Forsvar og beredskap

Elektriske anlegg og utstyr i forsvars- og beredskapssektoren

Om forsvar og beredskap

Elektriske anlegg, utstyr og elektronisk kommunikasjon brukes i stor utstrekning av beredskapsaktørene. Dette omfatter fast infrastruktur, mobilt utstyr og utstyr i kjøretøy, fartøy og luftfartøy.

Kraftforsyning og kommunikasjon er avgjørende i alle operasjoner. Krisesituasjoner medfører spesielle behov og forutsetninger, som følge av bruksmønster og operasjonsmiljø.

Moderne militære styrker og sivil beredskap er helt avhengig av digital teknologi, og effektiv anvendelse av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Standariserte løsninger gir forutsigbarhet og effektivitet.

Fagområdet

NK 500 Forsvar og Beredskap er komiteen som arbeider direkte med mulighetene og utfordringene som er spesielle for beredskapsaktørene.

Forsvar og Beredskap har også grensesnitt mot de andre fagområdene i NEK og flere andre komiteer.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Befaring på Forsvarets materiell på Eggemoen

Dato
20.06.2022

NK 500 – Forsvar og Beredskap er nå i gang med arbeidet

Dato
24.08.2021

Ny komite for forsvar og beredskap

Dato
28.04.2021

Relaterte produkter

Se alle produkter

Komiteer