NK 11 – Luftledninger

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Foto: Statnett

Arbeidsområder

Komiteens arbeidsoppgaver er å utarbeide og videreutvikle standarder for prosjektering, drift og utførelse av høyspenningsledninger med merkespenning over 1 kV. Forholdet til Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF) er sentralt.

Komiteen er ansvarlig for innhold og utgivelse av NEK 445. Denne er for tiden under revisjon.

Nasjonalt arbeid

Komiteen er ansvarlig for NEK 445 – luftledninger over 1kV og Norges normative avvik til den europeiske standarden EN 50341.

Komiteen er ansvarlig for utarbeidelse og revisjon av følgende nasjonale standarder.

NEK 445 Luftledninger over 1 kV

Internasjonalt arbeid

NK 11s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 11 og CENELEC TC 11.

NK 11 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 11 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 11 og CENELEC TC 11.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 11 og CENELEC TC 11.

Arbeidsprogram IEC TC 11         Arbeidsprogram CENELEC TC 11

Publikasjonsliste IEC TC 11        Publikasjonsliste CENELEC TC 11

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Kim Arne Boska

ELEKTROUTVIKLING AS

Atle Dillerud

REJLERS ENGINEERING AS

Kristin Fagerli

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE

Peder Andreas Hagen

STATNETT SF

Eirik Austheim Holmvik

MULTICONSULT NORGE AS

Eivind Huse

BKK NETT AS

Knut Iversen

EL-TJENESTE AS

Roger Jøsok

JØSOK PROSJEKT AS

Frode Kyllingstad

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Jon Petter Norheim

STATNETT SF

Bjørn Egil K. Nygaard

NORCONSULT AS

Lars Jakob Paulsen

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE (NEK)

Kjetil Rognlien

COMROD AS

Thomas Skomedal

GLITRE NETT AS

Christer Skotland

NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)

Martin Sæther

NORCONSULT AS

Johnny Tollefsbøl

VP METALL AS

Zvonko Tufekcic

REN AS

Tim Van der Linden

STATNETT SF

Espen Aas

MELBYE SKANDINAVIA NORGE AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Digitalisering - nødvendig for å lykkes med havvind

Dato
17.10.2023