NK 88 – Vindkraftverk

Foto: IEC

NK 88 er en norsk normkomite som behandler nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til vindkraftverk.

Arbeidsområder

Komiteens arbeidsoppgaver er å utarbeide og videreutvikle standarder for designkrav, måleteknikk og testprosedyrer. Formålet er å danne basis for design, kvalitetssikring og sertifisering. Standardene omfatter alle deler av vindkraftverk, herunder mekaniske og elektriske system, blader og tårn, kontroll og vern.

Komiteens nasjonale arbeid

 • Behandling/bidrag til utarbeidelse av standarder (IEC og EN) innenfor vindkraft slik at norske interesser blir ivaretatt.
 • Kunnskapsbase til nytte for norske utbyggere, industri og offentlig myndigheter, herunder oversikt over standarder  (ferdige og under arbeid) for vindkraft.
 • Direkte kontakt til nettverk av internasjonale eksperter.

Komiteens internasjonale arbeid

NK 88s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 88 og CENELEC TC 88.

NK 88 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 88 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 88 og CENELEC TC 88.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 88 og CENELEC TC 88.

Arbeidsprogram IEC TC 88   Arbeidsprogram CENELEC TC 88

Publikasjonsliste IEC TC 88   Publikasjonsliste CENELEC TC 88

 

Gå til fagområdet elproduksjon

Medlemmer

 • Håkon Andersen DR TECHN OLAV OLSEN AS
 • Albert Barstad STATKRAFT AS
 • Rolv Erlend Bredesen NORCONSULT AS
 • Arnljot Brand Breistein IKM ELEKTRO AS
 • Leif Delp EQUINOR AS
 • Guillaume Dutilleux NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
 • Arne Ravndal Finnby NORCONSULT AS
 • Espen Hagstrøm STATKRAFT AS
 • Magnus Kjepso Halvorsen HYNDLA AS
 • Sandra Irene Haug EQUINOR AS
 • Anne Lene Haukanes Hopstad DNV AS
 • Karl Ove Ingebrigtsen NORCONSULT AS
 • Felix Kelberlau FUGRO NORWAY AS
 • Andreas Knauer EQUINOR AS
 • Jorun Irene Marvik SINTEF AS
 • Torgeir Moan NTNU
 • Vegard Moberget AUSTRI RASKIFTET DA
 • Vegard Neshaug FUGRO NORWAY AS
 • Børre Sivertsvoll TRØNDERENERGI KRAFT AS
 • John Olav Giæver Tande SINTEF ENERGI AS
 • David Aled Thomas TRØNDERENERGI KRAFT AS
 • Ove Undheim KJELLER VIndteknikk AS