Alarmsystemer

Alarmsystemer er viktig for trygghet for personer og sikring av verdier i vårt samfunn

Om alarmsystemer

Sikkerhet og trygghet for personer og sikring av verdier er svært viktig i vårt samfunn. Det finnes en rekke gode produkter og løsninger på markedet som dekker dette behovet.

For å få enhetlig terminologi, struktur og tekniske egenskaper er standarder viktig.

For alarmer innen industri og automatisering,
se NK 65 – Industriell prosessinstrumentering, kontroll og automatisering.

Fagområdet

Komiteen NK 79 – Alarmsystemer arbeider med harmonisering av internasjonale og europeiske standarder, og dekker følgende systemer:

  • Innbrudds- og overfallsalarmanlegg
  • Brannalarmanlegg
  • Adgangskontrollanlegg
  • Sosial- og trygghetsalarmsystemer
  • Kameraoveråking, ITV
  • Alarmstasjoner
  • Andre alarm- og overvåkningssystemer (for eksempel personlig eller bagasje screening)
  • Integrering mot sentralt driftskontrollanlegg

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Hva betyr?? Electropedia gir svaret.

Dato
06.06.2023

Bli en Young Professional i Kairo!

Dato
13.04.2023

Ny leder i NK 79 - Alarmsystemer

Dato
10.06.2022

Relaterte produkter

Se alle produkter

Komiteer