Meddelelser

Lansering av nye NEK produkter

Lansering av nye NEK produkter

Lars Ihler

Presentasjon av nye fastsatte normer/standarder, publikasjoner og høringer

I våre meddelelser, som publiseres hver måned, presenteres nye fastsatte normer fra CENELEC, samt prEN og prHD prosjekter som er til votering. Høringsdokumentene kan fås ved hendvendelse til nek@nek.no, eventuelle kommentarer legges i kommentarskjemaet som returneres innen fristen. Videre listes nye publikasjoner fra IEC, samt eventuelle nye norske normer. Alle IEC-normene implementeres som «NEK IEC» med status «Publikasjon».

Oversikt over ICS-koder       Oversikt over forkortelser