Forsvar og beredskap

Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

Elektriske anlegg, utstyr og elektronisk kommunikasjon brukes i stor utstrekning av beredskapsaktørene. Dette omfatter fast infrastruktur, mobilt utstyr og utstyr i kjøretøy, fartøy og luftfartøy.

Kraftforsyning og kommunikasjon er avgjørende i nesten alle operasjoner. Bruk i krisesituasjoner medfører spesielle behov og forutsetninger, som følge av bruksmønster og operasjonsmiljø.

Om fagområdet

NK 500 Forsvar og Beredskap er komiteen som arbeider direkte med mulighetene og utfordringene som er spesielle for beredskapsaktørene.

Forsvar og Beredskap har også grensesnitt mot de andre fagområdene i NEK og flere andre komiteer.

Komiteer