NK 106 – Elektromagnetisk felteksponering

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Foto: Adobe stock

Arbeidsområde

Ansvarsområde er å utarbeide internasjonale standarder for måle- og beregningsmetoder for å vurdere menneskelig eksponering for elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felt.

Oppgaven omfatter: karakterisering av de elektromagnetiske miljøene med hensyn til menneskelig eksponering; – målemetoder, instrumentering og prosedyrer; – beregningsmetoder; – vurderingsmetoder for eksponeringen produsert av spesifikke kilder (i den grad denne oppgaven ikke utføres av spesifikke produktkomiteer); – grunnleggende standarder for andre kilder; – vurdering av usikkerheter. Den dekker hele frekvensområdet fra 0 Hz til 300 GHz. Det gjelder grunnleggende restriksjoner og referansenivåer.

Nasjonalt arbeid

Det er for tiden ingen norsk speilkomite som arbeider innen dette temaet (Norge er O-medlem). De internasjonale standardene innen område fastsettes dermed uten norsk påvirkning. Om din virksomhet arbeider innen det aktuelle tema og ønsker å påvirke standardene, bør du ta kontakt med NEK for å drøfte mulighetene for å opprette en norsk speilkomite.

NEK erfarer at norske miljøer, innen ulike spesialfelt, kan arbeide isolert fra andre uten å være klar over hverandres eksistens. Dersom din virksomhet ønsker utveksling av nyttig kunnskap kan komitearbeid være nyttig. Under finner du kontaktinformasjon til vår fagansvarlige kollega.

Internasjonalt arbeid

Les om de internasjonale komiteenes arbeid:

Arbeidsområde IEC TC 106 – Methods for the assessment of electric, magnetic and electromagnetic fields associated with human exposure

Arbeidsområde CLC TC 106X – Electromagnetic fields in the human environment

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Relaterte artikler

Se alle nyheter
fakta om strøm

Fakta om strøm - NEKs nye nettside!

Dato
04.03.2024

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Eltransportforum har ny leder

Dato
30.11.2023