NK 302 - Tilknytning og grensesnitt for elanlegg og ekomnett over 24 kV

En komite som utarbeider rene nasjonale standarder

Arbeidsområder

Komiteen er nedsatt for å utvikle og vedlikeholde publikasjoner som skal dekke følgende forhold:

Standardisering av all tilknytning i fremtidens kraftsystem. Dette inkluderer utforming av tilknytningspunkt, eierforhold, driftsavtaler, teknisk samhandling, ansvar og plikter til involverte parter inkludert kunden.

Momenter som driftsmessig forsvarlig og tilknytning med vilkår bør også vurderes.

Nasjonalt arbeid

Det er et behov for å standardisere grensesnittet mellom øvrige aktører i verdikjeden fra produksjon, overføring og distribusjon. Dette for å gi viktig standardisering av grensesnitt for nettselskaper, kraftprodusenter, kraftkrevende næring og industri.

Målet er å standardisere grensesnittene som ikke er dekket av NEK 399. NEK 399 er en nasjonal standard som definerer grensesnitt mellom bygningseier og nettselskap i distribusjonsnettet inntil 24 kV.

Dette er en nasjonal komite som ikke speiler internasjonalt arbeid.

Internasjonalt arbeid

NK 302 er en ren norsk komite og speiler ikke tilsvarende komite i IEC eller Cenelec.

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Hans Brandtun

REN AS

Truls Eidem

ELVIA AS

Erlend Fitje

ELVIA AS

Svein Roar Jonsmyr

NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET

Terje Pedersen

STATNETT SF

Bendik Rotnes

BKK AS

Kaia Solland

MULTICONSULT AS

Ingeborg Sperstad

STATNETT SF

Aleksander Hertzberg Steen

STATKRAFT ENERGI AS

Nicolai Staurvik

GOOGLE

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Ny delstandard i NEK 400 for lading av elbåt på høring!

Dato
20.06.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 4

Dato
19.06.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 3

Dato
04.06.2024