Meddelelser

Lansering av nye NEK produkter

Lansering av nye NEK produkter

Lars Ihler

Presentasjon av nye fastsatte normer/standarder, publikasjoner og høringer

I våre meddelelser, som publiseres hver måned, presenteres nye fastsatte normer fra CENELEC, samt prEN og prHD prosjekter som er til votering. Videre listes nye publikasjoner fra IEC, samt eventuelle nye norske normer. Alle IEC-normene implementeres som «NEK IEC» med status «Publikasjon».

Meddelelsene blir lagt ut i to forskjellige sorterings-versjoner. En versjon blir sortert etter type dokument og dokumentnummer, og en annen versjon blir sortert etter ICS-koder.

Oversikt over ICS-koder       Oversikt over forkortelser