NK 69 – Elektriske kjøretøy for offentlig veg med ladeinfrastruktur

Lading av elbil

Komiteens oppgaver er saksbehandling av nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering relatert til elektriske kjøretøy og ladeinfrastruktur.

De internasjonale standardene EN/IEC 61851 – serien – Electric vehicle conductive charging system, og ISO 15118-serien – Road vehicles — Vehicle to grid communication interface, er svært interessante men omfanget til komiteen er omfattende. Det er publisert flere titalls standarder og flere er under arbeid i forskjellige arbeidsgrupper innen IEC og Cenelec.

Fremtidig standardiseringsarbeid vil med stor sannsynlighet intensiveres innen flere områder. Digital kommunikasjon er det økende interesse for, både mellom kjøretøy og infrastruktur og internt i infrastruktur og i kjøretøyene. DC-/hurtiglading er et omfattende felt som blir mer aktuelt med det utvidede scopet til TC 69 som omfatter de fleste typer kjøretøy. Bidirectional power converters, interoperabilitet og integrering mot kraftnettet vil bli viktig, likeledes Wireless (WPT). Videre er vedlikehold og oppdatering av de eksisterende grunnstandardene omfattende.

Komiteens nasjonale arbeid:

Det finnes ingen særnorske normer for dette arbeidet, men NEK 400 administrert av NK 64 setter krav til ladestasjoner for Elbiler og normsamlingen NEK 400 har et eget kapittel om forsyning av elektriske kjøretøy.

Komiteens internasjonale arbeid:

NK 69s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 69 og CENELEC TC 69X.

NK 69 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 69 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 69 og CENELEC TC 69X. Likeledes speiles publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 69 og CELELEC TC 69X.

Arbeidsprogram IEC TC 69         Arbeidsprogram CLC TC 69x

Publikasjonsliste IEC TC 69        Publikasjonsliste CLC TC 69x

 

Gå til fagområdet samferdsel

Medlemmer

 • Per Chr. Engebretsen SCHNEIDER ELECTRIC NORGE AS
 • Gunnar Gjesdal (Sekretær) NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE
 • Jan Tore Gjøby EMOBILITY NORWAY AS
 • Erik Hansen DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
 • Eirik Hordnes SWECO NORGE AS
 • Jan Cato Hovde REJLERS ELSIKKERHET AS
 • Kjetil Hulbach CTEK E-Mobility
 • Børre Dan Knutsen ENSTO NOR AS
 • Morgan Lind RECHARGE AS
 • Henrik Løvås SMARTLY AS
 • Kjetil Næsje EASEE AS
 • Michael McGrory DEFA AS
 • Michael Ojiaku EATON ELECTRIC AS
 • Magnus Pallesen ZAPTEC CHARGER AS
 • Andreas Paulsen RECHARGE AS
 • André Thomas Schau IONITY GMBH (NUF)
 • Atle Fjellang Sæther CIRCLE K AS
 • Per Hassel Sørensen PODBIKE AS
 • Bendik Nybakk Torsæter SINTEF ENERGI AS
 • Emma Wallin MONTA AS