Meddelelser

Lansering av nye NEK produkter

Lansering av nye NEK produkter

Lars Ihler

Presentasjon av nye fastsatte normer/standarder,
publikasjoner og høringer

I våre meddelelser presenteres nye fastsatte normer fra CENELEC, samt prEN og prHD prosjekter som er til votering. Høringsdokumentene kan fås ved hendvendelse til nek@nek.no, eventuelle kommentarer legges i kommentarskjemaet som returneres innen fristen.

Videre listes nye publikasjoner fra IEC. Disse implementeres som “NEK IEC” med status “Publikasjon”. Ved eventuelle høringer kan IEC Public Commentings system benyttes.

I tillegg listes eventuelle nye norske normer. Høringer NEK-produkter.

Oversikt over ICS-koder       Oversikt over forkortelser

Under sees våre meddelelselister, som blir publisert hver måned.