NK 80 – Navigasjonsinstrumenter

NC Breakaway interior

NK 80 er en norsk normkomite som behandler nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til navigasjonsinstrumenter

Arbeidsområder

Komiteens arbeidsoppgaver er å behandle saker som dreier seg om nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til utstyr og systemer for navigasjon og radiokommunikasjon.

Komiteens nasjonale arbeid

Eksempler på standarder som er relevante for komiteens arbeid:

 • IEC 61108-serien – Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems
 • IEC 61097-serien – Global maritime distress and safety system (GMDSS)

Komiteens internasjonale arbeid

NK 80s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 80.

NK 80 speiler de korresponderende komiteene i IEC. Arbeidsområdet til NK 80 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 80.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 80.

Arbeidsprogram IEC TC 80

Publikasjonsliste IEC TC 80

 

Gå til fagområdet maritime elinstallasjoner

Medlemmer

 • Paul Connelly SKIPPER ELECTRONICS AS
 • Tom Håkon Edvardsen NAVICO NORWAY AS
 • Øyvind Eggen JOTRON AS
 • Morten Frestad NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET
 • Jostein Sund Jensen DNV GL AS
 • Marianne Hagaseth SINTEF OCEAN AS
 • Otto Holm JOTRON AS
 • Roar Kjærstad ULSTEIN BLUE CONTROL
 • Thomas Hægh ZENITEL NORWAY AS
 • John Morten Klingsheim KYSTVERKET VEST
 • Steinar Kristensen DNV GL AS
 • Roger Lauritsen DNV GL AS
 • Kai Henning Lie KONGSBERG MARITIME AS
 • Thorbjørn Tønnesen Lied KONGSBERG NORCONTROL AS
 • Steinar Låg DNV GL AS
 • Frank Løke JOTRON AS
 • Kjetil Nordby ARKITEKTUR OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO AHO
 • Geir Lyngheim Olsen NORWEGIAN ELECTRIC SYSTEMS AS
 • Carl Magne Rustand KONGSBERG MARITIME AS
 • Ørnulf Jan Rødseth SINTEF Ocean AS
 • Robert Sandvik ELECTRONIC CHART CENTRE AS
 • Per Kolbjørn Soglo JOTRON AS
 • Richard Spooner ROLLS-ROYCE MARINE AS
 • Bernt Olav Stene KONGSBERG SEATEX AS
 • Henning Karleif Øye VARD ELECTRO AS