NK 106 – Elektromagnetisk felteksponering

NK 106 er en norsk komite som speiler den korresponderende komiteen i IEC for internasjonal standardisering og CENELEC for europeisk standardisering. Omfanget av den norske komiteen er derfor identisk med IEC og CENELEC.

Relatert er også NEK/NK76 og strømgjennomgang

Arbeidsområde IEC TC 106 – Methods for the assessment of electric, magnetic and electromagnetic fields associated with human exposure

Arbeidsområde CLC TC 106X – Electromagnetic fields in the human environment