeide og videreutvikle standarder for designkrav, måleteknikk og testprosedyrer.

Formålet er å danne basis for design, kvalitetssikring og sertifisering.

Standardene omfatter alle deler av vindkraftverk, herunder mekaniske og elektriske system, blader og tårn, kontroll og vern.

Komiteens nasjonale arbeid

  • Behandling/bidrag til utarbeidelse av standarder (IEC og EN) innenfor vindkraft slik at norske interesser blir ivaretatt.
  • Kunnskapsbase til nytte for norske utbyggere, industri og offentlig myndigheter, herunder oversikt over standarder  (ferdige og under arbeid) for vindkraft.
  • Direkte kontakt til nettverk av internasjonale eksperter

Komiteens internasjonale arbeid

NK 88s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 88 og CENELEC TC 88.

NK 88 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 88 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 88 og CENELEC TC 88.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 88 og CENELEC TC 88.

 

Arbeidsprogram IEC TC 88   Arbeidsprogram CENELEC TC 88

Publikasjonsliste IEC TC 88   Publikasjonsliste CENELEC TC 88

Medlemmer

Håkon Andersen

DR TECHN OLAV OLSEN AS

Albert Barstad

STATKRAFT AS

Kjell Are Berg-Hagen

R. STAHL TRANBERG AS

Rolv Erlend Bredesen

NORCONSULT AS

Arnljot Brand Breistein

IKM ELEKTRO AS

Leif Delp

EQUINOR AS

Guillaume Dutilleux

NTNU

Arne Ravndal Finnby

NORCONSULT AS

Espen Hagstrøm

STATKRAFT AS

Magnus Kjepso Halvorsen

HYNDLA AS

Sandra Irene Haug

EQUINOR AS

Anne Lene Haukanes Hopstad

DNV AS

Karl Ove Ingebrigtsen

NORCONSULT AS

Felix Kelberlau

FUGRO NORWAY AS

Andreas Knauer

EQUINOR AS

Jorun Irene Marvik

SINTEF AS

Torgeir Moan

NTNU

Vegard Moberget

AUSTRI RASKIFTET DA

Vegard Neshaug

FUGRO NORWAY AS

Børre Sivertsvoll

TRØNDERENERGI KRAFT AS

John Olav Giæver Tande

SINTEF ENERGI AS

David Aled Thomas

TRØNDERENERGI KRAFT AS

Ove Undheim

KJELLER VINDTEKNIKK AS

Magnus Wold

NVE