NK 65 – Industriell prosessinstrumentering, kontroll og -automatisering

Industri og teknolog

NK 65 er en norsk normkomite som behandler nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til industriell prosessinstrumentering, kontroll og automatisering. 

Komiteens nasjonale og internasjonale arbeid

NK 65s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av:

 • IEC TC 65 Industriell prosessinstrumentering, kontroll og automatisering
 • IEC SC 65A Systemaspekter
 • IEC SC 65C Industrielle nettverk (feltbus – trådløs)
 • IEC SC 65E Utstyr og integrasjon av enterprisesystemer.
 • Cenelec TC 65X  Industriell prosessinstrumentering, kontroll og automatisering

 

Nasjonale arbeidsgrupper

 • NK 65 AG1 Cybersikkerhet
  Arbeider med behandling/kommentering og votering av standardserien IEC 62443.
 • NK 65 AG2 Systemer (System Control – System-aspekter)
  Jobber pt. med nytt utkast (New Porposal) til IEC TC 65 på PAS IEC 62131 System Control Diagram.
 • NK 65 AG3 TBA

NK 65 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 65 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 65 og CENELEC TC 65X.

 

Arbeidsprogram IEC TC65          Arbeidsprogram CENELEC TC 65X

Publikasjonsliste IEC TC 65        Publikasjonsliste CENELEC TC 65X

Arbeidsprogram IEC SC 65A

Publikasjonsliste IEC SC 65A

Arbeidsprogram IEC SC 65B

Publikasjonsliste IEC SC 65B

Arbeidsprogram IEC SC 65C

Publikasjonsliste IEC SC 65C

Arbeidsprogram IEC SC 65E

Publikasjonsliste IEC SC 65E

 

Gå til fagområdet industri og automatisering

Medlemmer

 • Paul Kjetil Andreassen FIELDNET AS
 • Christian Baas TECHNIPFMC
 • Audun Berg EQUINOR ASA
 • Cato Bratt ABB
 • Endre Brekke SIEMENS
 • Malvin Eikås EQUINOR ASA
 • Jan-Arne Eriksen AUTRONICA FIRE AND SECURITY AS
 • Tommy Evensen MHWIRTH AS
 • Marius Foldøy AKER BP ASA
 • Heidi Fuglum
 • Kurt-Herve Geelmuyden KONGSBERG DEFENCE & AEROSPACE AS
 • Martin Granly SIEMENS
 • Trygve Harvei ABB
 • Espen Helle SINTEF AS
 • Jon Helsingeng EATON ELECTRIC
 • Idar Pe Ingebrigtsen EQUINOR ASA
 • Rolf Jenssen EMERSON PROCESS MANAGEMENT AS
 • Edmund Knutsen SIEMENS
 • Erik Korssjøen KONGSBERG MARITIME
 • Mary Ann Lundteigen NTNU
 • Jan Munkejord EQUINOR ASA
 • Ole Myhra HONEYWELL PROCESS SOLUTIONS
 • Thor Myklebust SINTEF AS
 • Gunnar Prytz MIROS AS
 • Fubin Qian DNV GL AS
 • Judith Rossebø ABB
 • Swarandeep Singh ABB
 • Jan-Tore Skålnes SOPRA STERIA AS
 • Rune Stensletten Siemens
 • Kenneth Titlestad SOPRA STERIA AS
 • Meine van der Meulen DNV GL AS
 • Hans Kristian Vea EQUINOR ASA
 • Trond Salater NEK - Norsk Elektroteknisk Komite