NK 69 – Elbiler for offentlig vei

Lading av elbil

Komiteens arbeidsoppgaver er å behandle saker som dreier seg om nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til elektriske kjøretøy inkludert ladesystemer.

Eksempler på standarder som er relevante for komitéens arbeid:

 • EN/IEC 61851-serien – Electric vehicle conductive charging system
 • ISO 15118-serien – Road vehicles — Vehicle to grid communication interface

I korte trekk dreier disse standardene seg om ulike ladesystemer og kommunikasjon mellom bil og ladepunkt. Flere standarder og mer informasjon finnes på linkene under.

Komiteens nasjonale arbeid:

Det finnes ingen særnorske normer for dette arbeidet, men NEK 400 administrert av NK 64 setter krav til ladestasjoner for Elbiler. NK 64 har også ved anledninger arrangert «elbilforum»

Komiteens internasjonale arbeid:

NK 69s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 69 og CENELEC TC 69X.

NK 69 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 69 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 69 og CENELEC TC 69X. Likeledes speiles publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 69 og CELELEC TC 69X.

Arbeidsprogram IEC TC 69         Arbeidsprogram CLC TC 69x

Publikasjonsliste IEC TC 69        Publikasjonsliste CLC TC 69x

 

Gå til fagområdet eldrevet transport

Medlemmer

 • Per Chr. Engebretsen SCHNEIDER ELECTRIC NORGE AS
 • Egil Engen VALEO POWERTRAIN ENERGY CONVERSION AS
 • Gunnar Gjesdal (Sekretær) NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE
 • Jan Tore Gjøby EMOBILITY NORWAY AS
 • Erik Hansen DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
 • Jan Cato Hovde REJLERS ELSIKKERHET AS
 • Børre Dan Knutsen ENSTO NOR AS
 • Morgan Lind FORTUM RECHARGE AS
 • Kjetil Næsje EASEE AS
 • Michael McGrory DEFA AS
 • Egil Falch Piene DEFA AS
 • Per Hassel Sørensen PODBIKE AS
 • Øyvind Wetteland ZAPTEC AS