NK 100/209 – Kabelsystemer for lyd, bilde og mulitimedia signaler

NK 100/209 er en norsk komite som speiler de korresponderende komiteene i IEC for internasjonal standardisering og CENELEC for europeisk standardisering. Omfanget av den norske komiteen er derfor identisk med IEC og CENELEC.

IEC TC 100 – Audio, video and multimedia systems and equipment

CENELEC/SR 100 – Audio, video and multimedia systems and equipment

Arbeidsprogram CLC/SR100

CENELEC/TC 100X – Audio, video and multimedia systems and equipment and related sub-systems

Arbeidsprogram CLC/SR100x

CENELEC TC 209 – Cable networks for television signals, sound signals and interactive services

Arbeidsprogram CLC/TC209

Det er for tiden ingen medlemmer i den norske komiteen, så NEK har derfor bare status som observatør inn mot disse komiteene, med de rettigheter og plikter dette medfører.

Dersom noen (norske bedrifter, institusjoner, privatpersoner, osv.) ønsker å delta i arbeidet med standardiseringen innenfor kabelsystemer for lyd, bilde og mulitimedia signaler anmoder vi om å ta kontakt med fagansvarlig. Kontaktinformasjon finner du på høyre side.