NK 69 – Elektriske kjøretøy for offentlig veg med ladeinfrastruktur

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Lading av elbil
Foto: Adobe stock

Arbeidsområde

Komiteen er opprettet for å utarbeide standarder knyttet til:

Utarbeide publikasjoner om elektrisk kraft/energioverføringssystemer for elektrisk drevne kjøretøyer og industrilastebiler (heretter EV) som trekker strøm fra et oppladbart energilagringssystem (RESS).

Muligheter for å overføre kraft/energi inkluderer ledende kraft/energioverføring, trådløs strøm/energioverføring og batteribytte.

Nasjonalt arbeid

Det finnes pr. i dag ingen særnorske standarder for dette arbeidet. Men, standardsamlingen NEK 400 som er administrert av NK 64 setter krav til ladestasjoner for Elbiler. Denne har et eget kapittel om forsyning av elektriske kjøretøy.

Internasjonalt arbeid

NK 69s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 69 og CENELEC TC 69X.

NK 69 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 69 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 69 og CENELEC TC 69X. Likeledes speiles publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 69 og CELELEC TC 69X.

Arbeidsprogram IEC TC 69         Arbeidsprogram CLC TC 69x

Publikasjonsliste IEC TC 69        Publikasjonsliste CLC TC 69x

 

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Arne Magnus Berge

AMB CONSULTING AS

Gunnar Gjesdal (Sekretær)

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE (NEK)

Jan Tore Gjøby

NORGES AUTOMOBIL FORBUND

Erik Hansen

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)

Magnus Finsnes Henriksen

CIRCLE K AS

Eirik Hordnes

SWECO NORGE AS

Jan Cato Hovde

REJLERS ELSIKKERHET AS

Kjetil Hulbach

WATTIF EV AS

Svein Eivind Haaland

NOR ELEKTRO AUTOMASJON AS

Børre Dan Knutsen

ENSTO BUILDING SYSTEMS AS

Morgan Lind

RECHARGE AS

Henrik Løvås

TIME PARK AS

Kjetil Næsje

EASEE AS

Michael McGrory

DEFA AS

Linna V Nguyen

SWECO NORGE AS

Magnus Pallesen

ZAPTEC CHARGER AS

Andreas Paulsen

RECHARGE AS

Trym Rokkones

EASEE AS

Anders Rudlang

ELYWHERE AS

Henrik Siegel

IONITY GMBH (NUF)

Dag Storli

ELECTRIC FREEWAY AS

Bendik Nybakk Torsæter

SINTEF ENERGI AS

Jarle Upsahl

TRATEC TEKNIKKEN AS

Øyvind Wetteland

AMINA DISTRIBUTION AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Landstrømsforum markerer seg

Dato
31.03.2023

Ny utgave av NEK 900:2023 – Elektriske jernbaneinstallasjoner 

Dato
07.03.2023

Teknisk spesifikasjon og veileder for NEK 600 lansert!

Dato
17.02.2023