NK 11 – Luftledninger

Foto: Statnett

NK 11 er en norsk normkomite som behandler nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til luftledninger over 1kV.

Arbeidsområder

Komiteens arbeidsoppgaver er å utarbeide og videreutvikle standarder for prosjektering, drift og utførelse av høyspenningsledninger med merkespenning over 1 kV. Forholdet til Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF) er sentralt.

Komiteens nasjonale arbeid

Komiteen er ansvarlig for utarbeidelse og revisjon av følgende nasjonale normer.

NEK 445 Luftledninger over 1 kV

Komiteens internasjonale arbeid

NK 11s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 11 og CENELEC TC 11.

NK 11 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 11 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 11 og CENELEC TC 11.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 11 og CENELEC TC 11.

Arbeidsprogram IEC TC 11         Arbeidsprogram CENELEC TC 11

Publikasjonsliste IEC TC 11        Publikasjonsliste CENELEC TC 11

 

Gå til fagområdet overføring og distribusjon

Medlemmer

 • Kim Arne Boska ELEKTROUTVIKLING AS
 • Herman Gandrudbakken ELEKTROUTVIKLING AS
 • Peder Andreas Hagen STATNETT SF
 • Magnus Kjepso Halvorsen HYNDLA AS
 • Knut Iversen EL-TJENESTE AS
 • Terje Kinn STATNETT SF
 • Frode Kyllingstad Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
 • Bjørn Egil K. Nygaard KJELLER VINDTEKNIKK AS
 • Åse Irene Rognes STATNETT SF
 • Kjetil Rognlien COMROD UTILITY SYSTEMS AS
 • Martin Sæther NORCONSULT AS
 • Zvonko Tufekcic REN AS
 • Tim Van der Linden STATNETT SF