Alarmsystemer

Adgangskontroll

Adgangskontroll

NEK

Sikkerhet og trygghet for personer og sikring av verdier er svært viktig i vårt samfunn. Det finnes en rekke gode produkter og løsninger på markedet som dekker dette behovet fra ulike leverandører.

Om fagområdet

For å få enhetlig terminologi, struktur, tekniske egenskaper, integrasjon mot andre systemer, sikker drift, testparametere og kriterier for deteksjon, alarm, osv er det viktig med standarder. TC 79 i Cenelec og dens norske komite NK 79 under NEK arbeider med harmonisering av internasjonale og europeiske standarder innen hele fagområdet.

NEK NK 79s fagfelt dekker følgende systemer:

  • Innbrudds- og overfallsalarmanlegg
  • Brannalarmanlegg
  • Adgangskontrollanlegg
  • Sosial- /trygghetsalarmsystemer
  • Kameraoveråking, ITV
  • Alarmstasjoner
  • Andre alarm- og overvåkningssystemer (for eksempel personlig eller bagasje screening
  • Integrering mot sentralt driftskontrollanlegg

 

Komiteer