NK 109 – Koordinasjon av isolasjon i lavspenningsutstyr

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Arbeid i lavspenningsanlegg

Arbeidsområde

Komiteen arbeider med regler for fastsettelse av spenningsverdier for isolasjonkoordinering og data for dimensjonering av isolerende deler til gitte spenningsverdier. IEC TC 109 arbeider med standarder for isolasjon koordinering for spenninger opp til og med 1000 V veksel og 1 500 V likestrøm Dette inkluderer:

  • dimensjonering av klareringer og krypavstander
  • krav til fast isolasjon
  • metoder for dielektrisk testing

med hensyn til isolasjon koordinering.

Nasjonalt arbeid

NK 109s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 109. NK 109 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 109 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 109.

NEK erfarer at norske miljøer, innen ulike spesialfelt, kan arbeide isolert fra andre uten å være klar over hverandres eksistens. Dersom din virksomhet ønsker utveksling av nyttig kunnskap kan komitearbeid være nyttig. Under finner du kontaktinformasjon til vår fagansvarlige kollega.

Internasjonalt arbeid

Oppgaven med TC 109 er å sette opp regler for dimensjonering for klaringer, krypavstander og tykkelsen av solid isolasjon. På 1970-tallet som kreves økende behov for mikroelektronikk en mer sofistikert design av produkter. Regler og koordinering for miniatyrisering av isolasjoner var nødvendig uten forringelse pålitelighet og sikkerhet. Omfattende forskning ble utført for å kartlegge tåleevnen til klaringer og på parametere som påvirker krypavstander og solid isolasjon.

TC 109 utarbeider standarder av en horisontal karakter, dvs. grunnleggende sikkerhets-publikasjoner eller horisontal standarder, har et begrenset antall publikasjoner og for tiden er komiteens arbeide på et lavt aktivitetsnivå. Men deres standarder er referert til av mange andre IEC komiteer.

I fremtiden TC 109 vil i hovedsak håndtere vedlikehold av eksisterende publikasjoner som kan være forlenget med krav spesielt for likestrøm eller gi veiledning for spenninger som ikke er fullt dekkes av andre standarder, om nødvendig.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 109.

Arbeidsprogram IEC TC 109    Arbeidsprogram CLC SR 109

Publikasjonsliste IEC TC 109   Publikasjonsliste CLC SR 109

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Nils Magnus Hagen

SCHNEIDER ELECTRIC NORGE AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Ny delstandard i NEK 400 for lading av elbåt på høring!

Dato
20.06.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 4

Dato
19.06.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 3

Dato
04.06.2024