NK 100/209 – Kabelsystemer for lyd, bilde og mulitimedia signaler

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Foto: Adobe Stock

Arbeidsområder

Utarbeide internasjonale publikasjoner innen lyd-, video- og multimediesystemer og -utstyr.
Disse publikasjonene inkluderer hovedsakelig spesifikasjon av ytelsen, målemetoder for forbruker- og profesjonelt utstyr og deres anvendelse i systemer og dets interoperabilitet med andre systemer eller utstyr.
Merk: Multimedia er integreringen av enhver form for lyd, video, grafikk, data og telekommunikasjon, og integrasjon inkluderer produksjon, lagring, behandling, overføring, visning og reproduksjon av slik informasjon.
Komiteen behandler både arbeidet til IEC TC 100 – Audio, video and multimedia systems and equipment  og CENELEC TC 209 – Cable networks for television signals, sound signals and interactive services. Disse komiteene har sammenfallenfe arbeidsområder. 

Nasjonalt arbeid

Det er for tiden ingen norsk speilkomite som arbeider innen dette temaet (Norge er O-medlem). De internasjonale standardene innen område fastsettes dermed uten norsk påvirkning. Om din virksomhet arbeider innen det aktuelle tema og ønsker å påvirke standardene, bør du ta kontakt med NEK for å drøfte mulighetene for å opprette en norsk speilkomite.

NEK erfarer at norske miljøer, innen ulike spesialfelt, kan arbeide isolert fra andre uten å være klar over hverandres eksistens. Dersom din virksomhet ønsker utveksling av nyttig kunnskap kan komitearbeid være nyttig. Under finner du kontaktinformasjon til vår fagansvarlige kollega.

Internasjonalt arbeid

IEC TC 100 – Audio, video and multimedia systems and equipment

CENELEC/SR 100 – Audio, video and multimedia systems and equipment

Arbeidsprogram CLC/SR100

CENELEC/TC 100X – Audio, video and multimedia systems and equipment and related sub-systems

Arbeidsprogram CLC/SR100x

CENELEC TC 209 – Cable networks for television signals, sound signals and interactive services

Arbeidsprogram CLC/TC209

 

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Relaterte artikler

Se alle nyheter

EKOM-forskriften stiller krav til installatøren

Dato
21.03.2023

Myndighetenes forventning til ekomnett

Dato
09.02.2023

Gratis webinar om fiber og fibernett!

Dato
21.10.2022