Meddelelser

Høringsdokumenter | nye og tilbaketrukne standarder og publikasjoner

Lansering av nye NEK produkter

I meddelelser presenteres nye fastsatte standarder fra CENELEC, samt prEN og prHD prosjekter som er til votering.

Høringsdokumenter kan fås ved hendvendelse til nek@nek.no, eventuelle kommentarer legges i kommentarskjemaet som returneres innen fristen.

Videre listes nye publikasjoner fra IEC. Disse implementeres som “NEK IEC” med status “Publikasjon”. Ved eventuelle høringer kan IEC Public Commentings system benyttes.

I tillegg listes eventuelle nye norske fastsatte produkter. Ved høringer se Høringer NEK-produkter.

  • 2021-12-01

          NEK Meddelelser

Sortert etter type dokument

Nye norske elektrotekniske publikasjoner

  • 2020-12-01

NEK Meddelelser Nr. 265

Nr. 265 (2020-12) – Sortert etter type dokument

Nr. 265 (2020-12) – Sortert etter ICS koder

  • 2019-12-01

NEK Meddelelser Nr. 253

Nr. 253 (2019-12) – Sortert etter type dokument

Nr. 253 (2019-12) – Sortert etter ICS koder

Nr. 253 (2019-12) – Nye elnormer fra NEK

  • 108-12-01

NEK Meddelelser Nr. 242

  • 2017-12-01

NEK Meddelelser Nr. 231

Nr. 231 (2017-12) – Sortert etter type dokument og dok. nummer

Nr. 231 (2017-12) – Sortert etter ICS koder

  • 2016-12-01

NEK Meddelelser Nr. 220

Nr. 220 (2016-12) – Sortert etter type dokument og dok. nummer

Nr. 220 (2016-12) – Sortert etter ICS koder