Alarmsystemer

Adobe Stock

Sikkerhet og trygghet for personer og sikring av verdier er svært viktig i vårt samfunn. Det finnes en rekke gode produkter og løsninger på markedet som dekker dette behovet fra ulike leverandører.

Om fagområdet

For å få enhetlig terminologi, struktur, tekniske egenskaper, integrasjon mot andre systemer, sikker drift, testparametere og kriterier for deteksjon, alarm, osv er det viktig med standarder. IEC TC 79, CENELEC TC 79, og den norske normkomitéen NK 79, under NEK, arbeider med harmonisering av internasjonale og europeiske standarder innen hele fagområdet.

NEK NK 79 har fagfelt som dekker følgende systemer:

  • Innbrudds- og overfallsalarmanlegg
  • Brannalarmanlegg
  • Adgangskontrollanlegg
  • Sosial- /trygghetsalarmsystemer
  • Kameraoveråking, ITV
  • Alarmstasjoner
  • Andre alarm- og overvåkningssystemer (for eksempel personlig eller bagasje screening)
  • Integrering mot sentralt driftskontrollanlegg

 

Komiteer