Alarmsystemer

Alarmsystemer er viktig for trygghet for personer og sikring av verdier i vårt samfunn

Om alarmsystemer

Sikkerhet og trygghet for personer og sikring av verdier er svært viktig i vårt samfunn. Det finnes en rekke gode produkter og løsninger på markedet som dekker dette behovet fra ulike leverandører.

Fagområdet

For å få enhetlig terminologi, struktur, tekniske egenskaper, integrasjon mot andre systemer, sikker drift, testparametere og kriterier for deteksjon, alarm, osv er standarder viktig.

NK 79 arbeider med harmonisering av internasjonale og europeiske standarder og dekker følgende systemer:

  • Innbrudds- og overfallsalarmanlegg
  • Brannalarmanlegg
  • Adgangskontrollanlegg
  • Sosial- /trygghetsalarmsystemer
  • Kameraoveråking, ITV
  • Alarmstasjoner
  • Andre alarm- og overvåkningssystemer (for eksempel personlig eller bagasje screening)
  • Integrering mot sentralt driftskontrollanlegg

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Ny leder i NK 79 - Alarmsystemer

Dato
10.06.2022

Gratis seminar 15. juni om offentlig regelverk og standarder

Dato
09.06.2022

Utmerkelse til nordmenn

Dato
23.05.2022

Relaterte produkter

Se alle produkter

Komiteer